Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak i članovi Komisije za nadzor rada policije, u pratnji policijskog komesara Šut Semira i ministra MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Nikole Arsenića, posjetili su gradilište budućeg Centra za edukaciju policijskih službenika i prostorije Specijalne policijske jedinice Zeničko-dobojskog kantona u Zenici. Komesar Šut Semir je istakao da je ovo generacijski poduhvat za sve nas, jer jednom u 100 godina se prave ovakvi multifunkcionalni objekti, u kojima se pruža mogućnost edukacije i obuke u fizičkim aktivnostima, taktici i ukupnoj fizičkoj spremi, ali i poznavanju zakonskih propisa. Boljom obukom i kvalitetnijim uslovima rada pojačat će se spremnost policije da odgovori na sve savremene sigurnosne prijetnje.

Predsjedavajući Duvnjak i članovi delegacije Skupštine su izrazili vidno zadovoljstvo sa građevinom, te čestitali Vladi Kantona na osiguranju sredstava za izgradnju i izvođačima radova na poštivanju rokova.

U sklopu objekta će biti heliodrom, bazen, moderna streljana, sportska sala, kabineti, prostor za centralni arhiv i mnogi drugi sadržaji koji će unaprijediti rad i efikasnost Specijalne i drugih jedinica MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Svečano otvorenje je planirano za 15.maj - Dan policije Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba Skupštine ZDK

Povodom uskršnjih blagdana predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak danas je posjetio Župu Svetog Ilije u Zenici i susreo se sa župnikom fra Zdravkom Anđićem, zatim sa ravnateljem KŠC Sveti Pavao vlč. Vlatkom Rosićem i sa susjednim župnicima.

Predsjedavajući Duvnjak je čestitao župnicima i svim vjernicima blagdan Uskrs, te naglasio spremnost da sa pozicije koju obnaša da doprinos jačanju povjerenja među narodima, tolerancije i razumijevanja svih naših različitosti. Uvaženi fra Zdravko Anđić zahvalio se predsjedavajućem na posjeti i ukazao na potrebu da javni dužnosnici budu odgovorniji i hrabriji, te da im u njihovom radu na prvom mjestu budu moral i briga za običnog čovjeka.

U ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona predsjedavajući Duvnjak je domaćinima uručio Povelju Kulina bana u posebnoj izradi na svili.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona priređena grupna posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, u pratnji nastavnog osoblja i Uprave fakulteta. Tom prilikom su predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak, zamjenica predsjedavajućeg Draženka Subašić i sekretar Skupštine Ibrahim Avdagić upoznali studente sa nadležnostima, organizacijom i radom Skupštine Kantona.

U sklopu posjete je potpisan Memorandum o saradnji između Evropskog udruženja studenata prava (ELSA), Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kojim se u Skupštini, kao najvišem zakonodavnom organu Zeničko-dobojskog kantona predviđa stručno i praktično usavršavanje studenata Pravnog fakulteta, u trajanju od šest radnih sedmica, kao jedan vid studentske prakse, u okviru koje će se omogućiti i upoznavanje sa organizacijom rada Skupštine Kantona, sa zakonodavnom djelatnošću Skupštine, procedurama donošenja zakona i drugih akata iz nadležnosti Skupštine, procedurama rada i nadležnostima stalnih radnih tijela Skupštine, postupanje sa registraturnom građom koja nastaje u radu Skupštine, odnosno vršenjem arhivskih, kancelarijskih i drugih poslova.

Studente koji će obavljati ovu praktičnu obuku, na osnovu određenih kriterija, izabrat će Upravni odbor ELSA-e Zenica.

Memorandum su potpisali u ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, predsjedavajući Jasmin Duvnjak, u ime Pravnog fakulteta Univerzitata u Zenici dekan prof.dr.Enes Bikić i Mirza Imamović u ime udruženja ELSA Zenica.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 57. sjednici koja je održana u obnovljenoj Velikoj sali Skupštine razmatrala je pet od ukupno sedam tačaka utvrđenog dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje u Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Inicijativa Ibrahima Plančića, poslanika u Skupštini Kantona, za izmjenu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu nije dobila potrebnu podršku poslanika u Skupštini da bi bila prihvaćena. Takođe ni Inicijativa Midhata Delića, poslanika u Skupštini Kantona za pripremu i usvajanje Nacrta Zakona o državnoj službi u Zeničko-dobojskom kantonu nije dobila potrebnu podršku poslanika u Skupštini da bi bila prihvaćena.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Inicijativu Damira Jukića, poslanika u Skupštini Kantona za donošenje Rezolucije ili drugog pravnog akta u vezi sa podrškom izgradnji buduće trase auto-puta Sarajevo – Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona preko Žepča – Zavidovića, poznata trasa Tuzla – Bijeljina do Beograda.

Sjednica je prekinuta u 17,55 sati, a termin održavanja nastavka 57. sjednice će utvrditi Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona shodno odredbama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine

Danas je održan nastavak 56. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Sjednica je održana u obnovljenoj Velikoj sali Skupštine u kojoj su osigurane pretpostavke za funkcionalniji, savremeniji i kvalitetniji rad poslanika/zastupnika i unaprijeđeni uslovi za rad novinara i informisanje javnosti, kao i naknadno korištenje informacionog sistema eParlament.

U nastavku 56. sjednice Skupštine razmatrane su preostale tri tačke ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi, 56. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na dnevnom redu imala osam tačaka, od kojih su prvih pet razmatrane 23.02.2018. godine.

U današnjem nastavku sjednice Skupština je prihvatila Inicijativu Senaida Begića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju u smislu da se umjesto trenutih 11 zavoda, predvidi formiranje jedinstvenog federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, dok bi se kantonalni zavodi prestrukturirali u službe. Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona pokreće Inicijativu za izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju, biti će dostavljen predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na dalje postupanje.

Skupština je na današnjem nastavku zakljčcima prihvatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2017. godinu, a potom i Informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je u sjedištu Kantona predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak održao radni sastanak sa predstavnicom trudnica ZDK Lanom Jonjić, u vezi realizacije inicijative (zaključka) za osiguranje lijeka "Clexane" koju su jednoglasno usvojili poslanici na sjednici Skupštine koja je održana 22.12.2017. godine  i kojom se zdravstvene institucije obavezuju da pomenuti lijek u potpunosti refundiraju trudnicama sa dijagnozom trombofilije.

Ovom prilikom predsjedavajući Duvnjak je naglasio da se zaključci najvišeg zakonodavnog tijela u Kantonu moraju poštivati i realizovati, te je, shodno zaključku, pozvao Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, da u sklopu stavke Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu „Lijekovi po posebnom odobrenju“ koja je planirana u iznosu od 700.000 maraka, planiraju sredstva za refundiranje trudnicama u iznosu 100% nabavke kako lijeka clexan, tako i lijeka drugog generičkog naziva, ali istog sastava i dejstva kao i clexan, na osnovu izdatog fiskalnog računa za pomenuti lijek, a sve do donošenja nove esencijalne liste i uvrštavanja tog lijeka na „A“ listu lijekova u kantonu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je Jasmin Duvnjak predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa Ibrahimom Avdagićem sekretarom Skupštine, posjetio Javnu ustanovu "Dom-porodica" Zenica. Tom prilikom direktorica ove javne ustanove Draženka Subašić informisala je predstavnike kantonalne Skupštine o uslovima rada i aktivnostima kojima se nastoji dodatno unaprijediti život djece - štićenika.

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine predsjedavajući Duvnjak je djeci i uposlenicima "Doma- porodice" čestitao Dan nezavisnosti i uručio im simbolično tortu sa zastavom Bosne i Hercegovine. Djeca su izvela i prigodan program posvećen domovini Bosni i Hercegovini.

 

Stručna služba Skupštine

Danas je Jasmin Duvnjak predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) u sklopu Programa obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine upriličio svečani prijem na kojem su prisustvovali Selvedin Šatorović predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK, Đevad Hadžić predsjednik Sindikata srednjeg i visokog  obrazovanja, nauke i kulture  ZDK, Amir Zukić predsjednik Aktiva direktora Osnovnih škola ZDK i Fadil Hodžić predsjednik Aktiva direktora srednjih škola ZDK.

U povodu Danu nezavisnosti razgovaralo se i o razvijanju patriotizma i ljubavi prema domovini kod učenika osnovnih i srednjih škola. Prisutni su izrazili zadovoljstvo zbog prijema i razgovora ovakve vrste, a predsjedavajući Duvnjak je ovom prilikom gostima simbolično uručio primjerak novog Zakona o osnovnoj školi koji je Skupština kantona donijela na prošloj sjednici.

 

Stručna služba Skupštine

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Jasmin  Duvnjak ukazao je danas da je besmislen i nepotreban zahtjev zamjenika predsjedavajuće Parlamentarne skupštine BiH Mladena Bosića za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Ustava u Zeničko-dobojskom kantonu koji je naveo kao jedan od kantona u kojima nije priznata konstitutivnost srpskog naroda ili srpskog jezika i ćirilice.

„Zanima me, da li je gospodin Bosić svjesno i politički nekorektno stavio Zeničko-dobojski kanton u isti koš sa kantonima koji ne priznaju ustavnu ravnopravnost konstitutivnih naroda ili je u pitanju njegov lapsus ili nesmotrenost medija koji su prenijeli tu izjavu“, navodi Duvnjak i ističe da očekuju javno izvinjenje, uz istovremeni poziv gospodinu Bosiću da posjeti Zeničko-dobojski kanton.

Predsjedavajući Duvnjak podsjeća da je amandmanima na Ustav ZDK iz 2004. godine osigurana puna ravnopravnost svih naroda i ostalih građana. Naime,  Amandman VII na Ustav predviđa uz Bošnjake i Hrvate i Srbe kao konstitutivan narod u ZDK, a amandman X da su službeni jezici kantona bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik, dok su službena pisma latica i ćirilica.

Zamjenik predsjedavajuće Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić izjavio je jučer na press-konferenciji u Sarajevu da je podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi ustava pet kantona u Federaciji BiH u kojima nije priznata konstitutivnost srpskog naroda ili srpskog jezika i ćirilice. Precizirao je da se zahtjev za ocjenu ustavnosti odnosi na odredbe ustava Posavskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog i Zapadno-hercegovačkog kantona.

 

Stručna služba Skupštine

Danas je Jasmin Duvnjak predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u sklopu Programa obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine upriličio svečani prijem za ratne komandante, članove komandi zeničkih brigada, predstavnike III korpusa Armije Republike BiH i borce Armije Republike BiH.

Prisutni komandanti su izrazili posebno zadovoljstvo zbog organizacije prvog zajedničkog susreta ovakve vrste i iskazali su spremnost da aktivnije uzmu učešće u njegovanju tekovina Odbrambeno-oslobodilačkog rata i tradicije slavne Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Skupštine Duvnjak zahvalio se komandantima i borcima za herojski angažman u odbrani zemlje i najavio skoro usvajanje Zakona o obilježavanju značajnih datuma, kojim će se dati institucionalna počast i dignitet obilježavanju svih bitnih datuma iz historije države Bosne i Hercegovine.

 

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma