Povodom izjava gradonačelnika Grada Zenica Fuada Kasumovića na sjednici Vijeća grada Zenice, održanoj 28. januara 2021. godine, u kojima je Vladu Zeničko-dobojskog kantona označio kao krivca za zastoj u realizaciji projekta "Plava voda", Vlada Zeničko-dobojskog kantona želi informisati javnost o sljedećem:

Tvrdnje gradonačelnika Kasumovića da je do zastoja u realizaciji planiranih aktivnosti "došlo zbog toga što ZDK nije dostavio Federaciji BiH mjenice u iznosu preuzetog zaduženja, a što je bio u obavezi po osnovu Podugovora o zajmu zaključenog sa Federacijom BiH u junu 2019. godine" su zlonamjerne, netačne i neragumentovane.

Podsjećamo, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 2017. godine donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope za Projekat izgradnja Regionalnog vodovoda "Plava voda".

Nakon toga, između Zeničko-dobojskog kantona, Federalnog ministarstva finansija i JP Regionalni vodovod "Plava voda" Travnik, potpisani su supsidijarni ugovori (podugovori) o zajmu, a u cilju realizacije Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine (EBRD-e).

Gore navedenom Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o prihvatanju zaduženja, Zeničko-dobojski kanton se kreditno zadužio u ukupnom iznosu od 14.300,000,00 EUR-a, odnosno 65% ukupnog kreditnog zaduženja za finansiranje navedenog projekta. Dakle, Kanton se zadužio ne samo za dio zajma koji je Kanton obavezan vraćati (17,50%), već i za dio Zajma koji su u obavezi vraćati Grad Zenica i Fond za okoliš FBiH.

U cilju obezbjeđenja garancije vraćanja sredstava Zajma, dana 01.07.2019. godine između Zeničko-dobojskog kantona i Grada Zenica je zaključen poseban Ugovor o garanciji, na osnovu kojeg je Grad Zenica dostavio Zeničko-dobojskom kantonu 30 popunjenih bjanko mjenica kao sredstvo obezbjeđenje povrata obaveza Zajma.

Naime, članom 8. pomenute Odluke Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o prihvatanju zaduženja je propisano:

"Međusobna prava i obaveze prema ovom kreditnom zaduženju, uzmeđu Zeničko-dobojskog kantona i subjekata koji učestvuju u povratu kreditnih sredstava i krajnjih korisnika kreditnih sredstava, uredit će se posebnim ugovorima, a nakon definiranja i obezbijeđenja instrumenata osiguranja povrata sredstava kreditnog zaduženja."

Dakle, Odlukom je precizirano da sredstvo obezbjeđenja treba dostaviti i Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je tokom 2019. i 2020. godine održala više sastanaka, odnosno imala stalne kontakte sa JP „Regionalni vodovod Plava voda“ d.o.o. Travnik, Vladom Federacije BiH i Fondom za zaštitu okoliša, s obzirom da Fond za zaštitu okoliša FBiH nije izdao tražene garancije. Fond za zaštitu okoliša FBiH je u junu 2019. zatražio od Vlade FBiH očitovanje i instrukcije za izdavanje navedenog sredstva osiguranja, ali Vlada Zeničko-dobojskog kantona nikada nije dobila zvaničan stav od Fonda i Vlade FBiH. Iz navedenog razloga Zeničko-dobojski kanton nikada nije dostavio Federalnom ministarstvu finansija pupunjene i ovjerene bjanko mjenice od Fonda za zaštitu okoliša, jer Fond mjenice nikada nije ni izdao.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u stalnom je kontaktu sa EBRD-om i menadžmentom JP „Regionalni vodovod Plava voda“ te kontinuirano radi na rješavanju administrativnih problema koji su doveli do zastoja u realizaciji ovog generacijskog projekta, koji ima punu podršku institucija Zeničko-dobojskog kantona.
Zbog svega navedenog, smatramo da je gradonačelnik Kasumović odgovornost za zastoj u projektu zlonamjerno i potpuno neragumentovano adresirao na Vladu Zeničko-dobojskog kantona, iako zna da je Vlada do sada ispunila sve svoje obaveze koje su bile u njenoj nadležnosti, a također je izvršila uplatu četiri rate kredita.

Ne ulazeći u očigledne političke motive gospodina Kasumovića, želimo skrenuti pažnju i na politički nekorektan vokabular, koji je apsolutno neprihvatljiv i neprimjeren komunikaciji gradonačelnika "četvrtog po veličini grada u FBiH" sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona, koja, podsjećamo Kasumovića, ima puni politički legitimitet i stabilnu većinu u Skupštini koja podržava rad Vlade. Također, neprihvatljivo je i suludo korištenje pojma "genocid" u kontekstu odnosa Vlade prema građanima Zenice, a zbog projekta „Plava voda“, jer Zeničko-dobojski kanton izvršava sve svoje ustavne i zakonske obaveze prema Gradu Zenica i njegovim građanima.

Javno pitamo gradonačelnika Kasumovića da li u tom smislu možemo posmatrati i njegov odnos prema projektu Energetske efikasnosti u Kantonalnoj bolnici Zenica, za koji je Zeničko-dobojski kanton obezbijedio sve preduslove, a za zastoj projekta isključivo je odgovoran Kasumović, koji Vladu, a time i zdravstvene osiguranike iz cijelog Kantona, posebno grada Zenice, ucjenjuje rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, što je uslov za početak realizacije tog projekta.

Press služba ZDK

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić ocijenio je na novogodišnjoj konferenciji za novinare da je Vlada uspješno odgovorila izazovima pandemije virusa Covid-19 te uspjela amortizovati udare na budžet, zdravstvo, privredu, poljoprivredu, socijalnu zaštitu i druge oblasti.

- Uložili smo velike napore da održimo budžetsku likvidnost koja je bila ugrožena zbog pada prihoda, s kojim su se suočili svi kantoni. Iako su prihodi manji 36 miliona KM u odnosu na plan, domaćinskim odnosom prema budžetu i mjerama štednje, uspjeli smo da održimo kontinuitet u izvršavanju ustavnih i zakonskih obaveza - rekao je Bašić.

Mjesečni transferi isplaćeni su zaključno sa mjesecom oktobrom, a do kraja godine izmirit će se većina obaveza za novembar. Plate, topli obrok i naknada za prevoz su isplaćivani redovno, a danas je izvršena isplata plate zaposlenima u javnom sektoru ZDK-a za novembar.

Zeničko-dobojski kanton u 2021. godinu ulazi sa Odlukom o privremenom finansiranju, što se, ocijenio je, pokazalo kao odličan i pravovremen korak, imajući u vidu probleme s kojima se suočavaju drugi kantoni u FBiH. Prema projekcijama Federalnog ministarstva finansija, ZDK u 2021. može očekivati prihode manje 100 miliona KM, tako da ovaj kanton računa na planirane prihode od FBiH, kao i kreditna sredstva međunarodnih finansijskih institucija.

- U situaciji u kojoj imamo poremećen sistem ubiranja prihoda i poreza, svi budžeti u BiH ne mogu bez sredstava međunarodnih organizacija, kreditnih zaduženja i bez prodaje obveznica. ZDK će sa ovim što imamo trenutno u projekcijama zaokružiti ono što će nam biti prioritet za 2021. godinu, a to je ponovo zdravstvo, privreda, poljoprivreda, socijalna politika i sve obaveze koje smo preuzeli kolektivnim ugovorima ove godine - rekao je Bašić.

Naglasio je da je ove godine u fokusu Vlade bila pomoć sektorima zdravstva, privrede, poljoprivrede, boračke i socijalne zaštite, a da su u isto vrijeme intenzivirana ulaganja u puteve i infrastrukturu te školsku infrastrukturu.

Vlada je prošle sedmice izdvajanjem prvih 12,3 miliona maraka započela realizaciju Akcionog plana za izmirenje obaveza prema zaposlenima na budžetu, po osnovu pravosnažnih sudskih presuda zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora. Radi se o tužbama koje su podizane u periodu od 2004. do 2015. godine, a ukupne obaveze ZDK-a po tom osnovu iznose oko 325 miliona KM, od čega je glavnica 155 miliona KM, a ostatak kamate.

- Akcioni plan je dobio zeleno svjetlo Evropskog suda za ljudska prava, a predviđa da se obaveze prema zaposlenima u javnom sektoru izvrše u roku od 22 godine, tako što ćemo svake naredne godine izdvajati iznos 12,3 miliona KM. Ovo je veliki uspjeh vlade, jer smo ozbiljno krenuli u rješavanje pitanja koje je prijetilo stabilnosti budžeta i kolapsom ZDK-a - rekao je Bašić.

Vlada je održala 54 redovne i 27 vanrednih sjednica, znatno više nego prethodne godine, kada je održano 39 sjednica, što prema njegovim riječima, pokazuje da je 2020. godina bila izazovna i da je Vlada radila punim kapacitetom. Velika većina odluka na Vladi donesena je jednoglasno, što je, ističe, dodatni argument jedinstvu koalicione Vlade.

- Za svoj rad dobili smo javno priznanje međunarodnih dužnosnika i političkih lidera u BiH, što je još jedna potvrda da smo u novonastalim okolnostima radili dobro i u korist svih građana. Nadam se da će pandemija vrlo brzo početi jenjavati i da ćemo se svi zajedno intenzivnije okrenuti razvoju i stvaranju uslova za bolji život građana i rad privrede - rekao je Bašić.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost kantonalnom Ministarstvu finansija da obavijesti ASA banku d.d. Sarajevo da u skladu sa važećim zakonskim propisima i Akcionim planom za izmirenje obaveza po tužbama budžetskih korisnika, pristupi realizaciji planiranih obaveza za 2020. godinu. ASA banka će u daljnoj proceduri hronološkim redoslijedom izvršiti isplatu dospjelih rješenja po tužbama zaposlenika u visini od 12.300.000,00 KM.

Ministar finansija Josip Lovrić podsjeća da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu prihvatio Akcioni plan Vlade ZDK iz oktobra 2019. godine, kojim je predviđeno da se iduće 22 godine svake godine izdvoji 12,3 miliona KM za izmirenje obaveza po pravosnažnim presudama zaposlenih u javnom sektoru radi nepoštivanja kolektivnog ugovora.

- Mislim da je napravljena velika stvar u cilju zaštite budžeta ZDK, odnosno u cilju planiranja potrebnih sredstava da bi se pomenuta rješenja izvršavala hronološkim redoslijedom i da bi se sve blagovremeno uradilo. Nadam se da će već do kraja godine pojedini aplikanti imati sredstva na svom računu - rekao je Lovrić.

Ukupne obaveze Zeničko-dobojskog kantona po ovom osnovu iznose 325 miliona KM, od čega je 155 miliona glavnica, a ostalo kamate. Radi se o obavezama akumuliranim od 2004. godine, kada su podnesene prve tužbe, do 2015. godine, kada je donesen novi Zakon o radu FBiH.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je ovlaštenje ministru zdravstva Adnanu Jupiću da sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu ovog kantona potpiše Sporazum o mirnom rješavanju spora oko zaključenja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika zaposlenih u zdravstvu na području ZDK-a.

- Moramo sačekati donošenje finansijskog plana, koji je već urađen. Slijede konsultacije Ministarstva za Zavodom zdravstvenog osiguranja i taj finansijski plan vrlo brzo će biti na Vladi i Skupštini. Nadam se da ćemo uspjeti ispoštovati postignuti dogovori i da će ostali uposlenici u zdravstvu od 1. januara dobiti satnicu u iznosu od 2,60 KM, kao i doktori medicine i stomatologije, i da ćemo najkasnije u januaru potpisati kolektivni ugovor koji će se primjenjivati od 1. januara - rekao je Jupić.

Naglasio je da se radi o pozitivnom pomaku te da je Zeničko-dobojski jedan od rijetkih kantona u Federaciji BiH koji je u vrijeme pandemije uspio riješiti pitanje kolektivnih ugovora sa oba sindikata zdravstvenih radnika.

Press služba ZDK

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini isporučila je Kantonalnoj upravi civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona zaštitnu medicinsku opremu za potrebe zdravstvenog sektora u vrijednosti od 100.000 KM. Donacija se sastoji od 101.000 nesterilnih jednokratnih rukavica, 20.000 navlaka za obuću i 6.050 zaštitnih odijela.

Richard Maša, šef Kooperacija u Delegaciji EU u BiH, rekao je da se isporukom nove donacije ukupna vrijednost pomoći EU ovom kantonu od početka pandemije virusa COVID-19 približila iznosu od jedan milion maraka. Oprema predstavlja dio medicinske pomoći Evropske unije za BiH ukupne vrijednosti 7 miliona eura, koja se od marta ove godine isporučuje širom zemlje.

- BiH će u isto vrijeme dobiti pomoć za ekonomski razvoj. Obezbijedili smo grantove u vrijednosti 73 miliona eura, a u isto vrijeme smo osigurali 250 miliona eura makrofinansijske pomoći koju može BiH koristiti direktno iz naše Evropske centralne banke - rekao je Maša.

Nabavka opreme izvršena je preko Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), kao implementacijskog partnera EU, s kojim Vlada ZDK-a od početka pandemije vrši nabavku opreme za potrebe zdravstvenog sektora. Isporuku nove donacije izvršili su pripadnici tima EUFOR-a u BiH.

- Danas je još jedan primjer posvećenosti EU-a i EUFOR-a građanima Bosne i Hercegovine i predstavlja samo jedan mali dio kontinuirane pomoći koju EU pruža za podršku medicinskim ustanovama tokom ove pandemije - rekao je pukovnik Anastas Bakalov, zamjenik šefa Generalštaba EUFOR-a.

Džavid Aličić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK-a (KUCZ), zahvalio se na donaciji u ime Vlade ZDK-a, navodeći da je medicinska zaštitna oprema u ovom momentu najpotrebnija zdravstvenom sektoru, s obzirom da je posljednjih mjeseci povećana potrošnja ove opreme zbog eksponencijalnog rasta broja zaraženih.

Naglasio je da je KUCZ, uz saglasnost Vlade ZDK, od početka pandemije nabavila zaštitnu medicinsku opremu vrijednu 2,5 miliona KM.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost premijeru ZDK za potpisivanje sporazuma s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) o nabavci testova za koronavirus u vrijednosti od jedan milion KM.

- Predviđena je nabavka 33.500 multipleks testova i 20.000 standardnih testova za potrebe PCR laboratorija u Kantonalnoj bolnici Zenica i Općoj bolnici Tešanj, 9.000 antigen testova za potrebe domova zdravlja te 22.000 viralnih podloga. Na ovaj način ćemo problem testiranja naših pacijenata riješiti na duži vremenski period - rekao je ministar zdravstva dr. Adnan Jupić.

Vlada je usvojila i izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) ZDK za period januar - septembar 2020. godine. Jupić je naveo da je uprkos smanjenom prilivu prihoda u Fond zdravstvenog osiguranja od oko 15 miliona KM, što je posljedica smanjenih uplata usljed pandemije koronavirusa, ZZO prvih devet mjeseci poslovao sa minusom od svega 580.000 KM.

- Nadam se da će kvalitetnom politikom i vođenjem od strane menadžmenta ovaj minus do kraja godine neutralizirati - rekao je Jupić.

Naglasio je da su u završnoj fazi pregovori sa sindikatom ostalih zaposlenika u zdravstvu koji vrlo brzo trebaju rezultirati sporazumom i potpisivanjem kolektivnog ugovora odmah po usvajanju finansijskog plana ZZO-a za narednu godinu. U tom slučaju bi od 1. januara došlo do izjednačavanja satnice ostalih zaposlenika u zdravstvu sa visinom satnice koja je definisana kolektivnim ugovorom sa Sindikatom ljekara i stomatologa ZDK-a.

Vlada ZDK je donijela set odluka kojima su odobrena sredstva u iznosu od 600.000 KM za nabavka medicinske opreme za Kantonalnu bolnicu u Zenici. Odobrena je nabavka "C luka" za potrebe Odjela neurohirurgije, OCT aparata za Odjel oftalmologije, LED operacionih hirurških lampi te endoskopske opreme.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na današnjoj 83. sjednici usvojila Strategiju razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina, i time postala prva kantonalna vlada u Federaciji BiH koja je izradila i usvojila Strategiju razvoja za budući sedmogodišnji period.

"Strategiju razvoja usvojili smo kao integrisani, multisektorski strateški dokument, koji nam osigurava osnovu za definisanje javnih politika, primjenu integralnog pristupa razvoju teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave, sa posebno obrađenim aspektima djelovanja u kriznim situacijama i planiranja u dinamičnom okruženju", izjavio je premijer po ovlaštenju g. Mirnes Bašić, ističući da razvojna vizija Zeničko-dobojskog kantona predviđa pozitivne strateške promjene.

Nakon što Strategiju razvoja usvoji i Skupština Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, Zeničko-dobojski kanton će postati prvi kanton u FBiH, koji je usvojio Strategiju razvoja za predstojeći planski period od sedam godina, usklađen sa ciklusom planiranja Evropske unije.

Vizija razvoja glasi:
„Zeničko-dobojski kanton – savremena evropska regija, ugodna i sigurna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.“

Vizija razvoja će se realizovati kroz tri strateška cilja, koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva i okoliša, uz puno uvažavanje interesa javne uprave. Strateški ciljevi imaju prepoznatljiva sektorska težišta, te su istovremeno integralni i povezujući:

1.    Osigurati resursno efikasan i održiv ekonomski razvoj uz jačanje konkurentnosti i razvoj preduzetništva.
2.    Unaprijediti kvalitet života i osigurati jednake prilike za sve građane kroz stvaranje održivog i pravednog društvenog okruženja.
3.    Poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energijsku efikasnost i unaprijediti javnu infrastrukturu.

Operativni koraci za ostvarenje vizije razvoja i strateških ciljeva razrađeni su kroz 12 prioriteta, 44 mjere i 272 strateška projekta. Strategija razvoja je u svim navedenim elementima usklađena sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, prvenstveno sa strateškim ciljevima razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, dokumentima iz procesa EU integracija, kao i sa nacrtom dokumenta Okvir Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Izrada Strategije razvoja započela je početkom 2020. godine, na osnovu Odluke o izradi Strategije razvoja, koju je Vlada donijela u decembru 2019. godine. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a učesnici u procesu izrade su kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, jedinice lokalne samouprave u Kantonu, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, te brojni socio-ekonomski partneri. U toku izrade Strategije razvoja provedena su dva ciklusa javnih konsultacija. Prvi ciklus je obuhvatio javne konsultacije o Nacrtu Strateške platforme i Situacione analize i proveden je u periodu maj-juni 2020. godine, dok se drugi ciklus javnih konsultacija odnosio na Nacrt Strategije razvoja i proveden je u septembru 2020. godine, te je time kreiran kvalitetan strateški okvir za budući razvoj Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) na vanrednoj sjednici usvojila je izmjene Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZDK-a, kojima je pojednostavljena procedura zapošljavanja zdravstvenih radnika dok traje pandemija koronavirusa.

- Izmjenom smo omogućili zdravstvenim ustanovama da bez složenih konkursnih procedura vrše prijem zdravstvenih radnika na određeno vrijeme, kako bismo olakšali poteškoće s kojima se susreće zdravstveni sektor - rekla je ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Šabanović.

Izmjene su usvojene na inicijativu Kriznog štaba i Ministarstva zdravstva ZDK-a, budući da su zdravstvene ustanove u ovom kantonu ostale bez značajnog broja zdravstvenih kadrova zbog zaraze virusom Covid-19. Samo u Kantonalnoj bolnici Zenica, prema posljednjim podacima, zaraženo je 40 ljekara, 50 sestara i tehničara te značajan broj administrativnih i radnika uslužnih djelatnosti. Osim toga, ovom kantonu nedostaje veliki broj infektologa i anesteziologa.

- Imali smo izmjene Uredbe i nakon proglašenja stanja prirodne nesreće, koje je ukinuto, tako da sada ponovo mijenjamo Uredbu na isti način, sa ograničenim rokom trajanja do prestanka pandemije koronavirusa. Ovo će sigurno biti olakšanje menadžmentima zdravstvenih ustanova u smislu popunjavanja neophodnog kadra - rekao je ministar zdravstva i predsjednik KŠ ZDK dr. Adnan Jupić.

On je potvrdio da će PCR laboratorije u Kantonalnoj bolnici Zenica i Općoj bolnici Tešanj danas dobiti 4.500 testova za koronavirus, čime se privremeno rješava problem nedostatka testova, a istovremeno se pokreće procedura nabavke veće količine testova za što je sredstva osigurala Vlada ZDK-a.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) dala je saglasnost premijeru po ovlaštenju Mirnesu Bašiću da sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) potpiše sporazum o sufinansiranju nabavke testova za koronavirus za potrebe PCR laboratorija u Kantonalnoj bolnici Zenica i Općoj bolnici Tešanj.

Vlada je u petak odobrila sredstva u iznosu od 306.000 KM, kojima će se finansirati nabavka 3.000 multipleks testova, 4.500 standardnih PCR testova te 6.000 komada ekstrakcijskih setova.

- U saradnji s UNDP-om tokom pandemije smo izvršili nabavku veće količine medicinske i zaštitne opreme i oni su to radili veoma brzo, tako da očekujem da će naručeni PCR testovi biti isporučeni vrlo brzo, čime ćemo zadovoljiti potrebe za narednih mjesec dana - rekao je Bašić.

Članovi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, ministar Adnan Jupić i direktor Kantonalne bolnice Zenica Rasim Skomorac, informisali su Vladu o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u ovom kantonu te problemima u zdravstvenom sektoru, s težištem na Kantonalnu bolnicu Zenica.

Jupić je rekao da je epidemiološka situacija nestabilna, broj oboljelih se svakodnevno povećava, ali da zdravstveni sistem situaciju ipak drži pod kontrolom. Kada je u pitanju nabavka testova, rekao je da je Vlada već pokrenula procedure za nabavku veće količine testova za PCR laboratorije.

- Već radimo na nabavci veće količine testova kojim bismo pokrili potrebe do marta-aprila iduće godine. Nabavku će finansirati Vlada ZDK, koja je u proteklom periodu jedina pružala podršku Kriznom štabu - rekao je Jupić.

Skomorac je rekao da je funkcionisanje KBZ-a dramatično pogoršano zbog ulaska cirusa među ljekare i osoblje, ali i zbog sve većeg broja hospitaliziranih pacijenata.

- Imamo 32 doktora, 40 medicinskih sestara i 15 ljudi iz administartivnog dijela koji su zaraženi, a uz to i 50-tak ljudi koji su u izolaciji zbog kontakta, tako da je vrlo teško na odgovarajući način organizirati liječenje, preglede, kontrole i COVID pozitivnim i svim drugim pacijentima - rekao je Skomorac.

Naglasio je da se kapaciteti ubrzano popunjavaju, a sve je teža klinička slika oboljelih koji su smješteni u KBZ-u, što iziskuje povećani angažman i osoblja i materijalnih sredstava. Više od 70 posto pacijenata ima potrebu za kiseoničkom potporom, a šest pacijenata je na respiratoru.

- Situacija je vrlo ozbiljna i nastojimo unutrašnjim raspodjelama i prepakivanjem da riješimo poteškoće, ali to nije nimalo jednostavno - rekao je Skomorac.

Dodao je da KBZ ima podršku Vlade ZDK koja je imala sluha za potrebe i osigurala sredstva za nabavku opreme i adaptaciju prostora, ali da je ostalo neriješeno pitanje nabavke zaštitne opreme i finansiranja plata dodatno angažiranih radnika u pandemiji koronavirusa, što izuzetno opterećuje ovu ustanovu.

Press služba ZDK

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Spahija Kozlić potpisao je sa čelnicima prosvjetnih sindikata u ovom kantonu Selvedinom Šatorovićem i Dževadom Hadžićem kolektivne ugovore za oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja.

Ministar Kozlić je rekao da su pregovori trajali dugo, ali da je na kraju postignut sporazum koji je prihvatljiv za obje strane.

- Na ovaj način rješavamo prava i obaveze oko 5.500 zaposlenih u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Izražavam posebno zadovoljstvo zbog činjenice da je kolektivni ugovor po prvi put potpisan sa Sindikatom Univerziteta u Zenici, tako da je ovim ugovorima zaokružen kompletan obrazovni sistem - rekao je Kozlić.

Premijer po ovlaštenju, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirnes Bašić, rekao je da je Vlada posvećena dijalogu sa socijalnim partnerima, što nije slučaj u mnogim drugim kantonima i FBiH pogotovo kada je u pitanju kolektivno pregovaranje.

- U ZDK zahvaljujući predstavnicima sindikata imamo kvalitetan socijalni dijalog. Nadam se da će zaposleni u obrazovanju biti zadovoljni imajući u vidu da je materijalni položaj zaposlenih podignut na jedan viši nivo - rekao je Bašić.

Predsjednik Sindiakta osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK Selvedin Šatorović rekao je da je novi kolektivni ugovor valorizovao posvećenost i dodatni napor prosvjetara u vrijeme pandemije, a primjenjivat će se od 01.09.2020. do 31.08.2022. godine.

- Moram istaknuti senzibilitet Vlade ZDK koja je u punom kapacitetu prepoznala ulogu i značaj prosvjetnog radnika, dala na važnosti prosvjetnom radniku i pokazala da je socijalni dijalog na području ZDK-a nešto što krasi ovaj kanton i postaje imidž i brend ovog kantona, jer smo sve dogovorili na principima međusobnog uvažavanja i povjerenja - rekao je Šatorović.

Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja ZDK Dževad Hadžić zahvalio se prosvjetarima i svim članovima sindikata jer u vrijeme pandemije uspijevaju uspješno izvršavati sve svoje obaveze u obrazovnom procesu.

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Zenici Almir Huskanović zahvalio se Vladi i kolegama iz Saveza samostalnih sindikata koji su pomogli da zaposleni na Univerzitetu u Zenici dobiju prvi kolektivni ugovor od osnivanja UNZE.

Press služba ZDK

Stranica 1 od 46

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma