Dana 27.11.2018. godine predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona gospodin Jasmin Duvnjak posjetio je Centar Civilnog Sektora (CCS), gdje je upriličen radno-protokolarni sastanak.

Ova prilika je iskorištena kako bi se predsjedavajući Skupštine upoznao sa dosadašnjim radom Centra, problemima sa kojima se susreću u radu, te planovima razvoja i aktivnostima CCS-a za naredni period.

Samu ideju stvaranja Centra civilnog sektora u Zeničko-dobojskom kantonu svojim potpisima su podržali  zastupnici iz svih političkih partija 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Iz tih razloga istaknuta je važnost i značaj kontinuirane saradnje CCS-a sa institucijama zakonodavne i izvršne vlasti Zeničko-dobojskog kantona.

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak je, ovom prilikom, direktoru Centra civilnog sektora Saidu Bečiću uručio repliku Povelje Kulina bana u posebnoj izradi na svili koju je izradio Forum građana Zenica.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U sklopu programskih aktivnosti predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak posjetio je sjedište Kantonalnog pravobranilaštva Zeničko-dobojskog kantona, gdje se susreo sa kantonalnom pravobraniteljicom Zlatom Marjanović i njenim zamjenicima. Na radnom sastanku razgovaralo se o potrebi unapređenja uslova rada i jačanju kapaciteta  institucije značajne za poduzimanje pravnih radnji i mjera u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa Zeničko-dobojskog kantona, propisanih  Zakonom o pravobranilaštvu.

Predsjedavajući Duvnjak izrazio je zahvalnost predstavnicima pravobranilaštva na njihovom odgovornom i profesionalno-stručnom radu u cilju zaštite imovinskih interesa Zeničko-dobojskog kantona.

Kantonalna pravobraniteljica Zlata Marjanović se zahvalila na posjeti i interesovanju za rad i potrebe Kantonalnog pravobranilaštva kao i dosadašnjoj podršci od strane Skupštine i Vlade kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas, 28. novembra 2018. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana je press-konferencija na kojoj je govorio predsjedavajući Skupštine Zeničko–dobojskog kantona Jasmin Duvnjak na slijedeće teme:

 • Pregled najznačajnijih realiziranih aktivnosti Skupštine ZDK u prethodnom mandatu 2014-2018.
 • Pripreme za nastavak Konstituirajuće sjednice 8.saziva Skupštine ZDK.

U proteklom mandatnom periodu Skupština Zeničko–dobojskog kantona je održala 66 sjednica, računajući i konstituirajuću sjednicu Skupštine.

U istom periodu Skupština Zeničko–dobojskog kantona je razmatrala 445  tačaka dnevnog reda i donijela 459 mjera, od čega je 47 zakona, 130 odluka, 267 zaključaka, 1 deklaraciju, 1 autentično tumačenje i 13 ostalih akata.

Od 47 donesenih zakona, kao najznačajniji se mogu izdvojiti:

 • Zakon o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 • Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
 • Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;
 • Zakon o izmjenama Zakona o javnom redu i miru;
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju;
 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu;
 • Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici;
 • Zakon o poticanju razvoja male privrede;
 • Zakon o radu Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zakon o srednjoj školi;
 • Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti;
 • Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zakon o osnovnoj školi; 
 • Zakon o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina;
 • Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih.

Značajno je da su usvojene i slijedeće strategije: Strategija razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016 – 2025. godina, Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016 - 2020. godina i Strategija omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za  period 2018. - 2022. godina. Pored ovih doneseni su i mnogi drugi zakoni, a svi oni treba da unaprijede život u Zeničko-dobojskom kantonu. Pored ovoga predsjedavajući Duvnjak je podsjetio da je Skupština Zeničko–dobojskog kantona jedini parlament u Bosni i Hercegovini koji nema profesionalne poslanike, te da je sedmi saziv Skupštine zakonski ukinuo mogućnost korištenja „bijelog hljeba“ za sve zvaničnike Zeničko-dobojskog kantona u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Naglasio je i da je ovo saziv koji je sa intenzivnim radom, bez oscilacija, bio produktivniji od prethodna dva skupštinska saziva.

Na press konferenciji istaknuti su i slijedeći rezultati koje je ostvarilo rukovodstvo sedmog saziva Skupštine, uz podršku Stručne službe Skupštine: Rekonstruisana i modernizovana skupštinska sala, uveden E-parlament informacioni sistem, kojim se osigurava bolja funkcionalnost, transparentnost i ostvaruju uštede u radu, ojačani kapaciteti Skupštine za EU integracije, izmijenjen Poslovnik u cilju unapređenja ukupnog rada, inicirana saradnja svih 10 kantonalnih skupština u FBiH, ojačana redovna komunikacija sa općinskim vijećima u Kantonu, ostvarena međunarodna saradnja i data konkretna podrška mnogim društveno-korisnim programima i projektima koji su realizirani u protekle četiri godine i dr.

Kada su u pitanju pripreme za nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak predsjedavajući 7. saziva Skupštine je naglasio da je uputio poziv za nastavak 1. (konstituirajuće) sjednice za četvrtak 29.11.2018 godine u 10.00 sati, a što je u skladu sa Zaključkom koji je usvojen na prvom dijelu sjednice koji je održan 23.11.2018. godine, kada su prisutni zastupnici dali su svečanu izjavu i preuzeli mandate. Istog dana sa početkom u 9.00 sati je zakazan Klub Hrvata na osnovu zahtjeva koji je dostavljen od strane pet zastupnika Hrvatske nacionalnosti, sa ciljem konstituisanja ovog Kluba.

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak zahvalio se zastupnicima, Vladi Kantona i institucijama sa kojima je Skupština uspješno sarađivala na sveukupnoj podršci i doprinosu razvoja, a posebno medijima koji prate rad najvišeg zakonodavnog kantonalnog organa za doprinos afirmaciji integriteta i ugleda koji naša Skupština ima u široj javnosti.

Stručna služba Skupštine ZDK

U sjedištu institucija Zeničko-dobojskog kantona predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak upriličio je radno-protokolarni susret i prijem za Bedrudina Salčinovića, prvog predsjednika/guvernera Zeničko-dobojskog kantona.

Ovom prilikom se razgovaralo o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u našoj zemlji. Predsjedavajući Duvnjak upoznao je gosta sa aktivnostima konstituisanja  8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, u znak zahvalnosti za doprinos razvoju Kantona, predsjedavajući Duvnjak je prvom guverneru Salčinoviću uručio Povelju Kulina bana u posebnoj izradi na svili.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas 23.11.2018. godine održana je konstituirajuća sjednica 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Na početku zasjedanja predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak zastupnicima je predočio Odluku Centralne izborne komisije BiH o potvrđivanju rezultata Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2018. godine za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, sa izvještajem o ovjeri i dodijeljenim mandatima. Konstituirajućoj sjednici su prisustvovala 34 zastupnika, jedan zastupnik je službeno najavio odsustvo. Nakon intoniranja himne države Bosne i Hercegovine prisutni zastupnici dali su svečanu izjavu i preuzeli mandate. Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona čini devet stranaka:

 • SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE  (11 poslanika),
 • SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE (6 poslanika),
 • NEZAVISNI BLOK,SNAGA CENTRA,HS BIH I PRVA STRANKA  (5 poslanika),
 • SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ (3 poslanika),
 • DEMOKRATSKA FRONTA (3 poslnika),
 • HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR (2 poslanika),
 • A-SDA ZA EVROPSKU BIH (2 poslanika),
 • STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU (1 poslanik),
 • NAŠA STRANKA (1 poslanik).

Nakon svečanog dijela, zasjedali su klubovi naroda i tom prilikom su konstituisani Klub Bošnjaka, gdje je za predsjednika kluba izabran Nusret Imamović, a za zamjenika predsjednika Kluba Bošnjaka izabrana je Maida Tanović. Formiran je i klub Srba čiji je jedini predstavnik Mladen Simić. Klub Hrvata danas nije konstituisan. Nakon ovoga sjednica je jednoglasno prekinuta, sa zaključkom da bude nastavljena u naredni četvrtak  29.11.2018. godine u 10.00 sati.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na inicijativu predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmina Duvnjaka danas je u zgradi institucija Zeničko-dobojskog kantona održan radno-konsultativni sastanak aktuelnog predsjedavajućeg sa predstavnicima devet političkih stranaka koje su osvojile mandate u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona na Općim izborima 2018.

Na prijedlog aktuelnog predsjedavajućeg Jasmina Duvnjaka, koji su učesnici sastanka jednoglasno podržali, utvrđeno je da se konstituirajuća sjednica 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održi 23.11.2018. godine u 10.00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Predočavanje Odluke Centralne izborne komisije BiH o potvrđivanju rezultata Općih izbora u BiH 2018. godine za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, sa izvještajem o ovjeri i dodijeljenim mandatima osobama koje su dobile poslanički mandat
  • Intoniranje himne države Bosne i Hercegovine, uručivanje Uvjerenja o dodjeli mandata poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, zajedničko davanje pojedinačno potpisivanje svečanih izjava nosilaca ovjerenih mandata 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Osnivanje Klubova poslanika konstitutivnih naroda:
  1. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  2. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Hrvata 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  3. Prijedlog Odluke o osnivanju Kluba poslanika Srba 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 3. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja (privremeno)
 4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine
 5. Prijedlog Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine,
 6. Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U sklopu programskih aktivnosti i sa ciljem ostvarivanja redovne komunikacije predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak održao je posljednji radno-informativni sastanak u ovom mandatu sa predsjedavajućim općinskih/gradskih vijeća u Zeničko-dobojskom kantonu. Sastanak je realiziran sa ciljem unaprijeđenja dvosmjerne komunikacije i jačanja saradnje Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa lokalnim predstavničkim tijelima.

Jedna od glavnih tema bila je priprema Programa rada Skupštine za 2019. godinu. Općinskim vijećima i ostalim zainteresiranim subjektima ostavljen je rok do 5.decembra 2018. za kandidovanje prijedloga izmjena i dopuna kantonalnih propisa koji bi se razmatrali naredne godine. Predsjedavajući Duvnjak upoznao je prisutne i sa mandatnim izvještajem 2014-2018 o radu kantonalne Skupštine, naglasivši zadovoljstvo postignutim rezultatima rada i rejtingom u javnosti koji ima Skupština ZDK.

Ovom sastanku su prisustvovali:

 1. Jasmin Duvnjak, predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Goran Bulajić, predsjedavajući Gradskog vijeća grada Zenica,
 3. Muhamed Jusufović, predsjedavajući Općinskog vijeća Žepče,
 4. Vedad Jusić, predsjedavajući Općinskog vijeća Breza,
 5. Ređo Seferović, predsjedavajući Općinskog vijeća Zavidovići,
 6. Senad Subašić, predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj,
 7. Mujo Avdić, predsjedavajući Općinskog vijeća Doboj jug
 8. Adis Čizmo, predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš

Predsjedavajući općinskih vijeća Kaknja, Visokog, Olova i Maglaja su, uz opravdanje za svoj izostanak, podržali ovakve oblike institucionalne komunikacije i saradnje.


Stručna služba Skupštine ZDK

Komisija za nadzor rada policije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održala je svoju posljednju sjednicu u ovom mandatnom periodu, na kojoj je razmatrana aktuelna sigurnosna situacija u Zeničko-dobojskom kantonu. Imajući u vidu parametre koji se odnose na stanje kriminaliteta, javni red i mir i sigurnost saobraćaja u prvih devet mjeseci ove godine, konstatovano je da je situacija zadovoljavajuća. Ovom prilikom Komisija je sumirala dosadašnji rad u oblasti nadzora policije, te istakla najvažnija pitanja koje je razmatrala i po kojima je davala svoje prijedloge i sugestije. Kao najznačajnije, istaknut je doprinos Komisije u donošenju novog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o policijskim službenicima, te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, kao i doprinos u unapređenju uslova rada policije u materijalno-tehničkom pogledu, kao i u kadrovskom jačanju Uprave policije. Na kraju, upriličen je obilazak nedavno otvorenog multifunkcionalnog i modernog Centra za edukaciju i specijalne policijske jedinice, gdje su prisutni upoznati sa radno-edukativnim aktivnostima policijskih službenika. Članovi Komisije dali su podršku procesu prijema nedostajućih policijskih službenika i osiguranju sredstava za nove kapitalne investicije Uprave policije MUP-a ZDK.

Predsjedavajući Skupštine ZDK i predsjedavajući Komisije za nadzor rada policije Jasmin Duvnjak, ministar unutrašnjih poslova Nikola Arsenić i policijski komesar Šut Semir naglasili su značaj kvalitetne institucionalne saradnje i komunikacije svih struktura vlasti i još jednom se zahvalili posebno Vladi i Skupštini ZDK za dosadašnju podršku policiji.

"Policijski posao je častan, zahtjevan i odgovoran, stoga kontinuirano moramo unapređivati standard, kompetencije, imidž i opremljenost policajaca. Policiji je povjereno čuvanje javnog reda, mira i poretka. Vrlo je bitno da građani imaju povjerenja u svoju policiju, jer svi zajedno su odgovorni za ukupnu sigurnost. Uvažavajući okolnosti i djelovanje, moramo priznati da policijska agencija Zeničko-dobojskog kantona iskazuje posebno profesionalne standarde i ostvaruje zavidne rezultate u svom radu, u poređenju sa ostalim agencijama u cijeloj Bosni i Hercegovini, i ja im na tome čestitam" - naglasio je predsjedavajući Jasmin Duvnjak.


Stručna služba Skupštine ZDK

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, u svečanom činu, premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak uručili PLAKETU Zeničko-dobojskog kantona, kao priznanje za izuzetan doprinos u razvoju društvenih djelatnosti, te afirmaciji kulture i umjetnosti, uvaženom akademiku Dževadu Karahasanu.

Uručenje Plakete je uslijedilo iz razloga što laureat, uvaženi bosanskohercegovački književnik, dramatičar, esejist, romanopisac, akademik Dževad Karahasan nije bio u mogućnosti prisustvovati dodjeli javnih priznanja Zeničko – dobojskog kantona, na dan 29. august 2018. godine kada je upriličena Svečana sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u povodu Dana Zeničko-dobojskog kantona i Povelje Kulina bana na kojoj su laureatima - u svečanom činu - javna priznanja i dodijeljena. 

U okviru posjete Zeničko-dobojskom kantonu akademik Dževad Karahasan posjetio je Univerzitet u Zenici, gdje se susreo sa rektorom Univerziteta prof.dr.Damirom Kukićem, te održao predavanje studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Akademik Dževad Karahasan u pratnji predsjedavajućeg SKUPŠTINE ZDK Jasmina Duvnjaka posjetio je NK ČELIK i stadion Bilino polje, te Bosansko narodno pozorište Zenica. Na kraju radnog dana, povodom dodjele Plakete ZDK i u sklopu obilježavanja Mjeseca knjige, Javna ustanova Gradska biblioteka Zenica u saradnji sa Skupštinom Zeničko-dobojskog kantona organizovali su Književno veče i druženje sa akademikom Dževadom Karahasanom, uz predstavljanje knjige eseja „Nedoumice“ i knjige „Iz tame svijeta“. Knjige je predstavila mr.sc. Fatima Bilčević, moderator je bio književnik Željko Grahovac.

Svi događaji počeli su odavanjem dužne počasti ubijenim policajcima u Sarajevu.


Stručna Služba Skupštine

Komisija za mlade Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je održala svoju posljednju sjednicu u ovom mandatnom periodu. Na 51. sjednici Komisije za mlade Skupštine Zeničko-dobojskog kantona rezimiran je rad Komisije u ovom mandatnom periodu. Tom prilikom komisija je sumirala cjelokupan rad i rezultate rada u mandatnom periodu, te istakla najvažnija pitanja koje je Komisija razmatrala i po kojima je davala svoje prijedloge i sugestije, a kao najznačajnije istaknut je aktivan doprinos Komisije u izradi Strategije omladinske politike Zeničko-dobojskog kantona i povećanje sredstava u Budžetu Kantona za omladinske projekte, sport, kulturu i stipendiranje, te za talentovane mlade.

Pored ovoga Komisija je dala doprinos pri izradi Prijedloga Zakona o osnovnoj školi, Prijedloga Zakona srednjoj školi i Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju, te imala svoje stavove o mnogobrojnim informacijama koje se tiču mladih osoba i njihovog zapošljavanja.

Komisija za mlade je ovu sjednicu iskoristila kako bi se na saradnji zahvalila Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvu za obrazovanje nauku, kulturu i sport i svim drugim ministarstvima sa kojima je ostvarena saradnja. Komisija se posebno zahvaljuje Stručnoj službi Skupštine na sveukupnoj podršci u radu, te Mreži vijeća učenika i nevladinim organizacijama sa kojima je saradnja ostvarena.

 

Komisija za mlade Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma