Visoki predstavnik za BiH NJ.E. Ambasador Valentin Inzko posjetio je 20.03.2015. godine Zeničko-dobojski kanton, te održao pozdravni sastanak s novoizabranim kantonalnim vlastima premijerom Kantona Miralemom Galijaševićem, ministrom finansija Andrejem Kajićem, ministrom za prstorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Goranom Bulajićem te predsjedavajućom Skupštine Draženkom Subašić, poslije čega se sastao i sa predstavnicima Plenuma građana.

Pored izraženog zadovoljstva zbog imenovanja nove Vlade Kantona, čime je završeno konstituisanje zakonodavne i izvršne vlasti u Zeničko-dobojski kantonu, Visoki predstavnik je upoznat i sa trenutnom političkom i ekonomskom situacijom na području Zeničko-dobojskog kantona i budućim aktivnostima Vlade i Skupštine Zeničko- dobojskog kantona, koje će biti poduzete u cilju rješavanja brojnih nagomilanih problema, a u interesu građana Zeničko-dobojskog kantona.

Na 5. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona donesena je odluka o potvrđivanje Vlade Zeničko – dobojskog kantona u sljedećem sastavu:

 1. Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Zvonimir Anđelić, ministar Ministarstva za privredu,
 3. Himzo Smajić, ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
 4. Mirnes Bašić, ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu,
 5. Andrej Kajić, ministar Ministarstva finansija,
 6. Hajrudin Žilić, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova,
 7. Nurđehan Šahinović, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
 8. Mensur Sinanović, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
 9. Bojan Gvozdenović, ministar Ministarstva zdravstva,
 10. Goran Bulajić, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okolice,
 11. Fahrudin Čolaković, ministar Ministarstva za boračka pitanja.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na 4. sjednici održanoj dana 24.02.2015. godine, upoznao se sa pismenim prijedlogom Miralema Galijaševića, kandidata za premijera Zeničko-dobojskog kantona, za pozicije ministara u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, (sačinjen na osnovu dostavljenih prijedloga političkih stranaka koje čine skupštinsku većinu), koji je 20.02.2015. godine, dostavio predsjedavajućoj Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a u vezi sa izraženim negativnim usmenim i pismenim reakcijama koje je isti, nakon dostavljanja i prezentiranja u javnosti proizveo, s obzirom da među 10 predloženih kandidata za mjesta ministara u Vladi Kantona nema ni jedna osoba ženskog spola.

S tim u vezi Kolegij Skupštine se upoznao i sa aktom koji je 23.02.2015. godine, na adresu Skupštine Kantona i kantonalnih odbora stranaka SDA, DF-Željko Komšić i HDZ BiH dostavila grupa nevladinih organizacija, i to: Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Sarajevski otvoreni centar Sarajevo i Infoteka Zenica, kojim ukazuju na kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova u procesu formiranja Vlade Zeničko-dobojskog kantona, i kojim pozivaju Skupštinu Kantona da ne dozvoli imenovanje Vlade u kojoj za 10 ministarskih mjesta nije predložena ni jedna žena, što predstavlja kršenje člana 20. Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, koji jasno predviđa zastupljenost oba spola u izvršnoj vlasti, odnosno najmanje 40% manje zastupljenog spola.

Nakon provedene rasprave, Kolegij Skupštine je konstatovao da bi u predstojećem procesu formiranja izvršne vlasti u Kantonu, trebalo imati u vidu odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH- Prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj: 32/10), koji uređuje, proromovira i štiti ravnopravnost spolova, garantuje jednake mogućnosti i ravnopravan tretman svih osoba bez obzira na spol, u javnoj i u privatnoj sferi društva, te uređuje zaštitu od diskriminacije na osnovu spola.

Kolegij je zauzeo mišljenje da bi koalicioni partneri u procesu predlaganja kandidata za ministre u Vladi Kantona i kandidat za premijera Kantona, prilikom predlaganja sastava Vlade Kantona, trebalo da poštuju odredbe navedenog Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, i da najkasnije do 03.03.2015. godine, a s ciljem zakazivanja i održavanja sjednice Skupštine na kojoj će se vršiti potvrđivanje Vlade Kantona, dostavljene prijedloge kandidata za ministre u Vladi Kantona sačine na način koji će uvažavati ravnopravnu zastupljenost oba spola, promovirajući time ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju u budućoj Vladi Kantona.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Na 4. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 18.02.2015. godine, Skupština, odlučujući o prijedlogu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom po hitnom postupku, (kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine u toku rasprave o dnevnom redu), nije prihvatila razloge Vlade Kantona za donošenje navedenog zakona po hitnom postupku, zbog čega navedeni akt nije mogao biti uvršten na dnevni red četvrte sjednice. Vlada Kantona, kao predlagač pomenutog zakona, može taj zakon podnijeti u formi nacrta, u skladu sa odredbama članova 117. i 119. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon toga je Skupština usvojila slijedeći dnevni red:

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o šumama
 3. Prijedlog Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

O svim tačkama dnevnog reda se vodila iscrpna rasprava nakon koje je Skupština donijela oba predložena zakona u ponuđenom tekstu. Potom je donesena i Odluka o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na čiji prijedlog je u toku trajanja rasprave po istoj podneseno 7 amandmana, od kojih su 4 prihvaćena od strane Komisije za izbor i imenovanja Skupštine, kao predlagača navedene odluke, a koji su postali sastavni dio iste odluke.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Draženka Subašić, uz konsultacije sa zamjenicima predsjedavajuće Ivom Tadićem i Jasminom Duvnjakom imenovala je kandidata za premijera Kantona.

Naime, nakon što je Klub poslanika SDA u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona dostavio svoj prijedlog kandidata za premijera Kantona kojim za kandidata za premijera predlaže Miralema Galijaševića, dipl.ecc. iz Zenice, predsjedavajuća je održala sjednicu na kojoj je sa svojim zamjenicima razmatrala dostavljeni prijedlog i izvršila konsultacije, nakon čega je donijela Odluku o imenovanju Miralema Galijaševića za kandidata za premijera Zeničko-dobojskog kantona.

U daljnjoj proceduri će Miralem Galijašević, kandidat za premijera Kantona, u roku od najmanje 7 dana prije početka sjednice Skupštine Kantona na kojoj će se vršiti potvrđivanje Vlade Kantona, dostaviti predsjedavajućoj Skupštine prijedlog kandidata za ministre, a ona će taj prijedlog odmah proslijediti Komisiji za izbor i imenovanje, koja će na osnovu tog prijedloga utvrditi prijedlog Odluke o ptvrđivanju Vlade Kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Zenica,13.02.2015.–Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa zamjenikom predsjedavajuće Skupštine Jasminom Duvnjakom i Mirkom Trifunovićem, ministrom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kultutu i sport se danas u sjedištu Skupštine i Vlade Kantona, sastala sa predstavnicima Mreže vijeća učenika srednjih škola sa područja ZDK.

Sastanku su prisustvovala 34 predstavnika vijeća učenika i 2 predstavnika OKC-a (Omladinskog komunikativnog centra) iz Banja Luke koji su pokrovitelji i organizatori Vijeća mreže učenika u srednjim školama širom Bosne i Hercegovine, a na čiji zahtjev je i organizovan pomenuti sastanak.

Takođe je bila prisutna i Meldina Ugarak, poslanica u Skupštini Kantona, koja se obratila prisutnima.

Predstavnici mreže vijeća učenika su predsjedavajućoj Skupštine i predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport postavili niz pitanja koja se tiču obrazovne politike, realizacije nastavnih planova i programa, edukacije nastavnika i učeničkog standarda, te su iste upoznali sa dosad realizovanim projektima i aktivnostima navedenog udruženja, postojećim problemima, kao i sa novim, planiranim projektima za 2015. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas (24.12.2014.godine) je održan drugi nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je donijela odluku o potvrđivanju kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, a potvrđeni kandidati od Skupštine su između sebe odlučili da će predsjedavajuća Skupštine u narednom mandatnom periodu biti Draženska Subašić (DF – Željko Komšić), a zamjenici predsjedavajuće su Jasmin Duvnjak (SDA) i Ivo Tadić (HDZ BiH,HSS,HKDU BiH, HSP Herceg Bosne).

Nakon izbora rukovodstva Skupštine zastupnici su donijeli odluku o obrazovanju Kolegija Skupštine, a potom se pristupilo izboru delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Delegati za Dom naroda su birani po Klubovima naroda i Klubu Ostalih tajnim glasanjem. U Klubu Bošnjaka kandidatske liste koje su osvojile najviše glasova imale su liste Faruka Hodžića (DF – Željko Komšić) – 11 glasova, lista Almedina Aliefendića (SDA) – osam glasova i lista Ismeta Sarajlića (SBB – Fahrudin Radončić) – šest glasova.

Lista poslanika Kluba Hrvata Ive Tadića (HDZ BiH,HSS,HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) dobila dva je glasa, a lista Draženke Subašić (DF – Željko Komšić) Kluba Srba osvojila je jedan glas dok je lista Kluba Ostalih predlagača Amila Buljubašića (SDP BiH) osvojila jedan glas. Kompletan izborni materijal će biti proslijeđen Centralnoj izbonoj komisiji BiH na provjeru i konačnu raspodjelu dodjelu mandata.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas (08.12.2014.godine) je održan nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Na početku zasijedanja poslanik Samir Lemeš koji to nije učinio na prvoj sjednici, dao je svečanu izjavu. Prema usvojenom dnevnom redu, na današnjoj sjednici formirani su klubovi poslanika konstitutivnih naroda i Klub ostalih.

Klub poslanika Bošnjaka broji 30 poslanika te je za predsjednika izabran poslanik Besim Avdić, a za zamjenika poslanik Midhat Delić. Za predsjednika Kluba poslanika Hrvata izabran je Damir Jukić. Klub ima dva poslanik pa je zamjenik Ivo Tadić. Klub poslanika Srba ima jednog člana Draženku Subašić koja je predsjednica kluba. U Klub poslanika ostalih koji ima dva poslanika za predsjednika je izabran poslanik Amil Buljubašić, a zamjenik je Edhem Fejzić.

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje (kao privremenog radnog tijela do donošenja Odluke o izboru radnih tijela Skupštine). Nakon ove tačke skupštinsko zasjedanje je prekinuto na prijedlog poslanika Faruka Hodžića, predsjednika kluba poslanika DF – Željko Komšić.

Naprijed navedenim Skupština kantona je obezbijedila uslove za provođenje postupka izbora delegata u Dom naroda Parlamenta FBIH.

 

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Danas (20.11.2014.) je održana konstituirajuća sjednica 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Na početku zasjedanja zastupnicima je predočena odluka Centralne izborne komisije BiH (CIK) o potvrđivanju rezultata Općih izbora 2014. godine za Skupštinu ZDK. Konstituirajućoj sjednici su prisustvovala 34 zastupnika, jedan zastupnik je službeno odsutan. Svi prisutni zastupnici su dali svečanu izjavu, a potom je zasjedanje sjednice prekinuto.

Skupštinu ZDK čini osam stranaka: SDA (11 poslanika), SBB – Fahrudin Radončić (8 poslanika), DF – Željko Komšić (5 poslnika), SDP BiH (4 poslanika), SBiH (2 poslanika), A-SDA (2 poslanika), HDZ BiH (2 poslanik) i BPS (1 poslanik).

 

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Svečanom sjednicom Skupštine, uz prisustvo poslanika i većeg broja gostiju, među kojima su bili i bivši premijeri ovog Kantona, danas je po drugi put obilježen 29. avgust – Dan Zeničko-dobojskog kantona. O odluci Skupštine da se ustanovi obilježavanje ovog datuma koji predstavlja datum pisanja Povelje Kulina bana Dubrovčanima (29. 08.1189.godine) te o njegovom značaju govorio je Sretko Radišić, predsjedavajući Skupštine. On je ujedno čestitao i građanima Visokog koji na isti dan slave Dan svoje Općine. Potom se prisutnima obratio Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona osvrnuvši se na aktuelnu situaciju u Kantonu i mjere koje Vlada poduzima na saniranju šteta od elementarnih nepogoda koje su zadesile ovo područje. On je istakao da treba učiniti maksimalne napore i sve potencijale usmjeriti na zbrinjavanje ljudi i materijalnih dobara te saniranje šteta od majskih i avgustovskih poplava. Na kraju, svim građanima čestitao je Dan Zeničko-dobojskog kantona.

Povodom Dana Zeničko-dobojskog kantona, na svečanoj sjednici Skupštine uručena su i prigodna priznanja. Prema odluci Odbora za javna priznanja, koju je saopštila Slavica Hrnkaš, član Odbora, ovogodišnji dobitnici priznanja su: Georg Schiel, njemački humanitarac i Bedrudin Salčinović, prvi guverner Zeničko-dobojskog kantona. Georgu Schielu dodijeljena je Povelja počasnog građanina Kantona u znak zahvalnosti za sve što je ovaj neumorni humanitarni radnik učinio za izbjegla i raseljena lica, te ljude u stanju socijalne potrebe za više od 20 godina aktivnog angažmana na području našeg Kantona. Zbog spriječenosti gospodina Schiela, povelju je u njegovo ime primio Goran Bulajić, predsjednik Udruženja „Humanost societas humanitatis“.

Bedrudinu Salčinoviću uručena je Plaketa Zeničko-dobojskog kantona kao prvom guvnerneru našeg Kantona koji je svojim radom i uloženim naporima uspostavio temelje današnjeg kantonalnog administrativnog sistema. Dobitnici javnih priznanja, kratkim obraćanjem prisutnim poslanicima i gostima, zahvalili su se Skupštini Kantona na ukazanoj časti i priznanjima.

Nakon dodjele priznanja, izveden je prigodan kulturno-umjetnički program u kome su uzeli učešća Tarik Marković, glumac te gudački kvartet nastavnica Osnovne muzičke škole Zenica i učenici Srednje muzičke škole iz Zenice.

Pored održavanja svečane sjednice kantonalne Skupštine, Dan Kantona obilježava se i na druge načine, pa je tako danas u parku kraj stadiona Bilino polje održan umjetnički performans u čast Kulinu banu u organizaciji zeničkog Preporoda i Foruma građana Zenice . U povodu Dana Kantona, predviđeno je da članovi Vlade posjete javne ustanove socijalne zaštite na području Kantona, a u svim školama u ponedjeljak, 01. Septembra bit će održan prigodan čast historije o Kulinu banu.

Napomena: U prilogu objavljujemo kompletan govor premijera ZDK Muniba Husejnagića.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma