Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je novi Zakon o unutrašnjim poslovima kojim se praktično razdvaja finansiranje Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Zakon je usaglašen sa evropskom praksom, a dobijena je i saglasnost Ureda visokog predstavnika u BiH.

"Iako je saradnja Uprave policije i administracije izrazito kvalitetna, težnja je da se te dvije funkcije razdvoje iz razloga političkog uticaja na policiju. Vlada ZDK je opredjeljena da uradi sve ono što je u svrsi stvaranja bezbjednosnih uslova, sigurnosti građana i imovine i mi smo u tu svrhu prihvatili inicijativu da izmijenimo zakon u tom pravcu", kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević.

Novi Zakon o unutrašnjim poslovima ZDK primjenjivat će se od 1. januara 2019. godine. Osim što predviđa da Uprava policije postane samostalna finansijska jedinica u Budžetu ZDK, u zakonu se detaljnije obrazlažu nadležnosti Nadzornog odbora i Ureda za pritužne javnosti. Obaveza ministra unutrašnjih poslova je da nakon šest mjeseci od početka primjene novog zakona uz saglasnost Vlade donese novi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i diobeni bilans osnovnih sredstava između Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije.

 

Press služba ZDK

Dana 29.08.2017 godine je u okviru obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona delegacija Kantona na spomeniku Kameni spavač položila cvijeće i odala počast poginulim braniocima Armije Republike Bosne i Hercegovine i svim civilnim žrtvama rata. Prije toga je u sjedištu Kantona održan svečani prijem za predstavnike boračkih organizacija, civilnih žrtava rata.

Povodom Dana Zeničko-dobojskog kantona 29.08.2017. godine je održana i svečana sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojoj je predhodilo podizanje zastava Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona uz intoniranje himne Bosne i Hercegovine.

Sjednica je započela pozdravnim obraćanjem predsjedavajućeg Skupštine Jasmina Duvnjaka, a premijer Kantona Miralem Galijašević je održao prigodan govor. Na svečanoj sjednici dodijeljena su javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona i to „Plaketa Zeničko-dobojskog kantona“ ovogodišnjim dobitnicima: UNDP – razvojni program Ujedinjenih nacija, Kompanija “ALMA RAS” d.o.o. Olovo, Dr. Mirjana Agačević, Ismail Zulfić, Ženski rukometni klub “Krivaja” Zavidovići, Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Plaketa je uručena i porodici Emila Brnića kojem je plaketa dodijeljena posthumno, a Dževadu Karahasanu će zbog ne mogućnosti prisutva današnjoj sjednici plaketa biti dodijeljena naknadno. 

Danas su na Skupštini Zeničko-dobojskog kantona dodijeljene i „Povelje Zeničko–dobojskog kantona“ i proglašenja počasnog građanina Zeničko–dobojskog kantona. Počasnim građanima Zeničko-dobojskog kantona su proglašeni Hulusi Akar i Stjepan Mesić.

U ime Hulusi Akara nekadašnjeg glavnokomandujućeg turskih mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini ovo priznanje je preuzeo brigadir Gulhan Yilmaz, vojni ataše Republike Turske u Sarajevu, a priznanje je dodijeljeno za naročite zasluge u izgradnji mira i povjerenja, te razvijanju međunarodne saradnje i međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti, humanosti i tolerancije.

Danas je počasnim građaninom Zeničko–dobojskog kantona postao i Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske 2000-2010, a povelja mu je dodijeljena za naročite zasluge u davanju podrške pravednoj borbi za odbranu Bosne i Hercegovine od agresije, te razvijanju međunarodne saradnje i međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti, humanosti i tolerancije.

Sjednica je završena prigodnim umjetničkim programom i prijemom za sve zvanice.

 

Stručna služba Skupštine ZDK   

U sklopu Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak danas je bio domaćin svečanog prijema za dosadašnje predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Od dosadašnjih predsjedavajućih Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ovom prijemu su prisustvovali  Sejad Zaimović, Sretko Radišić, Miralem Galijašević i Draženka Subašić.

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak danas je bio domaćin i svečanog prijema za akademsku zajednicu i predstavnike Univerziteta u Zenici na čelu sa rektorom Damirom Kukićem. U delegaciji Univerziteta, uz rektora, su bili prorektori, dekani fakulteta direktor Insitututa Kemal Kapetanivić i direktor Studentskog centra Univerziteta u Zenici. Ovom prilikom istaknut je poseban značaj i odgovornost obrazovnih ustanova u obilježavanju državnih praznika i njegovanju tekovina historije Bosne i Hercegovine i značaj obrazovnih ustanova za ukupan razvoj i prosperitet Zeničko-dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 64. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona utvrđen je dnevni red od pet tačaka. U okviru prve tačke su donesene Odluke o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko – dobojskog kantona. Tom prilikom su verificirane Odluke o dodjeli osam Plaketa Zeničko-dobojskog kantona i dvije Odluke o dodjeli Povelje Zeničko-dobojskog kantona i proglašenju Počasnog građanina Zeničko–dobojskog kantona, a priznanja će biti uručena na narednoj 65. Svečanoj sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja će biti održana na Dan Zeničko-dobojskog kantona 29.08.2018. godine.

Dobitnici Plakete Zeničko-dobojskog kantona su:

 • UNDP – razvojni program Ujedinjenih nacija - Plaketa Zeničko-dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos obnovi i razvoju Zeničko–dobojskog kantona.
 • Kompanija “ALMA RAS” d.o.o. Olovo - Plaketa Zeničko-dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju privrede u Zeničko–dobojskog kantonu.
 • Mirjana Agačević - Plaketa Zeničko-dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju Zeničko–dobojskog kantona u oblasti medicine .
 • Akademiku Dževadu Karahasanu - Plaketa Zeničko-dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos u razvoju društvenih djelatnosti, te afirmaciji kulture i umjetnosti.
 • Ismailu Zulfiću - Plaketa Zeničko-dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju Zeničko-dobojskog kantona u oblasti sporta.
 • Ženskom rukometnom klubu “Krivaja” Zavidovići - Plaketa Zeničko–dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju sporta, afirmaciji ženskog sporta i promociji Zeničko-dobojskog kantona.
 • Reprezentaciji Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci - Plaketa Zeničko–dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju sporta i promociji Zeničko-dobojskog kantona i države Bosne i Hercegovine.
 • Emilu Brniću – posthumno - Plaketa Zeničko–dobojskog kantona je dodijeljena kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju Zeničko–dobojskog kantona.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je donijela i Odluke o verifikaciji Odluka o dodjeli Povelje Zeničko–dobojskog kantona i proglašenju Počasnog građanina Zeničko–dobojskog kantona. Počasnim građanima Zeničko-dobojskog kantona su proglašeni Hulusi Akar i Stjepan Mesić.

Hulusi Akar, glavnokomandujući turskih mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini, je ovo priznanje dobio za naročite zasluge u izgradnji mira i povjerenja, te razvijanju međunarodne saradnje i međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti, humanosti i tolerancije, a Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske 2000-2010, za naročite zasluge u davanju podrške pravednoj borbi za odbranu Bosne i Hercegovine od agresije, te razvijanju međunarodne saradnje i međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti, humanosti i tolerancije.

U nastavku su poslanici zaključkom prihvatili Nacrt Zakona o turističkim zajednicama Zeničko–dobojskog kantona, a potom su zaključcima Skupštine prihvaćene i slijedeće informacije:

 • Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2017. godini.
 • Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.
 • Informacija o koncesijama na vodama za 2017. godinu.

                                                                                                         

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak upriličio je prijem i radni sastanak sa delegacijom Udruženja „Forum građana Zenice“ koju su činili Faruk Kadrić, Vladimir Franjić i Mirsad Mujkić.

Povod za sastanak je održavanje manifestacije obilježavanja 829-te godišnjice Povelje Kulina bana - na dan 29.avgust - u sklopu cjelovitog projekta pod nazivom „Od Kulina bana i dobrijeh dana“ u 2018. godini, koji Forum građana Zenica u kontinuitetu baštini od 2003. godine sa ciljem promovisanja značajnih događaja i ličnosti iz historije Bosne i Hercegovine.

Gosti su upoznali predsjedavajućeg sa cjelokupnim projektom, kojim je pored kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja, u sklopu ovogodišnje manifestacije obilježavanja godišnjice Povelje Kulina bana predviđeno i izvođenje akcije „Park Kulina bana“ na prostoru parka kod istočne strane stadiona Bilino polje, a riječ je o aktivnostima sa ciljem stvaranja pretpostavki za zvanično ustanovljenje Parka Kulina bana u Zenici kao značajnog historijsko-turističkog lokaliteta za Bosnu i Hercegovinu.

Predsjedavajući Duvnjak izrazio je punu podršku ovom važnom projektu i dao finansijsku potporu za realizaciju istog, na čemu su mu se posebno zahvalili predstavnici Foruma građana Zenice.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 63. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona poslanici su razmatrali dnevni red od osam tačaka. Na samom početku zasjedanja Skupština je donijela Strategiju omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za  period 2018. - 2022. godina. Ciljevi Strategije su podijeljeni po oblastima na ciljeve u okviru obrazovanja i nauke, rada i zapošljavanja, socijalne brige, zdravstvene zaštite, kulture i sporta, aktivizma mladih i slobodnih aktivnosti mladih.  Strategija je definisala i mjere za realizaciju postavljenih ciljeva, a prva evaluacija Strategije će biti izvršena polovinom 2020. godine kada će biti donesene nove mjere ili će biti usklađene postojeće. U okviru ove tačke Skupština je zadužila Vladu Kantona i resorna ministarstva koja su u Strategiji omladinske politike uvrštena kao nosioci aktivnosti da donesu svoje vlastite programe implementacije, te da periodično podnose izvještaj o realizaciji tih programa.

Naredne tri tačke dnevnog reda koje su razmatrane se odnose na visoko obrazovanje i pokretanje novih studijskih programa i ciklusa studiranja na Univerzitetu u Zenici, pa je u okviru druge tačke Skupština donijela Odluku o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

U okviru treće tačke Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inkluzivna edukacija, prvog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Inkluzivna edukacija, prvog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Na ovoj sjednici Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Kulturalni studij, drugog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Kulturalni studij, drugog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

U nastavku zasjedanja na sjednici su razmatrane preostale četiri tačke dnevnog reda i tom prilikom je donesena Odluka o izmjenama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne zdravstvene ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti.

Poslanici u Skupštini su odlukom potvrdili i Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona. Do kraja zasjedanja Skupština je donijela još dvije odluke i to:

 • Odluku o dopuni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 • Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je Jasmin Duvnjak predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u protokolarnu posjetu primio zamjenika šefa Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ruskog diplomatu, gospodina  Aleksandra Čupljugina (Alexander Chuplygin).

Povod za posjetu je bila implementacija modernog e-parlament informacionog sistema u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Riječ je o prvom takvom sistemu koji je implementiran u zakonodavnim organima u Bosni i Hercegovini, koji integralno pokriva sve bitne radne procese počev od unosa dokumenata, kreiranja dnevnog reda sjednica, do procesa koji se sprovode na samim sjednicama Skupština. Projekat je realiziran u kontekstu Implementacije dokumenta „Plan komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću“, a implementacija je potpomognuta od strane Misije OSCE-a Bosni i Hercegovini.

Nakon protokolarnog sastanka, a prije početka 63. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ovaj sistem je pušten u upotrebu i tom prilikom gospodin Čupljugin je predsjedavajućem Duvnjaku uručio licencu za uvođenje i korištenje e-parlament informacionog sistema.

Ovom prilikom gospodin Čupljugin je rekao da su uvođenjem e-parlament informacionog sistema stvoreni uslovi za efikasniji rad, veću transparentnost, te pravovremeno informisanje građana ovog kantona. Naglasio je da Misija OSCE-a uspješno sarađuje sa Skupštinom Zeničko-dobojskog kantona, te da mu je veoma drago što prisustvuje implementaciji ovog informacionog sistema u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Predsjedavajući Duvnjak se ovom prilikom zahvalio Misiji OSCE-a i zamjeniku šefa Misije na pomoći u implementaciji informacionog sistema, koji je jedinstven u dijelu zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući Duvnjak je izrazio nadu da će koristi ovog savremenog sistema kao što su, funkcionalnost, produktivnost, transparentnost, racionalizacija i pojačana odgovornost unaprijediti integritet i poboljšati rezultate rada Skupštine našeg Kantona i da će biti od značaja i medijima i široj javnosti.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak i ministri u Vladi Kantona Mensur Sinanović i Nurđehan Šahinović posjetili su 7. Međunarodni rukometni kamp na Vlašiću HTC (Handball Talent Camp) kojeg organizira naš proslavljeni bivši rukometaš i aktuelni selektor kadetske reprezentacije BiH Jasmin Mrkonja.

Gosti kampa su ove godine bili legendarni rukometaš Zlatko Portner, Mrkonjin saigrač iz Metaloplastike i reprezentacije bivše Jugoslavije a sada trener u Švicarskoj te Zdenko Kordi iz Hrvatske.

U prvoj smjeni  je bilo 40 dječaka i djevojčica do 17 godina starosti. U drugoj smjeni je bio 31 učesnik, među kojima i 10 štićenika JU Centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK, koji su potpuno involvirani u rad ovog kampa. Iz ove kategorije djece su bila i dva dječaka sa Pala i Tuzle te još trojica iz Zenice, koji su u sklopu programa Specijalne olimpijade BiH.

Sedmodnevni boravak djece s posebnim potrebama iz ZDK-a dijelom su sufinansirale i institucije Kantona kao podršku procesu inkluzije osoba ometenih u razvoju kroz sport.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak prisustvovao je ceremoniji otvaranja Interetničkog kampa na Boračkom jezeru podržanog od strane Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini. Učesnici Interetničkog kampa pod nazivom „SAVRŠENI SVIJET“ na Boračkom jezeru  su izviđači iz Zenice i Prijedora okupljeni u Savezu izviđača Grada Zenica i prijedorskom odredu izviđača „Dr. Mladen Stojanović“.

Predsjedavajući Duvnjak je ovu priliku iskoristio za razgovor sa mladim skautima i sastanak sa starješinama zeničkih izviđača koji su ga informisali u kakvim prilikama se provodi kampovanje na Boračkom jezeru. Nakon ceremonije i svečanosti otvaranja Interetničkog kampa, za goste i zvanice je uprličen obilazak kampa.

Povodom otvorenja Interetničkog kampa na Boračkom jezeru, predsjedavajući Duvnjak je naglasio: „Zahvaljujem se podršci američkog naroda i američke Vlade. Ovakvi projekti trebaju imati i maksimalnu podršku svih nivoa vlasti u našoj zemlji. Oni brišu entitetske granice i doprinose bržoj integraciji Bosne i Hercegovine. Ujedno je ovo i prilika za edukaciju, sticanje novih znanja i vještina, ali i prilika za nova prijateljstva. Misija izviđača je da stvaraju bolji svijet, kroz ovakve plemenite i korisne društvene akcije oni to zaista i rade“.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Poštovani,

U cilju poboljšanja i unaprijeđenja transparentnosti i modaliteta komuniciranja sa javnostima Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i njenih radnih tijela, odlučili smo konsultovati javnost i  sprovesti anketno istraživanje. Cilj anketiranja je prikupiti informacije o percepciji svih javnosti u vezi razumijevanja uloge i nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i radnih tijela Skupštine kao zakonodavnog organa koji funkcioniše na principima transparentnosti, odgovornosti i društvene uključenosti.

Rezultate koje dobijemo na osnovu prikupljenih odgovora iz ovog anketiranja, poslužiti će nam u svrhu izrade, usvajanja i promovisanja Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa svim javnostima čijom bi primjenom imali dvosmjernu komunikaciju,  koja će pomoći izgradnji međusobnog povjerenja, ali ćemo na ovaj način dobiti i vrijedne sugestije za izradu novih zakonskih rješenja.

Molimo Vas  da odvojite tri minute  dragocijenog vremena i odgovorite na pitanja u anketnom upitniku, dajući na taj način vlastiti doprinos jačanju podrške i povjerenja javnosti za jačanje političke i društvene odgovornosti u institucionalnom odlučivanju, ali i za kvalitetnije informisanje javnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Anketa je u potpunosti anonimna i svi podaci su zaštićeni, anketni upitnik možete ispuniti klikom na link u nastavku ovoga teksta.

Unaprijed zahvalni i sa poštovanjem,

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma