U sklopu programskih aktivnosti i sa ciljem ostvarivanja redovne komunikacije predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak održao je posljednji radno-informativni sastanak u ovom mandatu sa predsjedavajućim općinskih/gradskih vijeća u Zeničko-dobojskom kantonu. Sastanak je realiziran sa ciljem unaprijeđenja dvosmjerne komunikacije i jačanja saradnje Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa lokalnim predstavničkim tijelima.

Jedna od glavnih tema bila je priprema Programa rada Skupštine za 2019. godinu. Općinskim vijećima i ostalim zainteresiranim subjektima ostavljen je rok do 5.decembra 2018. za kandidovanje prijedloga izmjena i dopuna kantonalnih propisa koji bi se razmatrali naredne godine. Predsjedavajući Duvnjak upoznao je prisutne i sa mandatnim izvještajem 2014-2018 o radu kantonalne Skupštine, naglasivši zadovoljstvo postignutim rezultatima rada i rejtingom u javnosti koji ima Skupština ZDK.

Ovom sastanku su prisustvovali:

  1. Jasmin Duvnjak, predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  2. Goran Bulajić, predsjedavajući Gradskog vijeća grada Zenica,
  3. Muhamed Jusufović, predsjedavajući Općinskog vijeća Žepče,
  4. Vedad Jusić, predsjedavajući Općinskog vijeća Breza,
  5. Ređo Seferović, predsjedavajući Općinskog vijeća Zavidovići,
  6. Senad Subašić, predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj,
  7. Mujo Avdić, predsjedavajući Općinskog vijeća Doboj jug
  8. Adis Čizmo, predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš

Predsjedavajući općinskih vijeća Kaknja, Visokog, Olova i Maglaja su, uz opravdanje za svoj izostanak, podržali ovakve oblike institucionalne komunikacije i saradnje.


Stručna služba Skupštine ZDK

Komisija za nadzor rada policije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održala je svoju posljednju sjednicu u ovom mandatnom periodu, na kojoj je razmatrana aktuelna sigurnosna situacija u Zeničko-dobojskom kantonu. Imajući u vidu parametre koji se odnose na stanje kriminaliteta, javni red i mir i sigurnost saobraćaja u prvih devet mjeseci ove godine, konstatovano je da je situacija zadovoljavajuća. Ovom prilikom Komisija je sumirala dosadašnji rad u oblasti nadzora policije, te istakla najvažnija pitanja koje je razmatrala i po kojima je davala svoje prijedloge i sugestije. Kao najznačajnije, istaknut je doprinos Komisije u donošenju novog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o policijskim službenicima, te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, kao i doprinos u unapređenju uslova rada policije u materijalno-tehničkom pogledu, kao i u kadrovskom jačanju Uprave policije. Na kraju, upriličen je obilazak nedavno otvorenog multifunkcionalnog i modernog Centra za edukaciju i specijalne policijske jedinice, gdje su prisutni upoznati sa radno-edukativnim aktivnostima policijskih službenika. Članovi Komisije dali su podršku procesu prijema nedostajućih policijskih službenika i osiguranju sredstava za nove kapitalne investicije Uprave policije MUP-a ZDK.

Predsjedavajući Skupštine ZDK i predsjedavajući Komisije za nadzor rada policije Jasmin Duvnjak, ministar unutrašnjih poslova Nikola Arsenić i policijski komesar Šut Semir naglasili su značaj kvalitetne institucionalne saradnje i komunikacije svih struktura vlasti i još jednom se zahvalili posebno Vladi i Skupštini ZDK za dosadašnju podršku policiji.

"Policijski posao je častan, zahtjevan i odgovoran, stoga kontinuirano moramo unapređivati standard, kompetencije, imidž i opremljenost policajaca. Policiji je povjereno čuvanje javnog reda, mira i poretka. Vrlo je bitno da građani imaju povjerenja u svoju policiju, jer svi zajedno su odgovorni za ukupnu sigurnost. Uvažavajući okolnosti i djelovanje, moramo priznati da policijska agencija Zeničko-dobojskog kantona iskazuje posebno profesionalne standarde i ostvaruje zavidne rezultate u svom radu, u poređenju sa ostalim agencijama u cijeloj Bosni i Hercegovini, i ja im na tome čestitam" - naglasio je predsjedavajući Jasmin Duvnjak.


Stručna služba Skupštine ZDK

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, u svečanom činu, premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak uručili PLAKETU Zeničko-dobojskog kantona, kao priznanje za izuzetan doprinos u razvoju društvenih djelatnosti, te afirmaciji kulture i umjetnosti, uvaženom akademiku Dževadu Karahasanu.

Uručenje Plakete je uslijedilo iz razloga što laureat, uvaženi bosanskohercegovački književnik, dramatičar, esejist, romanopisac, akademik Dževad Karahasan nije bio u mogućnosti prisustvovati dodjeli javnih priznanja Zeničko – dobojskog kantona, na dan 29. august 2018. godine kada je upriličena Svečana sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u povodu Dana Zeničko-dobojskog kantona i Povelje Kulina bana na kojoj su laureatima - u svečanom činu - javna priznanja i dodijeljena. 

U okviru posjete Zeničko-dobojskom kantonu akademik Dževad Karahasan posjetio je Univerzitet u Zenici, gdje se susreo sa rektorom Univerziteta prof.dr.Damirom Kukićem, te održao predavanje studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Akademik Dževad Karahasan u pratnji predsjedavajućeg SKUPŠTINE ZDK Jasmina Duvnjaka posjetio je NK ČELIK i stadion Bilino polje, te Bosansko narodno pozorište Zenica. Na kraju radnog dana, povodom dodjele Plakete ZDK i u sklopu obilježavanja Mjeseca knjige, Javna ustanova Gradska biblioteka Zenica u saradnji sa Skupštinom Zeničko-dobojskog kantona organizovali su Književno veče i druženje sa akademikom Dževadom Karahasanom, uz predstavljanje knjige eseja „Nedoumice“ i knjige „Iz tame svijeta“. Knjige je predstavila mr.sc. Fatima Bilčević, moderator je bio književnik Željko Grahovac.

Svi događaji počeli su odavanjem dužne počasti ubijenim policajcima u Sarajevu.


Stručna Služba Skupštine

Komisija za mlade Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je održala svoju posljednju sjednicu u ovom mandatnom periodu. Na 51. sjednici Komisije za mlade Skupštine Zeničko-dobojskog kantona rezimiran je rad Komisije u ovom mandatnom periodu. Tom prilikom komisija je sumirala cjelokupan rad i rezultate rada u mandatnom periodu, te istakla najvažnija pitanja koje je Komisija razmatrala i po kojima je davala svoje prijedloge i sugestije, a kao najznačajnije istaknut je aktivan doprinos Komisije u izradi Strategije omladinske politike Zeničko-dobojskog kantona i povećanje sredstava u Budžetu Kantona za omladinske projekte, sport, kulturu i stipendiranje, te za talentovane mlade.

Pored ovoga Komisija je dala doprinos pri izradi Prijedloga Zakona o osnovnoj školi, Prijedloga Zakona srednjoj školi i Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju, te imala svoje stavove o mnogobrojnim informacijama koje se tiču mladih osoba i njihovog zapošljavanja.

Komisija za mlade je ovu sjednicu iskoristila kako bi se na saradnji zahvalila Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvu za obrazovanje nauku, kulturu i sport i svim drugim ministarstvima sa kojima je ostvarena saradnja. Komisija se posebno zahvaljuje Stručnoj službi Skupštine na sveukupnoj podršci u radu, te Mreži vijeća učenika i nevladinim organizacijama sa kojima je saradnja ostvarena.

 

Komisija za mlade Skupštine ZDK

U sklopu aktivnosti obilaska općina predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak boravio je u Općini Tešanj, gdje se sastao sa općinskim načelnikom Suadom Huskićem, predsjedavajućim Vijeća Senadom Subašićem i članovima Kolegija. U razgovoru sa domaćinima upoznat je sa aktuelnim političkim, ekonomskim i sigurnosnim prilikama, te posebno projektima razvoja koji se realizuju na području Tešnja - lokalne zajednice koja je po svojim privrednim i poslovnim aktivnostima i kapacitetima prepoznata u našoj zemlji i regiji.

Predsjedavajući Duvnjak u pratnji općinskog načelnika i predsjedavajućeg Vijeća posjetio je i brojna gradilišta - projekte koji se značajnim dijelom finansiraju iz sredstava Zeničko-dobojskog kantona – Poslovna zona Glinište, putna infrastruktura i most na rijeci Usori u Jelahu (u izgradnji).

U sklopu ove posjete delegacije Općine Tešanj i Skupštine ZDK odale su počast i položile cvijeće na  Centralno spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima u  Tešnju.


Stručna služba Skupštine ZDK

U Zenici je održana sjednica Komisije za europske integracije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao stalnog radnog tijela koje se bavi općim pitanjima u vezi sa EU integracijama, nadziranjem približavanja našeg zakonodavstva europskom pravnom naslijeđu, informisanjem o korištenju dodijeljenih sredstava iz fondova EU, te posebno praćenjem izvršavanja prava i obaveza našeg Kantona na europskom putu države Bosne i Hercegovine.

Kantonalna koordinatorica za EU integracije Đenana Čolaković upoznala je članove Komisije sa aktuelnim stanjem na planu izvršavanja obaveza na EU putu. Zajednički je konstatovano da je Zeničko-dobojski kanton sve svoje dosadašnje obaveze na polju europskih integracija ispunjavao pravovremeno, kvalitetno, poštujući i slijedeći najviše standarde, te potpuno uvažavajući ustavne nadležnosti. Na Upitnik Europske komisije, ZDK je odgovorio znatno prije roka, dostavljanjem 1086 doprinosa na 849 pitanja. Pored toga, Zeničko-dobojski kanton je u roku dao odgovore iz svoje nadležnosti i na 130 dodatnih pitanja, od ukupno 655 dodatnih pitanja iz Upitnika koja su Bosni i Hercegovini dostavljena u junu ove godine.

Komisija je pozdravila napore koje čini Vlada Kantona i kantonalna koordinatorica za EU integracije i zaključila da se jednom godišnje na Skupštini ZDK mora naći Informacija o izvršavanju obaveza na putu EU integracija, te da se dodatno trebaju osnažiti kapaciteti ZDK za ove poslove.

"Sva ova dosegnuća su rezultat jedne opće posvećenosti Vlade, Skupštine, svih kantonalnih organa uprave i njihovih zaposlenika europskom putu Bosne i Hercegovine i odanosti EU vrijednostima i standardima" - naglasio je predsjedavajući Komisije za EU integracije i predsjedavajući Skupštine ZDK Jasmin Duvnjak.

Članovi prvog saziva Komisije za EU integracije su: predsjedavajući Jasmin Duvnjak, zamjenica Draženka Subašić, te članovi: Ivo Tadić, Almedin Aliefendić, Sretko Radišić, Dženana Brkić Šabić, Muharem Saračević i Edita Vuković Antolović.

 

Stručna služba Skupštine

Danas je u okviru programa obilježavanja Dječije nedjelje na Trgu Alije Izetbegovića u Zenici održan Dječiji festival – Mi smo vojska najjača. Svečanom otvorenju Programa i današnjoj manifestaciji lično je prisustvovao i predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak. 

Predsjedavajući je izrazio zadovoljstvo viđenom kreativnošću i poletom učesnika manifestacije, te je zaželio uposlenicima Javne ustanove "Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona" na čelu sa direktoricom Meldinom Ugarak, organizatoru manifestacije i djeci korisnicima usluga, mnogo uspjeha, radosti i sreće u budućnosti.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u kabinet predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona stiglo je pismo ministra nacionalne odbrane Republike Turske Hulusi Akara u kojem stoji:

„Poštovani Predsjedavajući Duvnjak,

Veoma sam počastvovan činjenicom da me je Skupština Zeničko-dobojskog kantona iz prijateljske i bratske Bosne i Hercegovine proglasila počasnim građaninom. Ovim putem izražavam žaljenje što, zbog obaveza i punog rasporeda, nisam bio u mogućnosti lično prisustvovati ovoj važnoj ceremoniji.

Za vrijeme mog mandata u Bosni i Hercegovini imao sam priliku da izbliza upoznam braću i sestre sa kojima nas vežu snažne kulturne i historijske veze. Vjerujem da će se zajedništvo koje osjećamo u srcima nastaviti još snažnije u svim oblastima.

Koristim priliku da Vama i uvaženim poslanicima Skupštine Zeničko-dobojskog kantona poželim dobro zdravlje, puno uspjeha i sreće.

Pozdrav i poštovanje cijeloj Bosni“

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 52. Sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 22.12.2017. godine poslanici su, u cilju zaštite života i zdravlja trudnica i djece, jednoglasno usvojili i podržali Inicijativu za osiguranje lijeka "Clexane", te su zaključkom zadužili Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, da u sklopu stavke Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu „Lijekovi po posebnom odobrenju“ koja je planirana u iznosu od 700.000 maraka, planiraju sredstva za refundiranje trudnicama u iznosu 100% nabavke, kako lijeka clexan, tako i lijeka drugog generičkog naziva, ali istog sastava i dejstva kao i clexan.

Nažalost, prema raspoloživim informacijama, do danas nije ispoštovan ovaj zaključak Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Predsjedavajući Jasmin Duvnjak naglašava da se zaključci najvišeg zakonodavnog tijela u Kantonu moraju poštivati i realizovati, te shodno zaključku poziva nadležne u Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, da u skladu sa propisima riješe pitanje u vezi realizacije inicijative (zaključka) za osiguranje lijeka "Clexane" koju su jednoglasno usvojili poslanici na sjednici Skupštine i kojom se zdravstvene institucije obavezuju da pomenuti lijek u potpunosti refundiraju trudnicama sa dijagnozom trombofilije, na osnovu izdatog fiskalnog računa za pomenuti lijek, a sve do donošenja nove esencijalne liste.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U sklopu redovnih radnih aktivnosti predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak posjetio je Kantonalno tužilaštvo ZDK. Tokom susreta u novoj zgradi Tužilaštva sa glavnom tužiteljicom Vesnom Kaknjo i njenim zamjenicima Vesnom Bjelošević i Redžom Delićem upoznat je sa aktuelnim stanjem, ostvarenjem norme i kvalitetom rada, te organizacionim i infrastrukturnim uslovima rada Kantonalnog tužilaštva.

Predsjedavajući Duvnjak ovom prilikom je kazao: "Naša obaveza je da stvaramo uslove za osiguranje i unapređenje osnovne funkcije tužilaštva, kao državnog tijela, zaduženog da preduzima zakonom određene radnje u cilju otkrivanja i gonjenja počinitelja krivičnih dijela i zakonom određene mjere za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Najvažnije je da tužilaštvo brzo i efikasno provodi krivične postupke i da se na zakonit i odgovoran način donose tužiteljski akti. U svojstvu predsjedavajućeg Skupštine, kao najvišeg zakonodavnog tijela, dajem punu podršku nezavisnom, objektivnom i profesionalnom radu Tužilaštva."

Glavna kantonalna tužiteljica Vesna Kaknjo naglasila je: „Zahvaljujemo na posjeti i interesovanju za rad i potrebe Tužiteljstva kao i dosadašnjoj podršci od strane Skupštine kantona, Vlade kantona kao i Ministarstva za pravosuđe i upravu ZDK, koji su svojim radom i prepoznavanjem potreba Kantonalnog tužiteljstva glede obezbjeđenja sredstava za kadrovsko popunjavanje i obezbjeđenja sredstava za druge materijalne potrebe, svakako doprinijeli efikasnosti i radu ovog Tužiteljstva“.

U znak posjete predsjedavajući Skupštine Duvnjak rukovodstvu Kantonalnog tužilaštva uručio je Povelju Kulina bana.

 


Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma