Set odluka i izvještaja iz oblasti finansija usvojen je na danas (17. 07. 2014.) održanoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Naime, na prijedlog Ministarstva finansija usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine i Informacija o osvarenim javnim prilivima u prvih šest mjeseci ove godine. Uz to, odbijene su inicijative Udruženja privrednika Jelah i Udruženja društava za leasing o izmjenama Zakona o porezu na promet nekretninama. Predložene izmjene pristigle od ovih privrednih asocijacija upućene su općinama na izjašnjenje s obzirom na to da se radi o direktnim prihodima općina, poput KGZ-a i drugih tzv. parafiskalnih nameta. Općine su u većini odbile ove prijedloge pa je Vlada shodno tome odbila prihvatanje ovih inicijativa.

Ministarstvo za boračka pitanja sačinilo je Informaciju o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica u 2013/14 godini koju je danas Vlada prihvatila. Iz ove Informacije vidljivo je da je za ovu akademsku godinu konkurisalo 2148 studenata, a kriterije je zadovoljilo 1332 kandidata. Za ove svrhe Vlada je, inače, opredjelila u budžetu za ovu godinu blizu 1,5 miliona KM.

U Informaciji se navodi da su analize iz dosadašnjeg perioda dodjele stipendija pripadnicima boračke populacije pokazale da je među stipendistima najveći broj onih koji su postigli dobar uspjeh u toku školovanja. Istovremeno, radi se često o studentima čije porodice su u stanju socijalne potrebe pa je tim više kontinuirano stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica u potpunosti opravdalo svoju svrhu. Naime, od ukupno 1332 odobrene stipendije za prvi i drugi ciklus studija, 770 je studenata - djece demobilisanih boraca, 266 su djeca šehida i poginulih boraca, 189 djece ratnih vojnih invalida, 96 djece umrlih demobilisanih boraca i 11 djece umrlih ratnih vojnih invalida. Evidentno je i to da se svake godine povećava broj onih koji konkurišu za ova sredstva pa se treba imati u vidu i ova činjenica prilikom planiranja budžeta za narednu godinu.

Sjednica Vlade Zeničko dobojskog kantona održana je u četvrtak 3.7.2014. godine u Maglaju, sigurno najviše stradalom gradu u nedavnim poplavama. Bio je to tematski skup posvećen prije svega situaciji u Maglaju nakon katastrofalnih poplava koje su, prema informaciji koju je podnio načelnik Općine Mehmed Mustabašić, bez krova nad glavom ostavile više od pet hiljada građana.

U Maglaju su poplavljene 1482 kuće. Totalno su uništene dvije. Poplavljen je 351 stan, a totalno uništeno njih 24.

Sabrano, pod vodom se u Maglaju našao 1781 stambeni objekt.

Štete se uvećavaju kada im se doda istina da je 91 kuća uništena u klizištima. Od odrona zemljišta ugroženo je i dalje 436 kuća za koje je vezano više od 1300 osoba.

Oštećeni su viseći most, regionalne ceste Novi Šeher- Tešanj i Maglaj- Lješnica, lokalni put Jablanica- Rakovac, Liješnica- Bradići, te ceste u nekoliko sela...
Svemu treba dodati štete na 294 privredna objekata među kojima su najizraženije one na pogonima kompanije Natron Hayat, potom na školama, vjerskim i kulturnim i sportskim objektima, dječijem vrtiću, apotekama, trgovinama, ugostiteljskim objektima... I još: na tekućoj poljoprivrednoj proizvodnji procjenjuju se gubici na 167 hektara ratarske proizvodnje, 160 hektara povrtlarske kulture, pet hiljada kvadratnih metara plasteničke proizvodnje, 52 hektara štete na šumskom zemljištu, 78 hektara višegodišnjih nasada voćarskih kultura jabuke, kruške i maline je uništeno. Uginula su 43 grla goveda, 25 svinja, 50 ovaca, 3120 komada peradi...

-Ovo su,-kaže načelnik Mehmed Mustabašić,-preliminarno zbrajanje općinskih službi i gotovo je zastrašujuće. U Maglaju smo najviše zabrinuti za ono sutra koje nam nikako ne obećava dobro. Stagnira se u pomoći , mi nemamo sredstava, do sada smo napravili troškove koje općina sama ne može podnijeti. Zamislite samo koliko je goriva trebalo potrošiti za čišćenje ulica. Sve to treba platiti a novca nema niti dolazi.
Načelnik Mustabašić je posebno govorio o porastu nezadovoljstva građana Maglaja zbog sporosti u priticanju pomoći koju s pravom očekuju. Oni najavljuju blokade saobraćajnica kako bi, tvrdi načelnik, skrenuli pozornost države na probleme koje je ovom gradu ostavila poplava. On je izrazio posebnu zahvalnost Vladi ZDK što je prepoznala aktuelnu situaciju u Maglaju i tematsku sjednicu posvetila upravo ovom gradu.

Premijer ZDK Munib Husejnagić je podnio informaciju o poduzetim radnjama kantonalne vlade od 14. maja do danas. Posebno je istakao potrebu precizne evidencije šteta i utvrđivanje registra pružene pomoći pojedincima i kolektivima kako ne bi došlo do dupliranja pomoći na iste adrese. On je detaljno objasnio uslove pod kojima međunarodni faktori daju pomoć te da je za očekivati da će sredstva priticati tek nakon preciznih procjena koje će biti sačinjene na terenu, ali na temelju međunarodnih propisa.

O poduzetim aktivnostima po resorima u Vladi ZDK referisali su ministri, najprije prostornog uređenja Edin Terzić koji je u funkciji komandanta Štaba CZ ZDK izvjestio o toku aktivnosti na sanaciji šteta sa posebnim osvrtom na kontakte sa predstavnicima međunarodnih organizacija koji se interesuju za načine pomaganja . Zatim je Mirko Trifunović ministar obrazovanja nauke, kulture i sporta govorio o pripremama za narednu školsku godinu koja će morati uvažiti stanje objekata obrazovnih ustanova. Ministrica zdravstva Senka Balorda je istakla da je u teškoj nesreći koja je pogodila Maglaj sreća da nije bilo ljudskih žrtava i epidemija , ali i naglasila da to ne daje razlog za zadovoljstvo jer nikako ne znači da ovih slučajeva neće biti ukoliko se situacija ne bude svakodnevno držala pod kontrolom. Muhamed Husić, ministar privrede je govorio o štetama u privredi Maglaja i načinima njihovog saniranja. U raspravi su učestvovali i ministrica finansija Sabina Heljić , ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ivica Ćurić.

O potrebi što hitnijeg djelovanja na saniranju šteta govorili su i predstavnici privrednika Maglaja.

Poslije tematske sjednice, članovi Vlade ZDK su obišli pogone najviše stradale firme u poplavama Natron Hayata. Tom prilikom , najuže rukovodstvo Natron Hayata koje je predvodio Mehmet Eraj Nasoz je upoznalo članove Vlade sa trenutnim stanjem u kolektivu, načinjenim štetama čija veličina još nije precizno utvrđena, ali i sa potrebama pomoći preduzeću koje mogu učiniti različiti nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini. Zaključeno je da će se o svim posebnim temama vezanim za razvoj situacije u Natron Hayatu razgovarati u resornim ministarstvima. Predstavnici menadžmenta najvećeg maglajskog kolektiva su naglasili da ne namjeravaju napustiti ovaj grad i da će i dalje pružati sigurno radno mjesto za više od 900 svojih radnika.

Aktuelno stanje u Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona nakon poplava te trenutni problemi u poslovanju bili su temom razgovora koje su jučer (24. 06. 2014.) članovi Vlade Kantona na čelu sa Munibom Husejnagićem, premijerom, imali u sjedištu ovog javnog preduzeća u Zavidovićima. Hasan Hasić, v.d. direktora ŠPD-a obrazložio je situaciju sa finansijskog aspekta kazavši da je višegodišnji gubitak u poslovanju zaustavljen te je tokom 2012. i 2013. godine ostvarena dobit od dva odnosno 2,3 miliona KM, ali je u prvoj polovini 2014. godine taj trend djelimično usporen iz više razloga. Trenutno ŠPD ima dugovanja za penziono i zdravstveno osiguranje, a devastacije od poplava kako na šumskom fundusu tako i u preduzećima sa kojima ŠPD posluje odrazili su se i na tekuću proizvodnju, kazao je između ostalog direktor Hasić.

O ŠPD-u, ali i problemima u stanju šumskog fonda općenito i zakonskog regulisanja ove oblasti nastavljena je rasprava i tokom redovne sjednice Vlade održane u prostorijama Info-punkta Spomenika prirode Tajan. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koje je bilo inicijator razgovora u ŠPD-u, ali i obilaska okolnih terena od strane članova Vlade, pripremilo je opsežan materijal u kome je obrađena sva problematika vezana za šume Zeničko-dobojskog kantona ali i teškoće vezane za nepostojanje krovnog zakona na nivou Federacije BiH koji bi omogućio da se kontrola i očuvanje šuma vrši na sveobuhvatan način. Vlada Kantona i dalje je na stanovištu da, dok se ne usvoje krovni zakoni, mora se učiniti sve da se šume zaštite putem kantonalnog zakona i da se uvede više kontrole u gazdovanje šumskim bogatstvom. Sprečavanje nelegalne sječe šume, obnavljanje šumskog fonda i sistemska rješenja u gazdovanju šumama ostaju kao stalni zadatak ne samo resornog ministarstva već i kantonalne uprave za šumarstvo, inspekcijskih kontrola i svih drugih subjekata zaduženih za ovu oblast. U daljnjem toku sjednice Vlada Kantona usvojila je Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih koji je u formi Nacrta Skupština Kantona usvojila u decembru 2013. godine i potom ga uputila u javnu raspravu. Nakon provedenih javnih rasprava u svih 12 opština Kantona i dodatnih konsultacija sa sindikatima, aktivima direktora škola, komorama i poslodavcima izrađen je Prijedlog zakona koji treba u konačnici da uskladi obrazovni sistem sa potrebama tržišta.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice usvojena je analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite, kadrovskom,finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova na području Kantona. Ova analiza predstavlja detaljan uvid u rad ustanova socijalne zaštite, finansijskih sredstava koja su im na raspolaganju kao i korisnike svih vidova socijalne zaštite.Na prijedlog ovog ministarstva Vlada je donijela odluku da se Crvenom križu ZDK odobri 10.000 KM za programske aktivnosti u funkciji člana Kantonalnog štaba civilne zaštite jer je ova organizacija uveliko doprinijela da se distribucija humanitarne pomoći, lijekova i svega ostalog te evidencija izbjeglih osoba efikasno organizuje i time pruži veliki doprinos u aktivnostima Štaba na saniranju posljedica od poplava. Na ovoj sjednici usvojene su i izmjene Pravilnika o radu Kantonalne bolnice Zenica i izmjene Odluke o obavljanju taksi prijevoza te donesena odluka o odobravanju 4.000 KM Savezu ratnih vojnih invalida ZDK za sportske igre.

Nakon održane sjednice, članovi Vlade Kantona obišli su Mini hidrocentralu „Čardak“na rijeci Gostović gdje su u razgovoru sa direktorom Adnanom Halilovićem upoznati sa kapacitetima i načinom rada ove MHE. Potom, uslijedila je posjeta Spomeniku prirode „Tajan“ gdje je članovima Vlade prezentirana ponuda ovog turističkog centra i potencijali daljnjeg razvoja turizma na ovom području. U sklopu obilaska članovi Vlade posjetili su jezero Mašica i obišli Lukinu i Pećinu Srednje stijene koje zadnjih godina privlače sve veću pažnju kako domaćih tako i stranih turista.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Informaciju o koncesijama na vodama za 2013. godinu. S obzirom na to da se radi o značajnom prirodnom resursu, ali i potencijalno stabilnom izvoru prihoda, Vlada je raspravljala o neophodnim poboljšanjima u ovoj oblasti. Naime, do 2013. godine Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu dodijelilo je osam koncesija za flaširanje vode na području Kantona od čega četiri u Tešnju, dvije u Zenici i po jednu u Maglaju i Olovu. Ove koncesije dodijeljene su na 30 godina. Za izgradnju mini hidroelektrana do 2013. godine dodijeljeno je devet koncesija, a dosad su izgrađene i puštene u pogon tri: MHE Bistričak, Čardak i Čajdraš.

Prošle godine podneseno je 12 samoinicijativnih ponuda za koncesiju za izgradnju malih hidroelektrana, od kojih je odobrena jedna i to firmi EMY Zenica za gradnju MHE na Pepelarskoj rijeci Općina Zenica. Postupci odobrenja su u toku za firme: HARA iz Visokog (koja želi graditi MHE na rijeci Orlji Općina Olovo), „Energonova“ Sarajevo  (podneseni  zahtjevi za gradnju dvije MHE na rijeci Stupčanici (Olovo),Banjsko-rekreativni centar „Aquaterm Olovo“, Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Zenica (zahtjev za korištenje pitke vode na rezervoaru Crkvice za gradnju MHE Kamenolom Zenica), firma „Adria energy“ Zenica (zahtjev za MHE na rijeci Ograini,Općina Zenica), „Higracon“ Sarajevo (MHE na rijeci Tribiji Općina Vareš), dva zahtjeva firme „Eskimo S2“ Kakanj (na rijeci Zgošći, Općina Kakanj i na Šerićkoj rijeci, Općina Zenica), zatim  firma „GTUD DELA“ Kakanj (podnijela  zahtjev za gradnju tri MHE u Općini Kakanj, na rijekama: Žuća, Mala rijeka i Marušićka rijeka), „Berlijeta“ Visoko (zahtjev za gradnju MHE na rijeci Fojnici, Općina Visoko.) Još četiri firme podnijele su zahtjeve za gradnju malih hidroelektrana, ali su odbijeni jer nisu ispunjavale uslove propisane kriterijima i Zakonom o koncesijama ZDK .

Posebna problematika kod koncesija za vode je naplata koncesionih naknada koja je i u 2013. godini bila daleko ispod zadovoljavajuće. Firme koje se bave eksploatacijom mineralne i prirodne vode za piće duguju od momenta potpisivanja ugovora do 31.12. 2013. ukupno 288.380 KM (naplaćeno je samo 61. 016 KM) i pored toga što su iznosi koje je propisalo resorno ministarstvo minimalni u odnosu na zakonske mogućnosti za naplatu koncesija. Za neke od ovih preduzeća već su pokrenuti postupci raskida ugovora ili tužbe za naplatu zaostalih dugovanja, a ovaj proces raskida ugovora i prinudne naplate nastavit će se i u ovoj godini. Inače, od naplaćenih sredstava, prema važećem zakonu, 70 odsto se vraća općinama u kojima se vrši eksploatacija prirodnih resursa, a 30 odsto je prihod Kantona. Kada bi se povećala naplata, to bi automatski značilo veće i brže punjenje kako općinskih tako i kantonalnog budžeta. Stoga je na sjednici Vlade naloženo resornom ministarstvu da u što kraćem roku ažurira naplatu dugovanja i to u direktnom kontaktu sa firmama dužnicima s kojima će dogovoriti protokole izmirenja ovih obaveza.

Osim ovog, Vlada je usvojila i izmjene glavnog projekta mašinskih i elektro-instalacija na zgradi Pravnog i Ekonomskog fakulteta, čime će biti postignuta ušteda od oko 1,5 miliona KM prilikom dovršetka izgradnje zgrade za ovu visokoškolsku instituciju.

Povodom 15. januara – Dana Opće biblioteke Zenica organizovano je obilježavanje 58 godina ove obrazovno-kulturne institucije. Ovu godišnjicu, Opća biblioteka obilježila je raznovrsnim aktivnostima i manifestacijama, među kojima  i druženje volontera te dodjela priznanja najboljim čitaocima.

Tako je 16. januara u prostorijama BZK „Preporod“ upriličena dodjela priznanja najboljim čitaocima u 2011. godini koje je uručio Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona. Uz to, dodijeljene su i zahvalnice najaktivnijima od 103 volontera, koliko ih je  u 2011. godini učestvovalo u ovoj aktivnosti Opće biblioteke, a svečanosti uručenja priznanja Opće biblioteke prisustvovali su i drugi članovi Vlade Zeničko-dobojskog kantona zbog značaja koji ova kulturno-obrazovna institucija ima za obrazovanje u cjelini i sticanje šireg znanja mlade populacije.


Press služba ZDK

Jučer je u sjedištu Općine Visoko svečano potpisan ugovor o realizaciji projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Visokom“ čije su usluge namijenjene djeci, omladincima i odraslim osobama s posebnim potrebama sa područja općina Breza, Kakanj, Olovo, Vareš i Visoko. Potpisnici ugovora su: ispred Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona ministar Mirko Trifunović, ispred Općine Visoko načelnik Munib Alibegović i ispred Udruženja Humanost predsjedavajući Upravnog odbora Goran Bulajić kao implementing partner projekta. Administrativni partner na projektu je njemačka humanitarna organizacija Terra Tech iz Marburga, dok je  Lebenshilfe Plauen gGmbH stručni partner.

Izgradnja ovog Centra koštat će 1.560.000 KM, a sredstva za njegovu implementaciju su zajednički obezbijedili: Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke -  1.173.498 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona -  150.000 KM, Općina Visoko -  175.000 KM te njemačka organizacija „Bild hilft e.V.“ - 60.630 KM.

Ovom prilikom potpisan je i Protokol o održivosti projekta između Vlade ZDK, nadležnih općina (Breza, Kakanj, Olovo, Vareš i Visoko) i Udruženja Humanost. Potpisivanjem ovog Protokola strane potpisnice su se obavezale da će osigurati osnovne pretpostavke za rad Centra koji bi trebao početi u septembru 2012. godine. Protokol predviđa da tokom dvogodišnje pilotne faze implementacije projekta Kanton i općine finansiraju 60 odsto rada Centra, dok bi preostalih 40 odsto finansirali strani donatori. Nakon završetka pilotne faze lokalne strukture bi trebale u potpunosti preuzeti finansiranje rada Centra po uzoru na Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Maglaju i Centar za rani podsticaj razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama u Zenici.

Ceremoniji potpisivanja ugovora prisustvovala je i Njena Ekselencija, Ulrike Maria Knotz, ambasadorica SR Njemačke u BiH, Fikret Plevljak, premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Mirko Trifunović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, načelnici općina Breza, Kakanj, Olovo, Vareš i Visoko te predstavnici Udruženja Humanost.

 

Press služba ZDK

Svečanosti obilježavanja 20. avgusta – Dana Općine Olovo prošle subote prisustvovali su i premijer Zeničko-dobojskog kantona Fikret Plevljak sa ministrima Suadom Omeraševićem (boračka pitanja), Mirkom Trifunovićem (rad, socijalna politika i izbjeglice), Rifatom Delićem (MUP), Amrom Babić (finansije) i Raifom Seferovićem (prostorno uređenje). Oni su prisustvovali svečanoj sjednici Općinskog vijeća Olovo, a potom otkrivanju centralnog spomen-obilježja šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata. Nakon polaganja cvijeća od strane delegacije Vlade Kantona,  prisutnima se obratio premijer Fikret Plevljak, koji je istakao da su spomen obilježja spone koje povezuje prošlost i budućnost i mjesta gdje se čuvaju uspomene na heroje, ali i nevine žrtve proteklog rata.

Inače, na ovom spomen obilježju, koje je finansijski pomogla Vlada Kantona, uklesana su 322 imena, a simbolično su ih otkrila djeca šehida, Vedad Gurda i Imer Kehić. Ceremoniju su svojim prisustvom i postrojavanjem uveličali i pripadnici Drugog pješadijskog puka Oružanih snaga BiH.

Boravak u Olovu, delegacija Vlade Kantona iskoristila je i za posjetu Udruženju žena za ruralni razvoj „Zeleni vir“ Olovo, koje na brojne načine nastoji pomoći ženama da poboljšaju svoj ekonomski položaj. Tokom boravka u prostorijama „Zelenog vira“, aktivistice ovog Udruženja upoznale su delegaciju kantonalne Vlade sa svojim aktivnostima, istakavši da raduje podatak da se ovom projektu odazvao veliki broj mlađih žena koje žive u selima oko Općine Olovo. Premijer Plevljak pohvalio je njihove napore da pomognu ženskoj populaciji u obezbjeđenju egzistencije za sebe i svoje porodice te istakao kako ova nevladina organizacija može biti, svojim entuzijazmom i kreativnošću u radu, primjer drugima.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na čelu sa premijerom Fikretom Plevljakom, usvojila je jučer izmjene i dopune Zakona o raseljenim licima i povratnicima kojima se zadržavanje statusa povratnika produžava i nakon isteka roka od šest mjeseci, čime se obezbjeđuje zaštita povratnika u Republiku Srpsku. Naime, ovim jedinstvenim rješenjem koje je pokrenulo federalno resorno ministarstvo, omogućava se stvaranje uvjeta za trajan i održiv povratak povratnika iz Zeničko-dobojskog kantona u RS.

Jučer je usvojen i Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva na području Kantona u 2010. godini. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZDK natalitet je i dalje u padu, a povećan je broj malignih oboljenja, među kojima je najučestaliji rak pluća i bronhija te maligni tumori želuca, dojke i gušterače.

Iz resora obrazovanja, donesena je Odluka o organizovanju Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, dok je Izvještaj o radu Univerziteta te o poslovanju ove visokoškolske ustanove u 2010. godini vraćen na doradu. Pored toga, data je saglasnost na visinu troškova za doktorske disertacije na zeničkom univerzitetu, te saglasnost Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru za izvođenje dijela nastave u Žepču u akademskoj 2011/2012. godini.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada Kantona usvojila odluku da se preduzećima  „Zupčanik“ i „Conita“, oba iz Tešnja na ime subvencija administrativnih troškova za izgradnju proizvodnog objekta dodijeli 8.000 KM /Zupčanik/ odnosno 10.000 KM /Conita/. Vlada je također odobrila isplatu 66.200 KM uzgajivačima steonih junica, zatim 46.732 KM uzgajivačima brojlera te 3.450 KM za naknadu štete nastale uklanjanjem goveda zaraženih brucelozom i leukozom.

Primljen je na znanje i Izvještaj o uzrocima bolovanja policijskih službenika u vezi sa obavljenim periodičnim ljekarskim pregledima. Konstatovano je  da je broj bolovanja u opadanju, što je dijelom rezultat internih kontrola bolovanja uposlenika.

Iz oblasti socijalne politike, humanitarnim kuhinjama Zeničko-dobojskog kantona odobreno je 150.000 KM, i to: Merhametu Zenica – 45.000 KM, Merhametu Maglaj – 30.000 KM, Caritasu zeničkih župa i Pučkoj kuhinji Vareš po 18.750 KM te Narodnoj kuhinji Zernica – 37.500 KM

Na kraju, Udruženju hroničnih bubrežnih bolesnika dodijeljeno je 1.000 KM za programske aktivnosti.

 

Press služba ZDK

Na jučerašnjoj, 24. sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na čelu sa premijerom Fikretom Plevljakom, usvojila je set odluka kojima se odobravaju sredstva za stambeno zbrinjavanje pripadnika boračkih populacija. Tako je Arnesu Mujezinoviću, djetetu bez oba roditelja, poginulog branioca Dževada Mujezinovića iz Zenice odobreno 27.407 KM u svrhu kupovine stana čime će se trajno rješiti njegovo stambeno pitanje. Potom, Sadinu i Emini Gračić, djeci poginulog branioca Jasmina Gračića iz Maglaja u svrhu izgradnje kuće i trajnog rješavanja stambenog pitanja odobreno je 20.000 KM.

Mariji Hodžić, supruzi umrlog ratnog vojnog invalida Sabahudina Hodžića, te Naili Ribo, supruzi poginulog branioca Midhata Ribe iz Zenice u svrhu kupovine stambenog objekta odobreno je po 25.000 KM, dok je Ajiši Džafić, surpuzi poginulog branioca Senada Džafića iz Zavidovića odobreno 15.000 KM u svrhu kupovine stana.

Za trajno rješavanje stambenog pitanja Rukiji Osmanbegović, supruzi poginulog branioca Esada Osmanbegovića iz Maglaja Vlada je odobrila 20.000 KM, Sadini Julardžija, supruzi poginulog branioca Vahidina Julardžije iz Zenice - 25.000 KM, a Veri Bombek, supruzi poginulog branioca Darka Bombeka iz Maglaja - 30.000 KM, dok je ocu poginulog Almira Kiće odobreno 2.300 KM za sanaciju kuće usljed poplave.

 

Press slukžba ZDK

Na svojoj 22. sjednici održanoj jučer, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, između ostalog, usvojila je i Zaključak kojim se visina troškova upisa i školarine za studente Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini smanjuje za 50 odsto u odnosu na prošlu akademsku godinu. Tako će za redovne studente cijena upisnine umjesto 100 KM iznositi 50 KM, a za one koji ponovno upisuju istu godinu studija umjesto 200 KM, upisnina je 100 KM i ova odluka važi za sve vrste usluga koje fakulteti Univerziteta pružaju studentima.

Ovim Vlada želi smanjiti troškove studentima i njihovim roditeljima prilikom upisa na fakultet, ali i kod plaćanja ostalih dadžbina na zeničkom Univerzitetu.

Od ove odluke o snižavanju svih troškova studija za polovinu od prošlogodišnjih cijena, izuzeti su troškovi prvog upisa u akademsku godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente, ali su svi ostali troškovi–ponovni upis u istu godinu studija, prijemni ispit, razna uvjerenja i ovjere, te drugi dokumenti koji se izdaju studentima na Zeničkom univerzitetu, sniženi također za 50 odsto kao i kod redovnih studenata.

 

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma