Obilježavajući 29. Avgust – Dan Zeničko-dobojskog kantona danas (29. 08. 2014.) je organiziran prijem za pripadnike boračkih udruženja i civilnih žrtava rata. Predsjedavajući Skupštine Sretko Radišić, dopredsjedavajući Igor Matanović, premijer Zeničko-dobojskog kantona Munib Husejnagić i ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić razgovarali su sa predstavnicima ratnih vojnih invalida te udruženja logoraša o aktuelnoj situaciji u Zeničko-dobojskom kantonu sa aspekta saniranja posljedica poplava i pomoći ugroženom stanovništvu.

Naime, među onima koji su izgubili svoje domove tokom posljednjih poplava je i jedan broj pripadnika boračkih populacija. Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Kantona naglasili su ovom prilikom da se briga o boračkoj populaciji nastavlja bez obzira na finansijske posljedice svih dešavanja zadnjih mjeseci na području Kantona. Kontinuirano se izdvajaju sredstva za stambeno zbrinjavanje pripadnika boračkih populacija, za medicinsku skrb ratnih vojnih invalida te za nabavku ortopedskih pomagala i druge medicinske pomoći uključujući i njihovo slanje u banjsko-klimatska lječilišta. Pripadnici boračkih populacija zahvalili su ministru za boračka pitanja i Vladi Kantona na dosadašnjem radu i angažmanu na prevazilaženju teškoća s kojma se susreću borci i invalidi izrazivši nadu da će se obećana briga i pomoć ovoj kategoriji stanovništva nastaviti u istom obimu i u narednom periodu.

U okviru USAID Sida FIRMA Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH, Zeničko-dobojskom kantonu nedavno je isporučena oprema i urađen redizajn službene stranice Kantona.

Projekat koji se realizovao u našem kantonu rađen je u dvije faze. U prvoj fazi nabavljena je i isporučena oprema (četiri desktop računara i jedan server), koja će biti u funkciji efikasnije prezentacije rada Skupštine i Vlade Kantona. Druga faza ovog projekta podrazumijevala je redizajn web stranice Kantona pa su u ovu svrhu nabavljeni noviji moduli za rad, u cilju  potpune promjene izgleda, ali i načina ažuriranja sadržaja. Na ovaj način bit će bolje iskorištena postojeća baza informacija o kantonalnim organima te omogućena  bolja preglednost i dostupnost podataka o aktivnostima, programima i projektima koji se rade u kantonalnim organima i tijelima uprave. Kreirana je i jednostavna kontakt forma sa revidiranim kontaktima za direktan pristup krajnjeg korisnika svim organima i tjelima uprave. Olakšan je i direktan pristup Press službi Kantona te pregled novijih, aktueliziranih linkova prema federalnim organima i stranicama važnim za prezentaciju Kantona.

Za uposlenike u Vladi i Skupštini Kantona omogućena je lakša preglednost i dostupnost svih usvojenih akata na sjednicama Vlade, te urađen pregled Registra udruženja na stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Za skupštinske poslanike uvedena je korisna novina, jer će putem odjeljka “materijali za sjednice” moći elektronski preuzeti materijale prije svake sjednice. Ovi materijali će biti dostupni i javnosti. Osim toga, putem nove web stranice u skupštinski rad uvode se i opcije prikaza najava sjednica i usvojenih akata na sjednicama Skupštine. Uz to, bit će omogućen prikaz rada skupštinskih komisija i njihovih članova.

Najbitniji momenat ovog redizajna nije promjena samog izgleda stranice ili redoslijeda ponuđenih informacija na stranici, nego  aktuelizacija i ažurnost u dostavljanju i objavljivanju sadržaja od strane organa i i tijela uprave, s ciljem povećanja transparentnosti rada Skupštine i Vlade .Uporedo sa ovim redizajnom upotpunjena je postojeća zakonska regulativa uz obavezu kontinuiranog ažuriranja podataka i dostave sadržaja od strane kantonalnih organa i tijela za objavu na službenu stranicu Zeničko-dobojskog kantona. Cilj svih ovih promjena je povećanja odgovornosti prema građanima i unapređenje transparentnosti rada Skupštine i Vlade. Za sam redizajn konkursom je odabrana firma Extreme Net Obrt iz Zenice, a web stranica će biti puštena u rad 30. 07. 2014. godine .

Prezentaciji redizajnirane web stranice Kantona koja će biti organizovana 30.07.2014. u 10:00 sati (sala 301) prisustvovat će predstavnici USAID Sida FIRMA Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), predstavnici Skupštine i Vlade Zeničko-dobojskog kantona te uposlenici kantonalnih organa i institucija. Tom prilikom bit će potpisan i Sporazum o prenosu i prihvatanju imovine od strane predstavnika Vlade i Skupštine Kantona te predstavnika Fondacije za istraživanje Državnog univerziteta New York, koja je implementator projekta SGIP.

Juče je delegacija Skupštine Srednjobosanskog kantona boravila u posjeti Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Miralem Galijašević, predsjedavajući Skupštine razgovarao je sa Refikom Poparićem, zamjenikom predsjedavajućeg Skupštine, te sa članovima kolegija Skupštine Srednjobosanskog kantona: Muhamedom Ćurićem, Almirom Švagom i Senadom Selimovićem.

Tokom sastanka razgovaralo se o vidovima i načinima međusobne saradnje, a goste je interesovala organizacija Stručne službe Skupštine te metode rada. Predsjedavajući Galijašević upoznao je goste sa strukturom koja čini Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona kao i sa općom situacijom na području Kantona. Dogovoreno je da se ovakva saradnja nastavi i u narednom periodu.

 

Press služba ZDK

Danas je održan treći nastavak 1. konstituirajuće sjednice 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kome je usvojena Odluka o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg Skupštine i Odluka o obrazovanju Kolegija Skupštine. Nakon što su klubovi poslanika obavili konsultacije, za predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u narednom mandatnom periodu izabran je Miralem Galijašević, član SDA stranke. Zamjenici predsjedavajućeg su: Igor Matanović, Stranka za narod – Radom za boljitak (iz reda hrvatskog naroda) i Sretko Radišić, član SDP-a (iz reda srpskog naroda).

Nakon što su novi predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg preuzeli vođenje sjednice, te nakon konsultacija stranaka koje participiraju u novom sazivu Skupštine, donesena je odluka da se za novog mandatara Vlade Zeničko-dobojskog kantona u narednom četvorogodišnjem periodu izabere mr. Fikret Plevljak, član SDP-a ZDK. Njemu je dato u zadatak da predloži nove članove Vlade Ze-do kantona, a kada se taj proces okonča, bit će zakazana 2. sjednica Skupštine ZDK na kojoj će biti i zvanično imenovani ministri u Vladi ZDK. Do formiranja novog saziva Vlade Zeničko-dobojskog kantona, predsjedavajući Galijašević, dajući ostavku na funkciju premijera ZDK, imenovao je ministra unutrašnjih poslova Aziza Brotliju da vrši funkciju premijera do imenovanja novog saziva Vlade Zeničko—dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

Obavještavamo javnost da je 3. nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zakazan za 07.02.2011. godine /ponedjeljak/, u sali 301/III sprat, Aneks zgrade Vlade ZDK u Zenici, sa početkom u 11,00 sati. Na 3. nastavku 1. sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona će razmatrati:

D N E V N I  R E D
(preostale tačke usvojenog izmjenjenog i dopunjenog dnevnog reda)

8. Prijedlog Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg Skupštine,
9. Prijedlog Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

 

Press služba ZDK

Obavještavamo javnost da će 2. nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona biti održan 28.12.2010. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a u Zenici, sa početkom u 11,00 sati.

Na 2. nastavku 1. (konstituirajuće) sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona će razmatrati:

D N E V N I  R E D
(preostale tačke usvojenog dnevnog reda)

 1. 4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg Skupštine,
 2. 5. Prijedlog Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine,
 3. 6. Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Pored navedenog, iz razloga hitnog donošenja finansijskih akata Zeničko-dobojskog kantona i davanja saglasnosti na finansijske planove izvanbudžetskih fondova do kraja 2010. godine, predlaže se dopuna dnevnog reda 1. (Konstituirajuće) sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, slijedećim tačkama koje bi se razmatrale takođe na 2. nastavku i to:

 • Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2011. godine - hitni postupak,
 • Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu,
 • Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu.

 

Napomena: Ukoliko do održavanja sjednice ne bude postignut politički dogovor oko tačaka 4. i 5. iste ne bi bile razmatrane.

Press služba ZDK

Obavještavamo javnost da će nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona biti održan 01.12.2010. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a u Zenici, sa početkom u 11,00 sati.

Na nastavku 1. (Konstituirajuće) sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona će razmatrati:

D N E V N I R E D
( tačke 2. i 3. usvojenog dnevnog reda)

 1. 2. Osnivanje Klubova poslanika konstitutivnih naroda:
  1. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka,
  2. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Hrvata,
  3. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Srba,
 2. 3. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja

 

Press služba ZDK

Jučer je održana prva, konstituirajuća sjednica šestog saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koju je vodio dosadašnji zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Ivo Tadić. Nakon što je predočen Izvještaj Centralne izborne komisije BiH o rezultatima neposrednih izbora u BiH održanih 03.10.2010. godine za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, prisutne poslanike i goste pozdravila je Irena Mijatović-Hadžiabdić, predsjednica Centralne izborne komisije BiH.

Nakon toga, pristupilo se verifikaciji mandata 35 izabranih poslanika, koji su potom potpisali svečanu izjavu. Time je formiran novi saziv Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojeg čine poslanici iz sedam političkih stranaka: Socijaldemokratske partije BiH, Stranke demokratske akcije BiH, Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, Stranke za BiH, Narodne stranke radom za boljitak, te Hrvatske demokratske zajednice i BPS-Sefer Halilović.

Novi saziv Skupštine Zeničko-dobojskog kantona čine : tri poslanika iz Narodne stranke Radom za boljitak: Igor Matanović, Zoro Ivanković i Toni Pendić, četiri poslanika iz Stranke za BiH: Asim Čajlaković, Zaim Imamović, Samir Bajrić i Hasan Handžić, deset poslanika iz SDP-a: Jasmin Smailbegović, Mehmed Bradarić, Janja Ivić, Rifat Delić, Sretko Radišić, Senaid Begić, Vinko Bošnja, Indira Mundžić, Majid Unkić i Ferid Kaknjašević, deset poslanika iz SDA: Ibrahim Plančić, Ramo Pivić, Miralem Galijašević, Ibrahim Šišić, Almedin Aliefendić, Mustafa Spahić, Jasmin Imamović, Bernadeta Galijašević, Enes Spahić i Džemal Bećirhodžić, dva poslanika iz HDZ-a: Ivo Iva Tadić i Pero Mamić, jedan poslanik iz BPS-a: Harun Drljević, te pet poslanika i SBB-a: Adnan Jupić, Emina Huseinspahić, Meldina Ugarak, Fahrudin Brkić i Nermin Kadrić.

Nakon verifikacije mandata izabranih poslanika, sjednica je prekinuta do postizanja dogovora o koaliciji, te će nastavak konstituirajuće sjednice šestog saziva Skupštine ZDK biti održan najkasnije za 15 dana.

 

Press služba ZDK

Obavještavamo javnost da će 1. (konstituirajuća) sjednica 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona biti održana 23.11.2010. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a u Zenici, sa početkom u 11,00 sati.

Dnevni red 1. (konstituirajuće) sjednice 6. saziva Skupštine
Zeničko-dobojskog kantona zakazane za 23.11.2010.godine

 1. Predočavanje Izvještaja Centralne izborne komisije BiH o rezultatima neposrednih izbora u BiH održanih 03.10.2010. godine za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona,
  • Zajedničko davanje i potpisivanje svečanih izjava nosilaca ovjerenih mandata 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Osnivanje Klubova poslanika konstitutivnih naroda:
  1. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka,
  2. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Hrvata,
  3. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Srba,
 3. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja,
 4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg Skupštine,
 5. Prijedlog Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine,
 6. Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu - hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu - hitni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu-skraćeni postupak
 5. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o kantonalnim administrativnim taksama-skraćeni postupak, PREDLAGAČ: poslanik Asim Čajlaković,
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona- skraćeni postupak, PREDLAGAČ: poslanik Asim Čajlaković,
 7. Konačan izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, Ureda za reviziju u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 04-04/10 od 22.04.2010. godine,
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za Izmjene Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu,
 9. Prijedlog Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Arhiva Zeničko-dobojskog kantona,
  - Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanostiosnivanja Arhiva Zeničko-dobojskog kantona,
 10. Prijedlog Odluke o odobrenju kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje stalnih sredstava,
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje,
 12. Prijedlog Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma