Danas je održan nastavak 62. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kome su razmatrane preostale četiri tačke ranije usvojenog dnevnog reda od osam tačaka, od čega su prve četiri razmatrane 10.07.2018. godine.

Danas je Skupština prihvatila Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2017. godinu. U samom Izvještaju se navodi da je u izvještajnom periodu ostvaren dobitak u iznosu 22.091 KM koji proizilazi iz ostvarenih ukupnih prihoda od 4.337.878 KM, što je u odnosu na isti period predhodne godine povećanje za 7,8%, dok su ukupni rashodi iznosili 4.315.787 KM što je u odnosu na isti period predhodne godine povećanje ukupnih rashoda za 8,9%.

Skupština je na današnjem nastavku sjednice zaključkom prihvatila Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2017. godinu koja je u poslovanju ostvarila dobit u iznosu 2.696.789 KM sa prihodima u iznosu 59.823.932 koji su za 13% veći u odnosu na prehodnu godinu i rashodima u iznosu  od 57.127.143 KM koji su za 2% veći nego u predhodnoj godini. U izvještaju se navodi da je ovakvom poslovanju doprinijela i povoljnija finansijska situacija, jer su realizacijom dugoročnog kredita izmirene obaveze prema dobavljačima, što je dovelo do uspostave kontinuiteta u snabdijevanju lijekovima i ostalim potrošnim materijalom, kao i servisiranju opreme, što je bio jedan od glavnih problema u funkcionisanju Bolnice u predhodnim godinama.

Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu nije dobio potrebnu podršku poslanika u Skupštini da bi bio prihvaćen. U Izvještaju se navodi da je u izvještajnom periodu ostvaren gubitak u iznosu 9.375 KM koji proizilazi iz ostvarenih ukupnih prihoda od 2.656.789 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 2.666.164 KM.

U konačnici rada Skupština je prihvatila i Izvještaj o poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, a kroz diskusiju je naglašena problematika funkcionalnosti i neadekvatnost prostornog kapaciteta u kojem ustanova posluje, sa  potrebom za njegovo rješavanje uz pomoć osnivača.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U Skupštini Zeničko-dobojskog kantona prije početka 62. sjednice Skupštine u povodu obilježavanja sjećanja na genocid i 23. godišnjicu genocida u Srebrenici, kroz prigodan program je odata počast svim žrtvama genocida. Potom je utvrđen dnevni red 62. sjednice od osam tačaka.

U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Glavni razlozi za donošenje ove Odluke su usklađivanje odredbi Poslovnika Skupštine sa novim načinom rada Skupštine koji nastaje  primjenom e-parlament informacionog sistema, kao i usklađivanje sa Planom komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću. Jedan od razloga je i poboljšanje nekih procesa i metoda u radu Skupštine koji su zastarjeli i koji nisu bili usklađeni sa savremenim informacionim tehnologijama, kao i poboljšanje načina obavještavanja javnosti o radu Skupštine, te otklanjanje u određenoj mjeri nekih ranije uočenih problema u radu i odvijanju toka sjednica Skupštine. Ovim izmjenama i dopunama se bliže uređuje i način potvrđivanja kandidata za izbor na mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine i njihovo razrješenje, te je predviđeno formiranje i skupštinske komisije za europske integracije.

U okviru druge tačke Skupština je donijela Odluku o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka. Odluka je donesena sa ciljem zadovoljenja osnovnih životnih i zdravstvenih potreba osiguranih lica, na način da su proširena prava osiguranih lica na korištenje pomagala uvođenjem novih vrsta pomagala u odnosu na dosada važeću Odluku. Ovim će biti poboljšan kvalitet prava osiguranih lica na ortopedska i druga pomagala u medicinski indiciranim slučajevima, a što u konačnici doprinosi i poboljšanju kvaliteta njihovog življenja.

U nastavku su poslanici u Skupštini razmatrali i zaključkom prihvatili Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, te je posebnim zaključkom Skupština zadužila Vladu Kantona da u saradnji sa Javnom ustanovom Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama, općinama i nevladinim sektorom, utvrdi strateške pravce razvoja mreže centara na području Zeničko-dobojskog kantona, definiše finansiranje navedene javne ustanove, te razmotri elaborat o opravdanosti i potrebi uključivanja Ministarstva zdravstva i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u proces edukacije i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i učenju u dobi do šest godina, kao i djece i mladih koji su uključeni u edukacijsko-rehabilitacijske grupe pri posebnim ustanovama.

Na ovoj sjednici je prihvaćen i Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

Sjednica je prekinuta u 18.00 sati, a termin održavanja nastavka 62. sjednice će utvrditi Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona shodno odredbama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona prije početka 62. sjednice Skupštine u povodu obilježavanja sjećanja na genocid i 23. godišnjicu genocida u Srebrenici, kroz prigodan program odata počast svim žrtvama genocida. Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak pozvao je sve u sali da učenjem Fatihe ili minutom šutnje odaju počast stradalim Srebreničanima.

Prigodan program su izveli članovi Kamernog simfonijskog orkestra Zenica koji su odsvirali Himnu Bosne i Hercegovine i dvije prigodne muzičke numere i to, kompoziciju “Povratak” kompozitora Roberta Šumana i instrumentalnu verziju sevdalinke “Tebi majko misli lete”, dok je glumica Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Sabina Kulenović uz instrumentalnu podršku izgovorila prigodne tekstove iz pjesme “MORA”  pjesnika Abdulaha Sidrana, tekst “Dušom da vam ispričam” autorice Ambere Merušić i isječke iz prvog i drugog Poglavlja Srebreničkog inferna autora Džemaludina Latića.

Ovom prilikom kratak i prigodan govor je održao predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u kojem je kazao: „Najvažnija poruka je da afirmišemo kulturu sjećanja, da afirmišemo istinu, a sve u interesu pomirenja te sretnije i sigurnije budućnosti svih nas u Bosni i Hercegovini“.

U svom govoru je napomenuo kako je, na inicijativu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Kantona, donijela odluku o dopuni Nastavnih planova i programa te će se po prvi put od školske 2018./2019. godine u školama u Zeničko-dobojskom kantonu izučavati genocid u Srebrenici, smatrajući da je to institucionalni način borbe da se afirmiše kultura sjećanja i istina. 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U sklopu plana obilaska općina predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak boravio je u općini Zavidovići. U razgovoru sa općinskim načelnikom Hašimom Mujanovićem i njegovim pomoćnicima upoznat je sa aktuelnom problematikom i projektima razvoja koji se realizuju u ovoj općini. Načelnik Mujanović je zatražio od predsjedavajućeg Kantona Duvnjaka da u najskorije vrijeme u interesu građana i novih privrednih investicija, nakon datog mišljenja Vlade, uvrsti na dnevni red Skupštine saglasnost za Prostorni plan općine Zavidovići, što je i prihvaćeno. Održan je i radni sastanak sa predsjedavajućim Općinskog vijeća Zavidovići Redžom Seferovićem i članovima Kolegija. U sklopu ove posjete delegacije su polaganjem cvijeća na centralno spomen-obilježje odale počast šehidima i poginulim borcima Armije RBiH u herojskoj odbrani Zavidovića. Na kraju radnih aktivnosti članovi delegacije Općine i Kantona posjetili su modernu privatnu zdravstvenu ustanovu - polikliniku 'Nejra', koja je nedavno počela sa radom.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je u sjedištu institucija Zeničko-dobojskog kantona predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak upriličio radno-protokolarni susret i prijem za Ramiza Salkića potpredsjednika entiteta Republika Srpska.

Ovom prilikom se razgovaralo o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u našoj zemlji, sa posebnim naglaskom na osiguranje jače podrške povratnicima i potrebu hitnog eliminisanja svih vrsta diskriminacije koje ugrožavaju osnovna ljudska prava, poput prava djece na učenje bosanskog jezika. Tema sastanka je bila i ovogodišnja organizacija dženaze i komemoracije za žrtve genocida u Srebrenici.

Predsjedavajući Duvnjak je upoznao potpredsjednika Salkića da će se od školske 2018/2019 u obrazovnim ustanovama Zeničko-dobojskog kantona zvanično izučavati genocid u Srebrenici i odbrambeno-oslobodilački rat u BiH 1992-1995.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U sklopu redovnih programskih aktivnosti općinu Doboj Jug posjetio je predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak.

Dobrodošlicu predsjedavajućem su iskazali načelnik općine Mirnes Tukić i predsjedavajući Općinskog vijeća Mujo Avdić sa kolegijem Vijeća.

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnom stanju i problematici u općini Doboj Jug. Kao najznačajnije pitanje nametnulo se pitanje Prostornog plana koji predstavlja kočnicu daljoj ekspanziji i privrednom rastu općine Doboj Jug.

Predsjedavajući Skupštine izrazio je svoje zadovoljstvo prijemom u općini Doboj Jug, prezentirao modalitete rješavanja pojedinih pitanja koja se tiču općine Doboj Jug i izrazio spremnost da Skupština, na čijem je čelu, doprinese ubrzanom rješavanju ove problematike.

Zvaničnici općine su izrazili zahvalnost na posjeti i naglasili su kako na relaciji Općina-Kanton postoji vrlo dobra saradnja.

Nakon sastanka delegacije su položile cvijeće na Centralno spomen-obilježje poginulim borcima i šehidima.

Radna posjeta predsjedavajućeg Duvnjaka je okončana obilaskom najmlađe ustanove u ovoj općini  - Javne ustanove "Opća biblioteka Doboj Jug".

 

Stručna služba Skupštine ZDK

 

U sklopu redovnih radnih aktivnosti predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak posjetio je općinu Žepče.

Načelnik općine Žepče Mato Zovko upoznao je predsjedavajućeg o aktuelnom stanju, sa posebnim naglaskom na projekte ekonomskog razvoja, političku stabilnost ove lokalne zajednice i međusobno povjerenje i uvažavanje koje se gradilo proteklih 20 godina.

U razgovoru sa predsjedavajućim Općinskog vijeća Žepče Muhamedom Jusufovićem i članovima Kolegija naglašena je potreba jače komunikacije sa Skupštinom i uvođenje prakse predlaganja korisnih inicijativa za unapređenje kantonalnih propisa.

Predsjedavajući Duvnjak i načelnik Zovko posjetili su i Razvojnu agenciju Žepče (RAŽ) gdje su upoznati sa ciljevima i projektnim aktivnostima agencije i vizijom razvoja općine, te Katolički školski centar "Don Bosco" kao ustanovu u kojoj se primjenjuju najviši standardi u odgojno-obrazovnom procesu.


Stručna služba Skupštine ZDK

U sjedištu Kantona Jasmin Duvnjak - predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - bio je domaćin radnom sastanku sa predstavnicima Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona.

Tom prilikom su predstavnici Sportskog saveza informisali predsjedavajućeg o stanju u okviru kantonalnog Sportskog saveza i problematikom nepostojanja pojedinih općinskih saveza. Prezentirali su plan aktivnosti za 2018. godinu, koji obuhvata evaluaciju Izvještaja o realizaciji aktivnosti iz Strategije sporta ZDK u periodu 2013. -2017.  godina, zatim se razgovaralo o prijedlozima i rješenjima za unapređenje Zakona o sportu Zeničko-dobojskog kantona i Strategije sporta Zeničko-dobojskog kantona za naredni period. Na sastanku je naglašeno da će u okviru obilježavanja Dana Kantona Sportski savez Zeničko-dobojskog kantona uzeti aktivno učešće.

Predstavnici Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona su izrazili zahvalnost predsjedavajućem na prijemu, podršci i razumijevanju problematike sporta na području našeg Kantona, a predsjedavajući Duvnjak je izrazio podršku daljnjem radu Sportskom savezu Zeničko-dobojskog kantona.


Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u okviru prve tačke dnevnog reda na 61. sjednici prihvatila Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona. Nacrt Zakona podržava operativnu samostalnost Uprave policije i nezavisnost policijskog komesara u rukovođenju policijskim operacijama. Uprava policije je kantonalna uprava u sastavu Ministarstva koja ima status budžetskog korisnika, a uređena je i oblast ocjenjivanja policijskog komesara, zatim disciplinska odgvornost i uslovi za pokretanje postupka razrješenja policijskog komesara gdje konačnu odluku donosi Vlada Kantona.

U okviru druge tačke dnevnog reda Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih. Izmjene i dopune su slijedile nakon što je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport uvidjelo potrebu za određenim izmjenama i dopunama, u smislu jednostavnijeg implementiranja zakona kojem je jedini cilj cjeloživotno učenje zbog zaustavljanja porasta nezaposlenosti.

Skupština Kantona nije donijela Zaključak kojim utvrđuje svoje mišljenje na dostavljeni Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine s obzirom da predloženi zaključak nije dobio potrebnu većinu glasova za njegovo donošenje.

U skraćenom postupku Skupština je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, koji će omogućiti formiranje nove organizacione jedinice koja bi se bavila pitanjima zaštite bilja, čime bi bila zaokružena zaštita zdravjla ljudi (Zavod za javno zdravstvo), životinja (Veterinarski zavod) i bilja (Zavod za zaštitu bilja). Nakon ovoga, Skupština je takođe u skraćenom postupku donijela i Zakon o dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici. Dopunama ovog zakona će se osigurati da se dio nastave za studente na Medicinskom fakultetu koji se odnosi na sticanje praktičnih znanja i vještina studenata, provode u okvirima postojećih javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona.

U okviru naredne dvije tačke donesene su odluke koje se tiču pokretanja novih studijskih programa studiranja na Univerzitetu u Zenici, pa je u okviru šeste tačke Skupština donijela Odluku o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku pokretanju studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Na ovoj sjednici poslanici su donijeli Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Usora za razdoblje 2014-2034. godine.

Skupština je na ovoj sjednici donijela i Deklaraciju o davanju podrške Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izgradnji buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona (preko Žepča i Zavidovića, poznatom trasom Tuzla-Bijeljina do Beograda).

Na koncu rada u okviru 61. sjednice, poslanici u Skupštini su prihvatili Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period VII-XII 2017. godine, a potom je razmatrana i prihvaćena Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2017. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predstavnici udruženja „Ragbi vukovi“ Zenica Andrija Petrović, predsjednik Udruženja i sekretar Safet Begović sastali su se danas (srijeda, 27.06.2018.) sa zamjenicom predsjedavajućeg Skupštine Zeničko – dobojskog kantona Draženkom Subašić.

Udruženje „Ragbi vukovi“ iz Zenice je u maju organizovalo međunarodni veteranski turnir „Zenica 2018“. Povod za organizovanje ovakvog turnira na kojem je bilo oko 150 učesnika iz raznih evropskih zemalja je bila 46. godišnjica igranja ragbija u Zenici.

Zanimljivo je napomenuti da je najstariji igrač na turniru imao 85 godina.

Petrović i Begović su zamjenicu predsjedavjućeg informisali o samom turniru, utiscima gostiju koji su boravili u Zenici te o budućim planovima i aktivnostima ovog Udruženja. Simboličnim poklonima su iskazali zahvalnost zamjenici predsjedavajućeg Draženki Subašić, koja je finansijski podržala organizaciju ovog događaja.

 

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma