Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na čelu sa premijerom Fikretom Plevljakom, usvojila je jučer izmjene i dopune Zakona o raseljenim licima i povratnicima kojima se zadržavanje statusa povratnika produžava i nakon isteka roka od šest mjeseci, čime se obezbjeđuje zaštita povratnika u Republiku Srpsku. Naime, ovim jedinstvenim rješenjem koje je pokrenulo federalno resorno ministarstvo, omogućava se stvaranje uvjeta za trajan i održiv povratak povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona u RS.

Jučer je usvojen i Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva na području Kantona u 2010. godini. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZDK natalitet je i dalje u padu, a povećan je broj malignih oboljenja, među kojima je najučestaliji rak pluća i bronhija te maligni tumori želuca, dojke i gušterače.

Iz resora obrazovanja, donesena je Odluka o organizovanju Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, dok je Izvještaj o radu Univerziteta te o poslovanju ove visokoškolske ustanove u 2010. godini vraćen na doradu. Pored toga, data je saglasnost na visinu troškova za doktorske disertacije na zeničkom univerzitetu, te saglasnost Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru za izvođenje dijela nastave u Žepču u akademskoj 2011/2012. godini.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada Kantona usvojila odluku da se preduzećima  „Zupčanik“ i „Conita“, oba iz Tešnja na ime subvencija administrativnih troškova za izgradnju proizvodnog objekta dodijeli 8.000 KM /Zupčanik/ odnosno 10.000 KM /Conita/. Vlada je također odobrila isplatu 66.200 KM uzgajivačima steonih junica, zatim 46.732 KM uzgajivačima brojlera te 3.450 KM za naknadu štete nastale uklanjanjem goveda zaraženih brucelozom i leukozom.

Primljen je na znanje i Izvještaj o uzrocima bolovanja policijskih službenika u vezi sa obavljenim periodičnim ljekarskim pregledima. Konstatovano je  da je broj bolovanja u opadanju, što je dijelom rezultat internih kontrola bolovanja uposlenika.

Iz oblasti socijalne politike, humanitarnim kuhinjama Zeničko-dobojskog kantona odobreno je 150.000 KM, i to: Merhametu Zenica – 45.000 KM, Merhametu Maglaj – 30.000 KM, Caritasu zeničkih župa i Pučkoj kuhinji Vareš po 18.750 KM te Narodnoj kuhinji Zernica – 37.500 KM

Na kraju, Udruženju hroničnih bubrežnih bolesnika dodijeljeno je 1.000 KM za programske aktivnosti.

 

Press služba ZDK

Na jučerašnjoj, 24. sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na čelu sa premijerom Fikretom Plevljakom, usvojila je set odluka kojima se odobravaju sredstva za stambeno zbrinjavanje pripadnika boračkih populacija. Tako je Arnesu Mujezinoviću, djetetu bez oba roditelja, poginulog branioca Dževada Mujezinovića iz Zenice odobreno 27.407 KM u svrhu kupovine stana čime će se trajno rješiti njegovo stambeno pitanje. Potom, Sadinu i Emini Gračić, djeci poginulog branioca Jasmina Gračića iz Maglaja u svrhu izgradnje kuće i trajnog rješavanja stambenog pitanja odobreno je 20.000 KM.

Mariji Hodžić, supruzi umrlog ratnog vojnog invalida Sabahudina Hodžića, te Naili Ribo, supruzi poginulog branioca Midhata Ribe iz Zenice u svrhu kupovine stambenog objekta odobreno je po 25.000 KM, dok je Ajiši Džafić, surpuzi poginulog branioca Senada Džafića iz Zavidovića odobreno 15.000 KM u svrhu kupovine stana.

Za trajno rješavanje stambenog pitanja Rukiji Osmanbegović, supruzi poginulog branioca Esada Osmanbegovića iz Maglaja Vlada je odobrila 20.000 KM, Sadini Julardžija, supruzi poginulog branioca Vahidina Julardžije iz Zenice - 25.000 KM, a Veri Bombek, supruzi poginulog branioca Darka Bombeka iz Maglaja - 30.000 KM, dok je ocu poginulog Almira Kiće odobreno 2.300 KM za sanaciju kuće usljed poplave.

 

Press slukžba ZDK

Na svojoj 22. sjednici održanoj jučer, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, između ostalog, usvojila je i Zaključak kojim se visina troškova upisa i školarine za studente Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini smanjuje za 50 odsto u odnosu na prošlu akademsku godinu. Tako će za redovne studente cijena upisnine umjesto 100 KM iznositi 50 KM, a za one koji ponovno upisuju istu godinu studija umjesto 200 KM, upisnina je 100 KM i ova odluka važi za sve vrste usluga koje fakulteti Univerziteta pružaju studentima.

Ovim Vlada želi smanjiti troškove studentima i njihovim roditeljima prilikom upisa na fakultet, ali i kod plaćanja ostalih dadžbina na zeničkom Univerzitetu.

Od ove odluke o snižavanju svih troškova studija za polovinu od prošlogodišnjih cijena, izuzeti su troškovi prvog upisa u akademsku godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente, ali su svi ostali troškovi–ponovni upis u istu godinu studija, prijemni ispit, razna uvjerenja i ovjere, te drugi dokumenti koji se izdaju studentima na Zeničkom univerzitetu, sniženi također za 50 odsto kao i kod redovnih studenata.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na jučerašnjoj sjednici usvojila je izmjene Zakona o Univerzitetu u Zenici i izvještaj Komisije matičara za osnivanje Politehničkog fakulteta u Zenici. Ovim će biti omogućeno da se pokrenu dva studijska odsjeka: proizvodni biznis i građevinarstvo. U okviru odsjeka Proizvodni biznis postojat će smjerovi: Tehnologija prerade drveta, Industrijski dizajn u drvopreradi,Tehnologija prerade metala i Industrijski dizajn u metalopreradi.

Ministarstvo finansija podnijelo je jučer Izvještaj o izvršenju budžeta Kantona za prva tri mjeseca ove godine tokom kojih su ostvareni prihodi od 53.189.486 KM, dok su rashodi bili veći od prihoda za 2.191.362 KM. U poređenju sa istim periodom prošle godine, prihodi su veći za četiri, a rashodi manji za jedan odsto. Ponovno je naglašeno da svako ministarstvo u okviru Vlade Ze-do kantona mora strogo voditi računa o procentu punjenja budžeta i u skladu s tim planirati rashode koji se finansiraju iz budžeta Kantona.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici primila k znanju i Izvještaj o poslovanju J.U. „Dom penzionera“ Zenica u 2010. godini. Zaključeno je da premijer i resorni ministar zajedno sa rukovodnim strukturama i sindikalnom organizacijom „Doma penzionera“ iznađu rješenje za prevazilaženje postojećih problema u radu i funkcionisanju ove ustanove. Uz to, tražit će se i pomoć premijera Federacije BiH te Fonda PIO/MIO za iznalaženje prihvatljivog modusa rješavanja radno-pravnog statusa zaposlenih u ovoj ustanovi te njenog funkcioniranja u skladu sa registrovanom djelatnošću.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada odobrila refundaciju troškova izgradnje poslovne zone „Ekonomija-Batvice“ Općini Zavidovići u iznosu od 71.588 KM, zatim subvencije na troškove za izgradnju proizvodnog objekta firmi „Bešlić“ Visoko u iznosu od 10.000 KM kao i regresiranje kamata na investicijski kredit firmi „Subašić“ Tešanj u iznosu od 4.166 KM. Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odobrena je pomoć općinama ZDK za provođenje cijepljenja domaćih životinja protiv crnog prišta u iznosu od 20.000 KM, te od svinjske kuge u iznosu od 10.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, za nabavku paketa opreme za RTG kabinet Općoj bolnici Tešanj odobreno je 135.365 KM te 7.500 KM kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za akcije dobrovoljnog darivanja krvi.

Iz resora Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice odobreno je Udruženju „Svjetlost“ Zenica 18.000 KM za podršku samostalnom življenju osoba s teškoćama u razvoju, te povratnicima u Općinu Olovo – 4.000 KM, Zavidovići – 800 KM i Žepče – 1.500 KM. Data je i saglasnost na izgradnju zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Visokom. Sindikatu preduzeća „21.decembar“ odboreno je 4.700 KM kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera.

Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta razmatrana je Informacija o pripremi za organizovanje prijevoza učenika osnovnih škola na području Kantona u narednoj školskoj godini te prihvaćen Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja ovog ministarstva u iznosu od 960.769 KM.

Vlada je jučer usvojila i Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana za područja zaštićenih prirodnih cjelina Tajana, Žuče, Ribnice i Trstionice te usvojila rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba Civilne zaštite ZDK.

Ministarstvo za boračka pitanja predložilo je, a Vlada odobrila 6.000 KM Općini Zavidovići za manifestaciju „Ponosan sam na svoje oslobodioce“, zatim 5.000 KM Organizaciji šehida i poginulih boraca za manifestaciju „Septembarski dani otpora Maglaj 1992-1995“ i 4.000 KM Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata za opremanje Kluba HVIDR-e u Žepču.

 

Press služba ZDK

Zenica, 10. 06. 2011.  - Na 17. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojena je, između ostalog, i Informacija o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2010/2011. godini koju je pripremilo Ministarstvo za boračka pitanja. Prema podacima iz ove Informacije, na konkurs se prijavilo 2336 studenata branilaca i članova njihovih porodica. Nakon provedene procedure potpisani su ugovori o dodjeli stipendija za 1228 studenata, od čega 1150 za studente prvog cuklusa studija i 78  za studente drugog ciklusa.

Prva i druga od osam predviđenih rata isplaćene su 13. maja, a 09.  juna (jučer) isplaćene su treća i četvrta rata. Ukupna sredstva koja je Vlada izdvojila za ove namjene iznose 1.310.000 KM.

Na istoj sjednici usvojeni su i zaključci o finansijskoj podršci održavanju manifestacije „Majski zov slobode“ i Programu rekreativnog druženja ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona te zaključci o odobravanju sredstava u iznosu od 68.000 KM za tri porodice šehida-poginulih boraca u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja.

 

Press služba ZDK

Zenica, 02. 06. 2011. – Vlada Zeničko-dobojskog kantona održala je jučer 15. sjednicu koja će zbog važnosti pitanja stavljenih na dnevni red biti nastavljena i sutra, (petak, 03. 06.) Naime, jučer su razmatrani nacrti dva zakona – o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti i o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona. Nakon rasprave, odlučeno je da se u pogledu Nacrta zakona o plaćama zaposlenih u organima vlasti sačeka okončanje procedure donošenja izmjena istovjetnog zakona koja je u toku na federalnom nivou. Kad je u pitanju Nacrt zakona o policijskim službenicima, odlučeno je da se on uputi u daljnju skupštinsku proceduru.

Pored ovog, jučer su razmatrani i prihvaćeni izvještaji o radu četiri zdravstvene ustanove sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Poslovanje u 2010. godini Kantonalne bolnice Zenica,  Kantonalnog zavoda za medicinu rada, Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo i Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti karakterisali su otežani uslovi rada usljed nepovoljnog ekonomskog i socijalnog okruženja. Konstatovano je da bi menadžmenti ovih zdravstvenih ustanova morali povesti više računa o racionalnom trošenju sredstava i bržem prilagođavanju nastalim promjenama te ostvariti uštede u svim oblastima rada. Diskutovalo se i o projektima Kantonalne bolnice Zenica koja realizira projekte radioterapije i izgradnje novog operacionog i energetskog bloka za koje je predviđeno da se dijelom finansiraju i iz sredstava austrijskog kredita. Vlada Kantona, zaključeno je, podržat će sve projekte koji su u interesu građana, ali je potrebno da kod ovako velikih projekata Vlada bude maksimalno upoznata sa svakim detaljem pripreme projekta do potpisivanja ugovora o realizaciji. To posebno važi kad je riječ o kreditnim sredstvima,  pri kojima se Vlada Kantona treba redovno konsultirati i izvještavati o svim fazama njihove realizacije, a da se pri tom u svakoj fazi projekta ostvaruje princip transparentnosti.

Na ovoj sjednici prihvaćena je Informacija o stanju privrede na području ZDK. S obzirom na poznate uslove u kojima su poslovali svi privredni subjekti u prošloj godini, ocijenjeno je da privreda na području Zeničko-dobojskog kantona, iako opterećena brojnim teškoćama, ipak bilježi stalni porast proizvodnje ali i vanjskotrgovinske razmjene.

Vlada Kantona razmatrala je jučer i dva dokumenta koji se odnose na koncesije – Informaciju o koncesijama Ministarstva privrede i Informaciju u koncesijama na vode Mininistarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kad su u pitanju koncesioni ugovori, konstatovano je da, i pored povoljnih uslova koje Vlada daje, koncesionari ne izvršavaju redovno svoje finansijske obaveze te je stoga odlučeno da se u narednom periodu sačini sveobuhvatna analiza dosad potpisanih ugovora i načina njihove realizacije. Od ove analize ovisit će i stav Vlade prema dosad potpisanim ugovorima kao i o svim narednim, naročito kad su u pitanju koncesije na vode.

Na jučerašnjoj sjednici Ministarstvo za pravosuđe i upravu  predočilo je Informaciju o nevladinom sektoru te Informaciju o dosad izvršenoj realizaciji Odluke o integraciji općine Žepče u ustavna rješenja Zeničko-dobojskog kantona i Ustav FBiH. Na kraju, prihvaćen je i Izvještaj o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu kao i Informacija o stanju voznog parka Zeničko-dobojskog kantona.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na čelu sa premijerom Fikretom Plevljakom posjetila je 18. maja ove godine Općinu Visoko u sklopu obilaska općina Kantona i upoznavanja sa situacijom na terenu. Tom prilikom održan je zajednički sastanak članova Vlade sa predstavnicima općinske vlasti. Na ovom sastanku raspravljalo se o brojnim temama, a Munib Alibegović, načelnik Općine upoznao je članove Vlade sa strukturom privrede i stanjem  prirodnih potencijala, te sa aktuelnom problematikom u više oblasti, počev od infrastrukture, preko zdravstvene zaštite do obrazovanja i turizma.

U sklopu posjete Općini Visoko, Vlada Kantona obišla je historijski lokalitet Mile gdje je o značaju ovog, ali i drugih arheoloških nalazišta na ovom području govorio Senad Hodović, direktor Zavičajnog muzeja Visoko. Nakon toga, upriličena je i posjeta Osnovnoj školi „Kulin ban” koja ovih dana slavi 130 godina postojanja.

Na kraju, članovi Vlade obišli su lokalitet „bosanske doline piramida” gdje im je o najnovijim dostignućima i daljnjem projektu iskopavanja govorio Semir Osmanagić, istraživač i predsjednik Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”.

 

Press služba ZDK

Na jučer održanoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, razmatrala je poboljšanje uslova rada pravosudnih institucija na području Kantona pa je donesena odluka da se za otkup zemljišta za dogradnju zgrade Općinskog suda u Zenici, te  nove zgrade Kantonalnog tužilaštva i Kantonalnog suda odobri 100.000 KM, dok je za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrade Općinskog suda Zenica odobreno 200.000 KM. Za proširenje prostora Općinskog suda u Visokom također je izdvojeno 200.000 KM, a za nabavku opreme i zamjenu dotrajalih sredstava za sve institucije pravosuđa 150.000 KM. Od važnijih odluka bitno je napomenuti da je za rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva u ovoj godini odobreno 3,6 miliona KM te je data saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2011. godini Kantonalne direkcije za ceste. Iz resora Ministarstva privrede prihvaćen je Protokol o količinama i koncesionoj naknadi jalovine na kamenolomu „Borovačka stijena“ Općina Kakanj.

Iz resora Ministarstva zdravstva, Vlada Kantona dala je saglasnost za nabavku opreme Kantonalnom zavodu za medicinu rada u iznosu od 24.313 KM  te donijela Odluku o formiranju radne grupe za pripremu tematske sjednice Vlade o stanju u zdravstvu na području Kantona. Ovu radnu grupu,  na čijem je čelu dr. Harun Drljević,  čine ljekari iz javnih i privatnih zdravstvenih ustanova kao i predstavnici Vlade Kantona.

Za provođenje projekta „Obnova stambenih objekata u funkciji povratka odobreno je 565.000 KM koje će se utrošiti na stambeno zbrinjavanje 228 porodica interno raseljenih unutar Kantona, a kojima je priznato pravo na privremeni smještaj. Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta raspravljano je o učeničkom prijevozu, i zaključeno da je potrebno pokrenuti proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača za usluge prijevoza učenika osnovnih škola u svim općinama Kantona u narednoj školskoj godini.

Vlada Kantona je, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, odobrila 52.000 KM za predstojeće ljetovanje djece ratnih vojnih invalida, šehida, poginulih, umrlih i nestalih boraca te djece demobilisanih branilaca. Na kraju, za potrebe opremanja civilne zaštite odobrena je kupovina četiri interventna vatrogasna vozila sa pripadajućom opremom te jednog kombi vozila za prijevoz ljudi i opreme.

(Press služba ZDK )

Na danas održanoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona analizirala je informaciju o potrebnim sredstvima za isplatu bruto plaća sa svim dodacima i naknadama za primjenu Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika i Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. S tim u vezi raspravljano je i o Sporazumu o rješavanju spora u vezi sa zahtjevom Sindikata policije MUP-a ZDK te zaključeno da se za iduću sjednicu pomenuta Informacija dopuni sa podacima  za primjenu ovog Zakona sa plaćama iz obrazovanja i sa plaćama iz oblasti zdravstva. Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila programe utroška sredstava: Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva zdravstva i Fonda za zaštitu okoline Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša.

Vlada je danas razmatrala i Informaciju o dosad implementiranoj odredbi Ustava o ravnopravnoj zastupljenosti u sektoru javnog zapošljavanja konstitutivnih naroda za područje Zeničko-dobojskog kantona. Informacija sadrži strukturu zaposlenih po stručnoj spremi i nacionalnom sastavu, u kantonalnim organima uprave i 12 općina Kantona, te u upravnim, nadzornim i školskim odborima javnih ustanova, škola i poduzeća iz nadležnosti Vlade i to za 2008., 2009., i 2010. godinu. Zaključeno je da ni na kraju 2010. nije dostignut stepen zastupljenosti konstitutivnih naroda prema postojećim propisima, te se u narednom periodu mora više pažnje posvetiti ovoj oblasti.

U okviru obilježavanja 9. maja – „Dana pobjede nad fašizmom“, zatim „Dana Evrope“ odnosno „Dana Zlatnih ljiljana BiH“, Vlada je danas raspravljala o obilježavanju ovih praznika i ujedno uputila čestitke svim pripadnicima organizacije „Zlatni ljiljan“ kao i antifašistima iz Drugog svjetskog rata i Odbrambeno -oslobodilačkog rata 1992-1995.  u BiH.

 

Press služba ZDK

Jučer je u Popovoj luci, Općina Zavidovići, obilježen 28. april - Dan kakanjskih šehida i poginulih boraca na vozućkom ratištu, kome je prisustvovao veliki broj članova porodica, saboraca i građana. Odavanju počasti šehidima i poginulim borcima pridružili su se i članovi Vlade Zeničko-dobojskog kantona na čelu sa premijerom Fikretom Plevljakom.

U Zavidovićima, gradu pobratimu Kaknja, položeno je cvijeće na spomen-obilježje u centru grada, a potom se kolona uputila do Kamenice, do lokaliteta Popova Luka, gdje je prije nekoliko godina izgrađeno veliko spomen-obilježje.

U Popovoj Luci prisutnima se, između ostalih,  obratio i Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona. On je naglasio da se ne smije zaboraviti patriotska borba za slobodu i nezavisnost Bosne i Hercegovine, te da će se nastaviti i osnažiti podrška i pomoć porodicama šehida i poginulih boraca i svim boračkim kategorijama.

Nakon obraćanja, položeno je cvijeće i pročitana su imena kakanjskih šehida i poginulih boraca vozućkog ratišta.

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma