Zenica,13.02.2015.–Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa zamjenikom predsjedavajuće Skupštine Jasminom Duvnjakom i Mirkom Trifunovićem, ministrom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kultutu i sport se danas u sjedištu Skupštine i Vlade Kantona, sastala sa predstavnicima Mreže vijeća učenika srednjih škola sa područja ZDK.

Sastanku su prisustvovala 34 predstavnika vijeća učenika i 2 predstavnika OKC-a (Omladinskog komunikativnog centra) iz Banja Luke koji su pokrovitelji i organizatori Vijeća mreže učenika u srednjim školama širom Bosne i Hercegovine, a na čiji zahtjev je i organizovan pomenuti sastanak.

Takođe je bila prisutna i Meldina Ugarak, poslanica u Skupštini Kantona, koja se obratila prisutnima.

Predstavnici mreže vijeća učenika su predsjedavajućoj Skupštine i predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport postavili niz pitanja koja se tiču obrazovne politike, realizacije nastavnih planova i programa, edukacije nastavnika i učeničkog standarda, te su iste upoznali sa dosad realizovanim projektima i aktivnostima navedenog udruženja, postojećim problemima, kao i sa novim, planiranim projektima za 2015. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas (24.12.2014.godine) je održan drugi nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je donijela odluku o potvrđivanju kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, a potvrđeni kandidati od Skupštine su između sebe odlučili da će predsjedavajuća Skupštine u narednom mandatnom periodu biti Draženska Subašić (DF – Željko Komšić), a zamjenici predsjedavajuće su Jasmin Duvnjak (SDA) i Ivo Tadić (HDZ BiH,HSS,HKDU BiH, HSP Herceg Bosne).

Nakon izbora rukovodstva Skupštine zastupnici su donijeli odluku o obrazovanju Kolegija Skupštine, a potom se pristupilo izboru delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Delegati za Dom naroda su birani po Klubovima naroda i Klubu Ostalih tajnim glasanjem. U Klubu Bošnjaka kandidatske liste koje su osvojile najviše glasova imale su liste Faruka Hodžića (DF – Željko Komšić) – 11 glasova, lista Almedina Aliefendića (SDA) – osam glasova i lista Ismeta Sarajlića (SBB – Fahrudin Radončić) – šest glasova.

Lista poslanika Kluba Hrvata Ive Tadića (HDZ BiH,HSS,HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) dobila dva je glasa, a lista Draženke Subašić (DF – Željko Komšić) Kluba Srba osvojila je jedan glas dok je lista Kluba Ostalih predlagača Amila Buljubašića (SDP BiH) osvojila jedan glas. Kompletan izborni materijal će biti proslijeđen Centralnoj izbonoj komisiji BiH na provjeru i konačnu raspodjelu dodjelu mandata.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas (08.12.2014.godine) je održan nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Na početku zasijedanja poslanik Samir Lemeš koji to nije učinio na prvoj sjednici, dao je svečanu izjavu. Prema usvojenom dnevnom redu, na današnjoj sjednici formirani su klubovi poslanika konstitutivnih naroda i Klub ostalih.

Klub poslanika Bošnjaka broji 30 poslanika te je za predsjednika izabran poslanik Besim Avdić, a za zamjenika poslanik Midhat Delić. Za predsjednika Kluba poslanika Hrvata izabran je Damir Jukić. Klub ima dva poslanik pa je zamjenik Ivo Tadić. Klub poslanika Srba ima jednog člana Draženku Subašić koja je predsjednica kluba. U Klub poslanika ostalih koji ima dva poslanika za predsjednika je izabran poslanik Amil Buljubašić, a zamjenik je Edhem Fejzić.

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje (kao privremenog radnog tijela do donošenja Odluke o izboru radnih tijela Skupštine). Nakon ove tačke skupštinsko zasjedanje je prekinuto na prijedlog poslanika Faruka Hodžića, predsjednika kluba poslanika DF – Željko Komšić.

Naprijed navedenim Skupština kantona je obezbijedila uslove za provođenje postupka izbora delegata u Dom naroda Parlamenta FBIH.

 

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Danas (20.11.2014.) je održana konstituirajuća sjednica 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Na početku zasjedanja zastupnicima je predočena odluka Centralne izborne komisije BiH (CIK) o potvrđivanju rezultata Općih izbora 2014. godine za Skupštinu ZDK. Konstituirajućoj sjednici su prisustvovala 34 zastupnika, jedan zastupnik je službeno odsutan. Svi prisutni zastupnici su dali svečanu izjavu, a potom je zasjedanje sjednice prekinuto.

Skupštinu ZDK čini osam stranaka: SDA (11 poslanika), SBB – Fahrudin Radončić (8 poslanika), DF – Željko Komšić (5 poslnika), SDP BiH (4 poslanika), SBiH (2 poslanika), A-SDA (2 poslanika), HDZ BiH (2 poslanik) i BPS (1 poslanik).

 

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Svečanom sjednicom Skupštine, uz prisustvo poslanika i većeg broja gostiju, među kojima su bili i bivši premijeri ovog Kantona, danas je po drugi put obilježen 29. avgust – Dan Zeničko-dobojskog kantona. O odluci Skupštine da se ustanovi obilježavanje ovog datuma koji predstavlja datum pisanja Povelje Kulina bana Dubrovčanima (29. 08.1189.godine) te o njegovom značaju govorio je Sretko Radišić, predsjedavajući Skupštine. On je ujedno čestitao i građanima Visokog koji na isti dan slave Dan svoje Općine. Potom se prisutnima obratio Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona osvrnuvši se na aktuelnu situaciju u Kantonu i mjere koje Vlada poduzima na saniranju šteta od elementarnih nepogoda koje su zadesile ovo područje. On je istakao da treba učiniti maksimalne napore i sve potencijale usmjeriti na zbrinjavanje ljudi i materijalnih dobara te saniranje šteta od majskih i avgustovskih poplava. Na kraju, svim građanima čestitao je Dan Zeničko-dobojskog kantona.

Povodom Dana Zeničko-dobojskog kantona, na svečanoj sjednici Skupštine uručena su i prigodna priznanja. Prema odluci Odbora za javna priznanja, koju je saopštila Slavica Hrnkaš, član Odbora, ovogodišnji dobitnici priznanja su: Georg Schiel, njemački humanitarac i Bedrudin Salčinović, prvi guverner Zeničko-dobojskog kantona. Georgu Schielu dodijeljena je Povelja počasnog građanina Kantona u znak zahvalnosti za sve što je ovaj neumorni humanitarni radnik učinio za izbjegla i raseljena lica, te ljude u stanju socijalne potrebe za više od 20 godina aktivnog angažmana na području našeg Kantona. Zbog spriječenosti gospodina Schiela, povelju je u njegovo ime primio Goran Bulajić, predsjednik Udruženja „Humanost societas humanitatis“.

Bedrudinu Salčinoviću uručena je Plaketa Zeničko-dobojskog kantona kao prvom guvnerneru našeg Kantona koji je svojim radom i uloženim naporima uspostavio temelje današnjeg kantonalnog administrativnog sistema. Dobitnici javnih priznanja, kratkim obraćanjem prisutnim poslanicima i gostima, zahvalili su se Skupštini Kantona na ukazanoj časti i priznanjima.

Nakon dodjele priznanja, izveden je prigodan kulturno-umjetnički program u kome su uzeli učešća Tarik Marković, glumac te gudački kvartet nastavnica Osnovne muzičke škole Zenica i učenici Srednje muzičke škole iz Zenice.

Pored održavanja svečane sjednice kantonalne Skupštine, Dan Kantona obilježava se i na druge načine, pa je tako danas u parku kraj stadiona Bilino polje održan umjetnički performans u čast Kulinu banu u organizaciji zeničkog Preporoda i Foruma građana Zenice . U povodu Dana Kantona, predviđeno je da članovi Vlade posjete javne ustanove socijalne zaštite na području Kantona, a u svim školama u ponedjeljak, 01. Septembra bit će održan prigodan čast historije o Kulinu banu.

Napomena: U prilogu objavljujemo kompletan govor premijera ZDK Muniba Husejnagića.

Obilježavajući 29. Avgust – Dan Zeničko-dobojskog kantona danas (29. 08. 2014.) je organiziran prijem za pripadnike boračkih udruženja i civilnih žrtava rata. Predsjedavajući Skupštine Sretko Radišić, dopredsjedavajući Igor Matanović, premijer Zeničko-dobojskog kantona Munib Husejnagić i ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić razgovarali su sa predstavnicima ratnih vojnih invalida te udruženja logoraša o aktuelnoj situaciji u Zeničko-dobojskom kantonu sa aspekta saniranja posljedica poplava i pomoći ugroženom stanovništvu.

Naime, među onima koji su izgubili svoje domove tokom posljednjih poplava je i jedan broj pripadnika boračkih populacija. Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Kantona naglasili su ovom prilikom da se briga o boračkoj populaciji nastavlja bez obzira na finansijske posljedice svih dešavanja zadnjih mjeseci na području Kantona. Kontinuirano se izdvajaju sredstva za stambeno zbrinjavanje pripadnika boračkih populacija, za medicinsku skrb ratnih vojnih invalida te za nabavku ortopedskih pomagala i druge medicinske pomoći uključujući i njihovo slanje u banjsko-klimatska lječilišta. Pripadnici boračkih populacija zahvalili su ministru za boračka pitanja i Vladi Kantona na dosadašnjem radu i angažmanu na prevazilaženju teškoća s kojma se susreću borci i invalidi izrazivši nadu da će se obećana briga i pomoć ovoj kategoriji stanovništva nastaviti u istom obimu i u narednom periodu.

U okviru USAID Sida FIRMA Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH, Zeničko-dobojskom kantonu nedavno je isporučena oprema i urađen redizajn službene stranice Kantona.

Projekat koji se realizovao u našem kantonu rađen je u dvije faze. U prvoj fazi nabavljena je i isporučena oprema (četiri desktop računara i jedan server), koja će biti u funkciji efikasnije prezentacije rada Skupštine i Vlade Kantona. Druga faza ovog projekta podrazumijevala je redizajn web stranice Kantona pa su u ovu svrhu nabavljeni noviji moduli za rad, u cilju  potpune promjene izgleda, ali i načina ažuriranja sadržaja. Na ovaj način bit će bolje iskorištena postojeća baza informacija o kantonalnim organima te omogućena  bolja preglednost i dostupnost podataka o aktivnostima, programima i projektima koji se rade u kantonalnim organima i tijelima uprave. Kreirana je i jednostavna kontakt forma sa revidiranim kontaktima za direktan pristup krajnjeg korisnika svim organima i tjelima uprave. Olakšan je i direktan pristup Press službi Kantona te pregled novijih, aktueliziranih linkova prema federalnim organima i stranicama važnim za prezentaciju Kantona.

Za uposlenike u Vladi i Skupštini Kantona omogućena je lakša preglednost i dostupnost svih usvojenih akata na sjednicama Vlade, te urađen pregled Registra udruženja na stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Za skupštinske poslanike uvedena je korisna novina, jer će putem odjeljka “materijali za sjednice” moći elektronski preuzeti materijale prije svake sjednice. Ovi materijali će biti dostupni i javnosti. Osim toga, putem nove web stranice u skupštinski rad uvode se i opcije prikaza najava sjednica i usvojenih akata na sjednicama Skupštine. Uz to, bit će omogućen prikaz rada skupštinskih komisija i njihovih članova.

Najbitniji momenat ovog redizajna nije promjena samog izgleda stranice ili redoslijeda ponuđenih informacija na stranici, nego  aktuelizacija i ažurnost u dostavljanju i objavljivanju sadržaja od strane organa i i tijela uprave, s ciljem povećanja transparentnosti rada Skupštine i Vlade .Uporedo sa ovim redizajnom upotpunjena je postojeća zakonska regulativa uz obavezu kontinuiranog ažuriranja podataka i dostave sadržaja od strane kantonalnih organa i tijela za objavu na službenu stranicu Zeničko-dobojskog kantona. Cilj svih ovih promjena je povećanja odgovornosti prema građanima i unapređenje transparentnosti rada Skupštine i Vlade. Za sam redizajn konkursom je odabrana firma Extreme Net Obrt iz Zenice, a web stranica će biti puštena u rad 30. 07. 2014. godine .

Prezentaciji redizajnirane web stranice Kantona koja će biti organizovana 30.07.2014. u 10:00 sati (sala 301) prisustvovat će predstavnici USAID Sida FIRMA Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), predstavnici Skupštine i Vlade Zeničko-dobojskog kantona te uposlenici kantonalnih organa i institucija. Tom prilikom bit će potpisan i Sporazum o prenosu i prihvatanju imovine od strane predstavnika Vlade i Skupštine Kantona te predstavnika Fondacije za istraživanje Državnog univerziteta New York, koja je implementator projekta SGIP.

Juče je delegacija Skupštine Srednjobosanskog kantona boravila u posjeti Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Miralem Galijašević, predsjedavajući Skupštine razgovarao je sa Refikom Poparićem, zamjenikom predsjedavajućeg Skupštine, te sa članovima kolegija Skupštine Srednjobosanskog kantona: Muhamedom Ćurićem, Almirom Švagom i Senadom Selimovićem.

Tokom sastanka razgovaralo se o vidovima i načinima međusobne saradnje, a goste je interesovala organizacija Stručne službe Skupštine te metode rada. Predsjedavajući Galijašević upoznao je goste sa strukturom koja čini Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona kao i sa općom situacijom na području Kantona. Dogovoreno je da se ovakva saradnja nastavi i u narednom periodu.

 

Press služba ZDK

Danas je održan treći nastavak 1. konstituirajuće sjednice 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kome je usvojena Odluka o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg Skupštine i Odluka o obrazovanju Kolegija Skupštine. Nakon što su klubovi poslanika obavili konsultacije, za predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u narednom mandatnom periodu izabran je Miralem Galijašević, član SDA stranke. Zamjenici predsjedavajućeg su: Igor Matanović, Stranka za narod – Radom za boljitak (iz reda hrvatskog naroda) i Sretko Radišić, član SDP-a (iz reda srpskog naroda).

Nakon što su novi predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg preuzeli vođenje sjednice, te nakon konsultacija stranaka koje participiraju u novom sazivu Skupštine, donesena je odluka da se za novog mandatara Vlade Zeničko-dobojskog kantona u narednom četvorogodišnjem periodu izabere mr. Fikret Plevljak, član SDP-a ZDK. Njemu je dato u zadatak da predloži nove članove Vlade Ze-do kantona, a kada se taj proces okonča, bit će zakazana 2. sjednica Skupštine ZDK na kojoj će biti i zvanično imenovani ministri u Vladi ZDK. Do formiranja novog saziva Vlade Zeničko-dobojskog kantona, predsjedavajući Galijašević, dajući ostavku na funkciju premijera ZDK, imenovao je ministra unutrašnjih poslova Aziza Brotliju da vrši funkciju premijera do imenovanja novog saziva Vlade Zeničko—dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

Obavještavamo javnost da je 3. nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zakazan za 07.02.2011. godine /ponedjeljak/, u sali 301/III sprat, Aneks zgrade Vlade ZDK u Zenici, sa početkom u 11,00 sati. Na 3. nastavku 1. sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona će razmatrati:

D N E V N I  R E D
(preostale tačke usvojenog izmjenjenog i dopunjenog dnevnog reda)

8. Prijedlog Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg Skupštine,
9. Prijedlog Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

 

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma