Na 3. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj  28.12.2018. godine prije samog utvrđivanja dnevnog reda, Skupština nije prihvatila  prijedlog Vlade da se Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu i Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu razmatraju i donesu po hitnom postupku, te navedeni akti nisu razmatrani kao tačke dnevnog reda na ovoj sjednici Skupštine. Vlada kao predlagač može ove akte podnijeti Skupštini u formi nacrta na nekoj od narednih sjednica Skupštine. U nastavku je u skladu sa izmijenjenim dnevnim redom u okviru prve tačke Skupština donijela Odluku o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U nastavku je razmatrana i donesena Odluka o privremenom finasiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2019. godine. Odluka predviđa finansiranje i izvršavanje srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za predhodnu fiskalnu godinu, odnosno u iznosu od cca 73,3 miliona konvertibilnih maraka. Ova odluka je donesena kako bi se moglo nastaviti finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta u situaciji kada Budžet za 2019. godinu nije donesen do početka fiskalne 2019. godine.

Nakon ove odluke, po istom principu su donesene  još dvije odluke. Skupština je u cilju obezbjeđenja neometanog korištenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kao i stvaranje uslova za neometano funkcionisanje ustanova kod kojih osigurana lica ostvaruju svoja prava, donijela i Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period prva tri mjeseca 2019. godine u iznosu od cca 45,4 miliona konvertibilnih maraka.

Na kraju je Skupština donijela Odluku o privremenom finansiranju potreba JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ Zenica za period od prva tri mjeseca 2019. godine, u iznosu cca 5,1 milion konvertibilnih maraka, a sve kako bi se održao kontinuitet u radu i djelovanju.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Svim građankama i građanima katoličke vjeroispovijesti sretan i čestit Božić u ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i u svoje lično ime žele

presjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ismet Sarajlić i zamjenici  predsjedavajućeg Sanja Renić i Mladen Simić.

Želimo da Božić provedete sa svojim obiteljima, susjedima i prijateljima u radosti, blagoslovu, sreći i dobrom zdravlju, te ispunjeni nadom za bolje sutra u jedinoj nam domovini Bosni i Hercegovini.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE ZDK
Ismet Sarajlić

Na drugoj sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zastupnici su razmatrali dnevni red od šest tačaka. Na samom početku zasjedanja Skupštine, a nakon usvajanja dnevnog reda, te prelaska na prvu tačku dnevnog reda, Fahrudin Brkić, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline je, u ime predlagača, povukao Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036. godine.

Potom je razmatrana Inicijativa Udruženja građana civilnih žrtava rata Općine Maglaj za izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, nakon čega je Skupština Zeničko-dobojskog kantona, kao ovlašteni predlagač, pokrenila Inicijativu za izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) ili za donošenje posebnog federalnog zakona kako bi se u okviru reforme u oblasti socijalne zaštite na federalnom nivou uredio i poboljšao status civilnih žrtava rata, koja će biti dostavljena predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na dalje postupanje.

U okviru treće tačke dnevnog reda razmatrana je i prihvaćena Inicijativa Samira Lemeša, bivšeg poslanika 7. saziva Skupštine Kantona, za donošenje Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka, a potom je zastupnica Selvedina Sarajlić-Spahić povukla svoju Inicijativu za izmjenu Odluke o utvrđivanju mreže objekata porodične medicine koju je ranije podnijela kao zastupnica 7. saziva Skupštine Kantona,

Potom je Skupština Kantona prihvatila Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2017. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2017. godinu, a posljednju tačku  dnevnog reda koja se odnosila na Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2017. godinu je, u ime predlagača, povukao Himzo Smajić, u svojstvu ministra Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana sjednica novo-formiranog Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Riječ je o prvoj radnoj sjednici Kolegija Skupštine iz osmog saziva. Sjednica je imala i svečarski karakter, a Kolegij Skupštine se upoznao sa aktima koji su pristigli u  skupštinsku proceduru, a do sada nisu razmatrani.

Po završetku zasjedanja Kolegij Skupštine je zakazao sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa dnevnim redom koji će činiti šest tačaka. Sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je zakazana za četvrtak 20.12.2018. godine.


Stručna služba Skupštine ZDK

U sjedištu institucija Zeničko-dobojskog kantona predsjedavajući Skupštine Ismet Sarajlić i zamjenica predsjedavajućeg Skupštine Sanja Renić upriličili su radno-protokolarni susret i prijem za Fuada Kasumovića gradonačelnika Grada Zenica.

Gradonačelnik Fuad Kasumović je ovu priliku iskoristio da čestita na izboru novoizabranim zastupnicima u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona kao i novom rukovodstvu Skupštine na  čelu sa Ismetom Sarajlićem.

Gradonačelnik je naglasio da u narednom periodu očekuje značajniju saradnju između Grada Zenice i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao i da će Grad Zenica dati punu podršku kantonalnoj Skupštini, ali i budućoj Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ismet Sarajlić je rekao da Zenica mora biti najmanje u ravnopravnom položaju sa ostalim općinama Kantona, ali kao administrativno sjedište Kantona treba imati i određeni prioritet.  U tom smislu je rekao da nastupa nova era u odnosima Grada Zenica i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, ali i Vlade Kantona nakon njenog formiranja .

Predsjedavajući Sarajlić se zahvalio gradonačelniku Kasumoviću na posjeti, čestitkama i željama upućenim novoizabranim zastupnicima i rukovodstvu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona priređena svečana primopredaja dužnosti rukovodstva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. U okviru svečane primopredaje dosadašnje rukovodstvo Skupštine predalo je dužnost novoizabranom rukovodstvu 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Na današnjoj primopredaji predsjedavajući 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak i njegova zamjenica Draženka Subašić izvršili su primopredaju dužnosti sa novoizbranim predsjedavajućim 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ismetom Sarajlićem i njegovim zamjenicima Mladenom Simićem i Sanjom Renić koji čine rukovodstvo 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Podsjećamo, da je dana 30.11.2018. godine na nastavku 1. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona donesena Odluka o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, a nakon čega su potvrđeni kandidati između sebe donijeli Odluku o izboru predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg  8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.


Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 29.11.2018. godine na nastavku zasjedanja konstituirajuće sjednice 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zastupniku Isak Rami je upriličeno uručivanje Uvjerenja o dodjeli mandata poslanika u Skupštini i davanje svečane izjave. Sjednica je potom nastavljena od druge tačke dnevnog reda u okviru koje su poslanici donijeli slijedeće odluke:

  • Odluku o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, gdje je za predsjednika izabran Nusret Imamović, a za zamjenicu Maida Tanović.
  • Odluku o osnivanju Kluba poslanika Hrvata 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, gdje je za predsjednika izabrana Vlasta Kalas, a za zamjenika Vedran Kaser.
  • Odluku o osnivanju Kluba poslanika Srba 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, gdje je za predsjednika izabran Mladen Simić

U okviru treće tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izboru Komisije za izbor i imenovanja. Na sjednici su formirani i Klubovi političkih stranaka, tako da će u daljem radu Skupštine egzistirati 7 klubova političkih stranaka tj. klubova poslanika i to:

  • Klub poslanika SDA –Stranke demokratske akcije
  • Klub poslanika SDP-a BiH
  • Klub poslanika Nezavisni blok, Snaga centra, HSBiH i Prva Stranka
  • Klub poslanika SBB - Fahrudin Radončić
  • Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BIH, HSP-HNS, HSP dr. AS BIH, HDU BIH, HSS SR
  • Klub poslanika Demokratske fronte i
  • Klub poslanika A-SDA za evropsku BIH.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda poslanici su donijeli Odluku o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, nakon čega su potvrđeni kandidati između sebe donijeli Odluku o izboru predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojom su na mjesto predsjedavajućeg Skupštine izabrali Ismeta Sarajlića, tako da su njegovi  zamjenici Sanja Renić i Mladen Simić.

Nakon ovoga Jasmin Duvnjak predsjedavajući 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je novoizabranom rukovodstvu Skupštine čestitao i poželio uspješan rad, te u svečanom činu predsjedavajućem Ismetu Sarajliću predao zastave Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je donijela i Odluku o obrazovanju Kolegija Skupštine. Sjednica je potom prekinuta, jer nisu stvorene potrebne pretpostavke za prelazak na posljednju – 6. tačku dnevnog reda „Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH“ jer Centralna izborna komisija BiH još nije donijela Odluku o raspodjeli mandata iz kantonalnih skupština u Dom naroda Parlamenta FBiH

Datum nastavka sjednice biće naknadno utvrđen.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak danas je u jednoj od završnih protokolarnih aktivnosti, u svojstvu predsjedavajućeg 7.saziva kantonalne Skupštine, organizirao svečani prijem za učenicu, svestranu i darovitu mladu Zeničanku i Bosanku Meliku Lošić. Povod za ovaj prijem je posljednji veliki uspjeh ove učenice na finalnoj rundi Svjetskog kupa srednjoškolaca, koja je održana na čuvenom Univerzitetu Yale (New Haven) u saveznoj američkoj državi Connecticut (16.-23. novembar 2018.), gdje je osvojila četiri medalje - jedno zlato i tri srebra sa Yalea. Oblasti iz kojih je osvojila medalje sa ovog prestižnog svjetskog takmičenja su nauka i tehnologija, književnost, debata i ukupni poredak.

Pravo nastupa u finalnoj rundi osigurala je krajem jula 2018. godine u Barceloni, gdje je na Globalnoj rundi ovog takmičenja osvojila tri zlatne i dvije srebrene medalje, a na svjetskim smotrama znanja i stvaralaštva mladih u Španiji (Barcelona), Brazilu (Porto Alegre) i Sjedinjenim Američkim Državama (New Haven) Melika Lošić je ove godine osvojila četiri zlatne i sedam srebrenih medalja.

Ovom prilikom je kazala da je za nju  boravak u Sjedinjenim Američkim Državama bio izvanredno iskustvo, jer je dobila šansu da se upozna sa istraživačkim radom i aktivnostima na Yaleu, te univerzitetima Harvard i MIT (Tehnološki univerzitet Massachusetts) u susjednoj saveznoj državi Massachusetts, a riječ je o tri prestižna univerziteta, koji se nalaze među deset najbolje rangiranih univerziteta u svijetu. Učenica Melika Lošić ovu priliku je iskoristila i da se zahvali predsjedavajućem Duvnjaku na dosadašnjoj saradnji i finansijskoj podršci.

Predsjedavajući Duvnjak je čestitao učenici Lošić na vrhunskim rezultatima, predanom učenju i pokazanom izvanrednom znanju, te zaželio puno sreće i uspjeha u budućem studiranju. U znak zahvalnosti za uspješno predstavljanje Bosne i Hercegovine u svijetu, predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak je - u ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - mladoj, talentovanoj i uspješnoj učenici Meliki Lošić uručio Povelju Kulina bana, te izrazio nadu da će naša država, na ime sretnije i sigurnije budućnosti, osigurati sistemska rješenja i modele podrške za izvanredne, talentovane i uspješne mlade ljude, kao nosioce društvenog razvoja i progresa.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 27.11.2018. godine predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona gospodin Jasmin Duvnjak posjetio je Centar Civilnog Sektora (CCS), gdje je upriličen radno-protokolarni sastanak.

Ova prilika je iskorištena kako bi se predsjedavajući Skupštine upoznao sa dosadašnjim radom Centra, problemima sa kojima se susreću u radu, te planovima razvoja i aktivnostima CCS-a za naredni period.

Samu ideju stvaranja Centra civilnog sektora u Zeničko-dobojskom kantonu svojim potpisima su podržali  zastupnici iz svih političkih partija 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Iz tih razloga istaknuta je važnost i značaj kontinuirane saradnje CCS-a sa institucijama zakonodavne i izvršne vlasti Zeničko-dobojskog kantona.

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak je, ovom prilikom, direktoru Centra civilnog sektora Saidu Bečiću uručio repliku Povelje Kulina bana u posebnoj izradi na svili koju je izradio Forum građana Zenica.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U sklopu programskih aktivnosti predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak posjetio je sjedište Kantonalnog pravobranilaštva Zeničko-dobojskog kantona, gdje se susreo sa kantonalnom pravobraniteljicom Zlatom Marjanović i njenim zamjenicima. Na radnom sastanku razgovaralo se o potrebi unapređenja uslova rada i jačanju kapaciteta  institucije značajne za poduzimanje pravnih radnji i mjera u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa Zeničko-dobojskog kantona, propisanih  Zakonom o pravobranilaštvu.

Predsjedavajući Duvnjak izrazio je zahvalnost predstavnicima pravobranilaštva na njihovom odgovornom i profesionalno-stručnom radu u cilju zaštite imovinskih interesa Zeničko-dobojskog kantona.

Kantonalna pravobraniteljica Zlata Marjanović se zahvalila na posjeti i interesovanju za rad i potrebe Kantonalnog pravobranilaštva kao i dosadašnjoj podršci od strane Skupštine i Vlade kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma