Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH "Sumero" otvorio je 24.05.2016. godine je u Hotonju multifunkcionalni centar namijenjen za adekvatnu podršku životu u zajednici osoba s invaliditetom. Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Nurđehan Šahinović je zajedno sa svojim saradnicima prisustvovao Svečanom otvaranju ovog centra.

Tom prilikom ministar Šahinović i direktor Sumera Haris Haverić potpisali su novi Ugovor o pružanju usluga u Ustanovi “Sumero centar za  podršku osobama s invaliditetom u zajednici“.

Potpisivanjem ovog ugovora resorno Ministarstvo je ugovorilo nastavak saradnje sa Ustanovom Sumero na području cijelog Zeničko-dobojskog kantona, s obzirom da je Ustanova od maja 2015. godine putem svoje podružnice Nemila pružala usluge zbrinjavanja u lokalnoj zajednici za 16 osoba s invaliditetom  sa područja grada Zenice.

Na ovaj način omogućena je deinstitucionalizacija smještaja osoba s invaliditetom odnosno izmještanje osoba iz ustanova za smještaj, koje su van Kantona, u lokalne zajednice, kao i mogućnost za zbrinjavanje potencijalnih korisnika za smještaj na područje lokalne zajednice.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona je u okviru projekta Kreditiraj volontiraj i projektne aktivnosti 9.- Socijalni dan, primilo 25.05.2016. godine  petero srednjoškolaca iz zeničkih srednjih škola u svoje radno okruženje.

Projekat organizira Udruženje za brigu i opća prava djece „NAŠA DJECA“ Zenica kao partner Udruženja „Infohause“ iz Sarajeva. Srednjoškolci su proveli dan u radnom okruženju Ministarstva, upoznali se sa organizacijom i načinom rada u Ministarstvu.

Primljeni su u kabinet ministra Nurđehana Šahinovića, prisustvovali sastancima, svečanom potpisivanju ugovora koji se organizirao u Ministarstvu, te sa saradnicima Ministarstva upoznali se sa djelokrugom rada Ministarstva.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

U prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice potpisian je Ugovor o sufinansiranju realizacije Projekta „Roma Action (RA)–Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa”.

Ugovor je potpisao u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kao sufinansijera projekta, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Nurđehan Šahinović i Suzana Jašarević, direktorica za BiH Hilfswerk Austria International u ime organizacije Hilfswerk Austria International sa sjedištem u Beču, kao implementatora projekta..

Projekat predviđa podršku socio-ekonomoskom uključenju romske populacije u tri općine/grada u Zeničko-Dobojskom Kantonu: Zenica, Zavidovići i Kakanj. Putem obezbjeđenja stambenih jedinica, infrastrukture i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem lokalnih vlasti, obezbijediti će se poboljšanje uvjeta života za ukupno 32 socijalno najugroženije domicilne romske porodice. U sklopu projekta bit će izgrađena jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa dvanaest stambenih jedinica u gradu Zenica, jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa dvanaest stambenih jedinica u općini Zavidovići  i jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa osam stambenih jedinica u općini Kakanj. Ukupna vrijednost projekta za Zeničko-dobojski kanton je 600.000,00 eura. Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 50.000,00 KM kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije projekta. U sufinansiranju Projekta učestvuju i Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica sa 50.000 KM, Grad Zenica sa 40.000 KM, Općina  Kakanj sa 50.000 KM i Općina  Zavidovići  sa 40.000 KM, a ostatak su sredstva koja je  Hilfswerk Austria International dobio od EC za realizaciju  programa EU IPA 2013 „Podrška provedbi akcionih planova za Rome“

Korisnici projekta su romske porodice sa područja Zeničko-dobojskog kantona (grad Zenica, općina Zavidovići i općina Kakanj) koje nemaju riješeno stambeno pitanje i/ili žive u neuslovnim stambenim jedinicama. Konačne kriterije za izbor korisnika definisat će Komisija za izbor korisnika (KIK) u svakoj projektnoj općini čiji članovi će biti predstavnici svih ključnih učesnika u projektu uključujući i predstavni

 

Ministrstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 54. sjednici, održanoj 06.05.2016. godine donijela Odluku o odobravanju sredstava za rad javnih-humanitarnih kuhinja na području Zeničko-dobojskog kantona. Za realizaciju ove odluke iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 225.000 KM, kao pomoć od značaja za rad šest javnih-humanitarnih kuhinja, i to: MDD Merhamet Zenica-60.000,00 KM Narodna kuhinja Zenica-50.000,00 KM, MDD Merhamet Maglaj-40.000,00-KM, Caritas zeničkih župa-25.000,00 KM, Pučka kuhinja Vareš-25.000,00 KM, Javna kuhinja „Mladi volonteri“-25.000,00 KM Visoko.

Za realizaciju reportaže povodom obilježavanja Dana svjesnosti o autizmu zaključkom Vlade odobrena su sredstva u iznosu od  468,00 KM za NIPD „Naša riječ“ Zenica.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada Zeničko-dobojskog kantona  je na 52. sjednici, održanoj 19.04.2016. godine donijela Odluku o odobravanju sredstava za nastavak finansiranja projekta “Pružanje usluga mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara iznemogla raseljena lica u objektima Radakovo i Crkvice, Zenica“. Po ovom projektu JU "Penzionerski dom sa stacionarom" Zeničko-dobojskog kantona odobrena su sredstva u iznosu od 22.662,00 KM za period januar-juni 2016. godine.

Na istoj sjednici Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 50.000 KM za sufinansiranje projekta „Roma Action (RA) – Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i soci-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa”. Ovom odlukom dato je ovlaštenje ministru Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona potpiše Ugovor o sufinansiranju realizacije Projekta sa Humanitarnom međunarodnom organizacijom Hilfswerk Austria International predstavništvo Sarajevo. Realizacijom ovog projekta izgradit će se stambene jedinice za 32 socijalno najugroženije romske porodice sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava Udruženju „Medica“ iz Zenice za nastavak implementacije projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”. Za period januar-juni 2016. godine Udruženju „Medica“ odobrena su sredstva u iznosu od 27.360 KM za realizaciju navedenog projekta.

Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica su na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Odlukom Vlade odobrena sredstva u iznosu od 100.000 KM za finansiranje dijela troškova implementacije projekta “Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u općini Žepče“, za korisnike sa područja općina Maglaj, Zavidovići i Žepče. Ovom odlukom nastavljena je realizacija Ugovora o provedbi navedenog projekta potpisanog, 11.05.2015. godine između Ministarstva, Općine Žepče, Ustanove „Dnevni centar za djecu s posebnim potrebama“ Maglaj, Udruženja „Humanost-societas humanitatis“ i JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. Ukupna vrijednost planirana za izgradnju zgrade Dnevnog centra u Žepču iznosi 1,5 miliona KM, dok je učešće Vlade Zeničko-dobojskog kantona 200.000 KM.

S ciljem potpore održivom povratku zaključcima Vlade odobrena su sredstva Općini Tešanj, u iznosu od 5.000 KM, za sufinansiranje izgradnje vodovoda u povratničkom naselju Dobropolje-Mekiš i Asocijaciji „Mostovi prijateljstva BiH“ iz Zenice, u iznosu od 3.000 KM, za organizaciju posjeta povratnicima na područje Republike Srpske i na područje Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Mnistarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Danas je prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice organizovano  potpisivanje Sporazuma o saradnji na provođenju državnog projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" u okviru Projekta CEB II za općine Tešanj i Maglaj, čime je službeno započela realizacija Projekta CEB II u Zeničko-dobojskom kantonu. Ovi sporazumi zaključeni su na osnovu  i u skladu sa tačkom III. Memoranduma o razumijevanju na realizaciji projekta „Zatvaranje kolektivnih centara“–potpisanog između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fonda za povratak BiH, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Brčko Distrikta.

Sporazume su potpisali u ime  federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica Sulejman Alijagić, pomoćnik federalnog ministra, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Nurđehan Šahinović, načelnik Općine Tešanj Suad Huskić i načelnik Općine Maglaj, Mehmed Mustabašić.

Implementacijom ovih sporazuma osigurat će se trajna održiva rješenja u pogledu stambenog zbrinjavanja i socijalne zaštite za kategorije osoba koje žive u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području općina Tešanj i Maglaj.

Cilj Sporazuma je da se u općinama Tešanj i Maglaj izvrši konačno pražnjenje i zatvaranje kolektivnog smještaja, odnosno da se osobama smještenim u kolektivnom centru i alternativnim smještajima u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima, izgradnjom stambenih zgrada osigura rješavanje stambenog pitanja po modelu socijalno neprofitnog stanovanja, što znači da će korisnici stanove dobiti na korištenje u zakup, a ne u trajno vlasništvo.

U općini Tešanj izgradit će se stambena zgrada sa 16 stambenih jedinica na lokalitetu Medakovo. Vrijednost projekta je 546.150,00 eura. U općini Maglaj izgradit će se stambena zgrada sa 15 stambenih jedinica na lokalitetu Maglaj, ulica Kulina Bana, a vrijednost ovog projekta je 432.402,00 eura.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice kao supotpisnik Sporazuma ima obavezu da učestvuje u svim aktivnostima implementacije CEB II projekta sa FMROI i općinom, kao i da zajedno sa općinama učestvuje u subvencioniranju troškova smještaja korisnika kolektivnog centara i alternativnih smještaja, kao i subvencioniranju troškova komunalnih usluga onim korisnicima koji nisu u mogućnosti da sami snose troškove njihovog plaćanja, a što će biti predmetom posebnog sporazuma između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i općina.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 50. sjednici, održanoj 07.04.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, prihvatila Izvještaj o realizaciji obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji BiH za period 2011. - 2015. godine – oblast socijalne zaštite. Izvještaj se upućuje u dalju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog  odbora JU Centar za djecu  i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, imenovanog na kraći period.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog  odbora JU Centar za djecu  i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (po okončanju oglasne procedure). U Upravni odbor Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, na pozicije predsjednika i članova imenovani su:

 1. Smajević Faruk, predsjednik, predstavnik iz reda Osnivača,
 2. Paurić Anita, član, predstavnik iz reda Osnivača,
 3. Bečirbašić Fata, član, predstavnik iz reda zaposlenika Ustanove,
 4. Beganović Jasmin, član, predstavnik iz reda roditelja/staratelja,
 5. Mešinović Nirma, član, predstavnik iz reda zaposlenika JU Centar za socijalni rad.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Centar za djecu  i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. U Nadzorni odbor Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period do okončanja postupka po javnom oglasu, a najduže na period od 3 mjeseca na pozicije predsjednika i članova imenovani su:

 1. Mehić Jusmir, predsjednik,
 2. Pešić Anto, član,
 3. Salčinović Tarik, član.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (po okončanju oglasne procedure). U Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, na pozicije predsjednika i članova imenovani su:

 1. Emir Džafić, predsjednik,
 2. Kenan Kamenjaš, član,
 3. Mejrima Memić – Drino, član ispred reda uposlenika,
 4. Anton-Ivan Širić, član,
 5. Ivan Miletić, član.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Povodom manifestacije „Dani otvorenih vrata“ u prostorijama Dnevnog centra Visoko JU „Centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona“, 01.04.2016.godine, održana je predstava „Labuđe jezero u svijetu naše mašte“.

Skupu su prisustovali predstavnici institucija, ustanova, centara za socijalni rad, roditelji i srodnici djece s posebnim potrebama, gosti, prijatelji i mediji.

Nakon obraćanja rukovoditeljice Dnevnog centra, Šemse Gračić u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona prisutnima se obratio ministar Nurđehan Šahinović. Za dostignuti nivo usluga, ministar je istakao zasluge Udruženja Humanost i gdina Georga Schila, Vlade i općina Zeničko-dobojskog kantona, te iskazao punu podršku održivosti i razvoju usluga dnevnog zbrinjavanja djece s posebnim potrebama.

Skupu se obratio i direktor ustanove Suno Kovačević i predstavnik roditelja djece s posebnim potrebama Faruk Smajević. Predstava je održana u prepunoj sali sa vrlo impresivnim i emotivnim predstavljanjem korisnika usluga Dnevnog centra Visoko.

 

 

Ministrstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 49. sjednici donijela zaključke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na transferima “Tekući transferi pojedincima” i “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” u iznosu  25.109.258 KM.

Utrošak sredstava na transferu “Tekući transferi pojedincima” planiran je u iznosu 24.903.958 KM, i to za budžetske pozicije:

 • Izdaci za raseljena lica,
 • Sredstva za podsticaj povratka,
 • Civilne žrtve rata izbjeglih i raseljenih lica,
 • Smještaj u drugu porodicu,
 • Naknada za porodiljsko odsustvo,
 • Zdravstvena zaštita neosiguranih lica,
 • Ostali socijalni transferi,
 • Transfer  za alternativni smještaj,
 • Transfer za osobe sa invaliditetom,
 • Novčana pomoć za nezaposlene porodilje,
 • Smještaj u ustanove socijalne zaštite,
 • Stalna novčana pomoć,
 • Osposobljavanje za život i rad,
 • Dodatak na djecu,
 • Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta,
 • Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje,
 • Transfer JU Službi za zapošljavanje za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja,
 • Poticaji zapošljavanja mladih.

Utrošak sredstava na transferu “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” planiran je u iznosu 205.300 KM, za budžetske pozicije:

 • Tekući transfer udruženjima,
 • Tekući transfer za Crveni križ
 • i Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje Dječije nedjelje.

Za Tekući transfer udruženjima i transfer za obilježavanje Dječije nedjelje resorno Ministarstvo će raspisati Javni poziv.

Također, Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na podnesenu Inicijativu poslanika Senada Trake, koja se odnosi na povećanje iznosa naknada prava na dječiji dohodak, zatim Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i  Zaključak o prihvatanju Izvještaj o radu JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

U prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, 17.03.2016. godine, potpisan je Ugovor o pružanju usluga u JU „Dom-porodica“ Zenica, koja na području Zeničko-dobojskog kantona djeluje od 1960. godine.

Potpisivanju Ugovora su pristupili predstavnici slijedećih ugovornih strana: u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona-Nurđehan Šahinović, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Branko Dilber, direktor JU „Dom-porodica” Zenica i Zijad Softić, pomoćnik gradonačelnika za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu, u ime Husejina Smajlovića, gradonačelnika Zenice.

Potpisivanjem ovog ugovora stavljen je van snage Ugovor o uslovima smještaja i izdržavanja štićenika u JU „Dom-porodica“ Zenica, od 19.06.1998. godine zbog pokrenutih procesa transformacije i deinstitucionalizacije u oblasti zbrinjavanja djece i mladih bez roditeljskog staranja.

 

 

Ministarstvo za rad , socijalnu politiku i izbjeglice

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma