Delegacija Vlade ZDK, predvođena premijerom Miralemom Galijaševićem, obišla je danas gradilišta infrastrukturnih objekata na području općine Maglaj, koji su uništeni u poplavama u mjesecu maju, a čija se izgradnja finansira sredstvima Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK.

Most preko rijeke Jablanice u zaseoku Husukići, u maglajskoj MZ Jablanica, dug 10 metara, u završnoj je fazi, a trebao bi biti pušten u saobraćaj naredne sedmice. U zaseoku Begići gradi se drugi most, dužine 12 metara, a u toku je postavljanje oplate za armirano-betonsku konstrukciju.

"Nalazimo se na području gdje se često dešavaju bujične poplave zbog čega u buduće moramo preventivno djelovati. Most je izgrađen vrlo kvalitetno, ali ćemo nastojati da projekt nadopunimo određenim građevinskim radovima, ali i odgovarajućim planovima, koji će u buduće sprječavati poplave", kazao je prilikom obilaska mosta u Husukićima premijer Galijašević.

Delegacija je obišla i gradilišta dva potporna zida na rijeci Bistrici na putu Bistrica-Ravna. Za mostove te potporne zidove Kantonalna uprava civilne zaštite je izdvojila 242.000 KM. Radovi su povjereni firmi "Trans putevi", koja je registrovana pri Kantonalnoj upravi civilne zaštite i djeluje u slučajevima elementarnih nepogoda.

Direktor KUCZ Džavid Aličić apelirao je na lokalne zajednice da sredstva koja dobiju iz sredstava vodnih naknada utroše namjenski za projekte prevencije odbrane od poplava te sanacije riječnih korita.

"Ova godina je specifična jer su bujične vode u mnogim općinama ZDK izazvale probleme i uzrokovale štete na infrastrukturi. Zbog toga bi se lokalne zajednice trebale fokusirati na prevenciju i sredstva, koja su značajna, ulagati u uređenje korita rijeka i potoka, a manje u lokalne vodovode i kanalizacije", kazao je Aličić.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK je programom utroška sredstava vodnih naknada za općinu Maglaj u 2018. godini opredijelilo 322.000 KM.

"Radi se o osam projekata vodosnabdijevanja i kanalizacija, među kojima je i projekt vodovoda Brza voda u MZ Jablanica za koji je izdvojeno 25.000 KM", kazao je resorni ministar Himzo Smajić.

 

Press služba ZDK

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Himzo Smajić i direktor GP "Heldovac" d.o.o. Žepče Sefir Heldovac potpisali su danas ugovor o izvođenju radova na projektu vodosnabdijevanja prostorne cjeline MZ Pašin Konak (Hajderovići) u općini Zavidovići.

U ovoj fazi predviđena je izgradnja dva rezervoara za vodu zapremine 100 m3. Ukupna vrijednost radova na izgradnji predmetnog objekta iznosi 157.806,55 KM. Uvođenje izvođača u posao predviđeno je nakon odabira nadzornog organa za ovaj projekat.

Ovaj projekt se finansira iz programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK je sa 11 općina Zeničko-dobojskog kantona zaključilo sporazume o zajedničkoj realizaciji ukupno 61 projekta vodne infrastrukture (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja) u ukupnoj vrijednosti od 4.943.000,00 KM.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona podržat će registrovane proizvođače maline u ovom kantonu sa 25 feninga po plasiranom kilogramu proizvoda. Uz 2.000 tona na koje su proizvođači ostvarili pravo na poticaj po dosadašnjim kriterijima, pravo na premiju ostvarit će i dodatnih 1.000 farmera zahvaljujući ublažavanju kriterija na način da je minimalna količina za ostvarivanje prava na poticaj smanjena sa 700 na 500 kilograma.

"Nakon analize stanja na tržištu koje je poremećeno usljed vremenskih neprilika te problema sa plasmanom, donijeli smo odluke koje će na određeni način zaštititi malinare. Posebno me raduje činjenica da su ovo bili zahtjevi Udruženja poljoprivrednika i Udruženja malinara i ZDK te da smo kao i prošle godine odgovorili na pravi način. Sa ovim ulaganjem Valda ZDK je u posljednje tri godine u malinarstvo uložila preko tri miliona KM. Spremni smo da naredne godine tražimo načina kako da dodatno zaštitimo malinare i da podstaknemo veći stepen finalizacije u smislu izgradnje prerađivačkih kapaciteta", kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević na press konferenciji u krugu Hladnjače "Natural Food" u mjestu Mjestova Ravan u Željeznom Polju, općina Žepče.

Ova mjesna zajednica pionir je u malinarskoj proizvodnji i najvećim dijelom je zaslužna što je Zeničko-dobojski kanton zadnjih godina lider u proizvodnji maline u BiH.

"Odluka Vlade ZDK je omogućila da hiljadu proizvođača dobije šansu da ostane u ovoj proizvodnji. Na kraju krajeva, proizvođači znaju da nisu prepušteni sami sebi i da se Vlada zalaže da ova proizvodnja opstane, a ruralna područja kvalitetnije žive", kazao je Emir Tutnić, predsjednik UO Udruženja poljoprivrednika ZDK.

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Himzo Smajić najavio je snažniju podršku projektima koji će doprinijeti očuvanju malinarstva u ovom kantonu, kao što su proširenje kapaciteta hladnjača i izgradnju prerađivačkih kapaciteta koji će malini sa domaćih plantaža dati dodatnu vrijednost.

"Ove godine smo godine za proizvodnju u malinarstvu opredijelili 750.000 KM, a 140.000 za podršku otkupu i podizanju novih nasada. To je sasvim dovoljan iznos da damo podršku svim registrovanim proizvođačima u ovom kantonu", kazao je ministar Smajić.

Budžet ZDK za poljoprivredu za 2018. godinu iznosi 3,1 milion KM i za 50 posto je veći nego što je bio 2014. godine. U mandatu ove vlade broj registrovanih proizvođača maline je povećan pet puta, a iznos novčanih poticaja je utrostručen. Prema Registru poljoprivrednih gazdinstava na području ZDK, pod zasadima maline i kupine je 650 hektara zemljišta, a malinarstvom se bavi 3.500 proizvođača, ne računajući članove domaćinstava.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na izmjene Programa utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na malinarsku proizvodnju, a u pravcu ublažavanja kriterija za ostvarivanje prava na poticaje. Kao što je poznato, izrazito nepovoljni vremenski uslovi tokom vegetacije ove kulture doveli su do bržeg sazrijevanja ploda sa povećanom količinom vlage zbog čega su se pojavila gljivična oboljenja i trulež, a istovremeno je onemogućeno adekvatno zamrzavanje maline, zbog preniske cijene koja je izazvala gubitke kod malinara. To je izazvalo kolebanja i nesigurnost proizvođača. Zbog toga je Vlada prihvatila prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK da se minimalna količina maline i kupine potrebna za ostvarivanje poticaja smanji sa 700 na 500 kilograma.

"Određeni broj proizvođača je zbog ovih gubitaka otkupljivačima predao manju količinu proizvoda, odnosno količinu koja je ispod propisane minimalne količine i time je izgubio pravo na poticaj što je još dodatno otežalo ionako tešku situaciju. Imajući u vidu da je malina i kupina osnovna ili dopunska zarada za veliki broj poljoprivrednih proizvođača na području ZDK, te da je otkupna cijena maline prethodne i tekuće godine u padu, a proizvodnja ugrožena, odlučili smo da prilagodimo kriterije novonastaloj situaciji, tako da će pravo na poticaj ostvariti dodatnih oko hiljadu proizvođača", kazao je ministar Himzo Smajić.

Mjere poticaja Vlade Zeničko-dobojskog kantona doprinijele su da ovaj kanton ostvari lidersku poziciju u malinarskoj proizvodnji u BiH. U mandatu ove vlade broj registrovanih proizvođača maline je povećan pet puta, a iznos novčanih poticaja je utrostručen. Prema Registru poljoprivrednih gazdinstava na području ZDK, pod zasadima maline i kupine je 650 hektara zemljišta, a malinarstvom se bavi 3.500 proizvođača, ne računajući članove domaćinstava.

Vlada je 2015. godine za premije izdvojila 294.000 KM čime je podržano 754 malinara sa proizvodnjom od 1.467 tona maline. Naredne godine iznos podrške za proizvodnju je povećan na 350.000 KM, broj proizvođača je porastao na 1.544 a premirana proizvodnja je iznosila 2.326 tona. Prošla godina je bila rekordna po svim pokazateljima - 2.617 proizvođača plasiralo je 3.891 tonu maline, a iz budžeta ZDK za 2017. za poticaje u malinarskoj proizvodnji izdvojeno je 973.000 KM. U 2018. godini za poticaje je opredijeljeno 890.000 KM, a ako se tome doda 770.000 KM poticaja za podizanje novih zasada i otkup izdvojenih u protekle četiri godine, ukupni poticaji malinarskoj proizvodnji u periodu 2015-2018. dostigli su iznos od 3,2 miliona KM.

"U kontinuitetu pružamo podršku malinarskoj proizvodnji, a proizvođači su uvijek mogli računati na našu pomoć. Zajedno ćemo se posvetiti izgradnji novih hladnjača i prerađivačkih kapaciteta, što je dugoročno rješenje za probleme malinara, kao i značajnijem jačanju domaćeg tržišta kao jednog od uvjeta dugoročnog razvoja malinarske proizvodnje", kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević.

 

Press služba ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović obišli su danas gradilište novog objekta Osnovne škole "Hasan Kikić" Tetovo u Zenici. Finansijer izgradnje škole je Vlada ZDK koja je u budžetu obezbijedila sredstva u iznosu od 2,3 miliona maraka.

"Do kraja avgusta bit će završena prva faza radova za koju smo izdvojili 1,2 miliona maraka, a potom slijedi druga faza i opremanje škole za što je, prema projektu, predviđeno 1,1 miliona KM. Obezbijedili smo cjelokupan iznos za završetak obje faze projekta, tako da nismo u toku sa navodima da je dio sredstava osigurala Vlada Federacija BiH. Radovi idu po planu i očekujemo da izvođači završe posao u roku. Nova školska zgrada će biti najljepša i najmodernija u BiH i pružit će djeci i zaposlenima najbolje uslove za odvijanje nastavnog procesa i boravak u školi", kazao je premijer Galijašević.

Nova zgrada OŠ „Hasan Kikić“ bit će prvi novoizgrađeni školski objekt na području Zeničko-dobojskog kantona nakon rata. Objekt će imati osam učionica, dvije višenamjenske prostorije, upravne prostorije, energetski blok, prostorije koje će se koristiti za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, igralište za niže uzraste kao i sportski poligon za sve uzraste.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je članovima Atletskog kluba "Zenica" iz Zenice novčanu nagradu u iznosu od 6.500 KM za postignute rezultate na međunarodnim takmičenjima u 2018. godini.

Posebno zapažen nastup članovi AK Zenica imali su na Mediteranskim igrama u španskoj Taragoni. Osvajaču zlatne medalje Hamzi Aliću (kugla) odobreno je 1.500 KM, a osvajačima srebra Mesudu Pezeru (kugla), Abedinu Mujezinoviću (800m) i Dejanu Mileusniću (koplje) po 1.000 KM. Također, 1.000 KM odobreno je i učesniku finala skoka u vis na Svjetskom juniorskom atletskom prvenstvu u finskom Tampereu Maidu Redžiću, dok će trenerima Mehmedu Skenderu i Elviru Kremiću biti uplaćeno po 500 KM.

Jednokratna novčana nagrada, pored redovnih mjesečnih stipendija, najavljena je prilikom nedavnog prijema za članove Atletskog kluba "Zenica" kod premijera ZDK Miralema Galijaševića.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je Općini Tešanj sredstva u iznosu od 10.000 KM kao učešće ZDK u sufinansiranju realizacije projekta izgradnje puteva Koprivci-Oruče i Tugavići-Ripna, a s ciljem podrške povratku na područje općine Tešanj.

Prema ranije potpisanom ugovoru, Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice će ovaj infrastrukturni projekt sufinansirati sa 120.000 KM, dok će Općina Tešanj učestvovati sa 30.000 KM.

Navedeni putni pravci povezuju mjesne zajednice Jablanica i Karadaglije sa općinom Tešanj, kao i sa općinom Maglaj, a nakon realizacije projekta direktnu i indirektnu korist će imati veći broj povratničkih porodica kao i samo domicilno stanovništvo.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 100.000 KM kao učešće u sufinansiranju projekta "Oporavak od poplava-intervencija na stambenoj izgradnji/obnovi" kojeg realizuje Razvojni program Ujedinjenih naroda-UNDP. Program se realizira s ciljem pomoći osobama/domaćinstvima oštećenim u katastrofalnim poplavama i klizištima koji su se dogodili u maju 2014. godine, a finansira se od strane Evropske unije, Vlade Federacije BiH, Vlade ZDK te jedinica lokalne samouprave. Partneri UNDP-a u implementaciji programa su Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB) i Hilfswerk Austria International (HWA).

Program podrazumijeva sanaciju oštećenih objekata ili izgradnju novih objekata gdje sanacija nije moguća ili je ekonomski neisplativa, te ekonomsku pomoć za jedan broj odabranih korisnika i domaćinstava koja se ogleda u finansiranju samozapošljavanja, kao i pomoći pri organizaciji privatnog biznisa i prekvalifikaciji korisnika. Učešće Vlade Zeničko-dobojskog kantona od 100.000 KM namijenjeno je za 2018. i 2019. godinu, a sredstva su uključena u ukupni budžet za sanaciju i izgradnju stambenih objekata u ZDK.

Za Zeničko-dobojski kanton odabrano je ukupno 128 stambenih objekata i to 75 objekata za izgradnju novih i 53 objekta za sanaciju. Implementacijom ovog projekta riješit će se problem stambenog zbrinjavanja za 21 porodicu za koju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK plaća stanarinu. Na području grada Zenice odabrano je 40 korisnika, od čega 34 za izgradnju novih stambenih objekata a 6 za sanaciju, u Žepču 16 (7+9), Zavidovićima 33 (12+21), Kaknju 19 (7+12), Tešnju 1, Varešu 3 (2+1) i Maglaju 16 (12+4).

Projektne aktivnosti u okviru projekta "Oporavak od poplava-intervencija na stambenoj izgradnji/obnovi" koje se odnose na Federaciju BiH podrazumijevaju intervenciju u 20 općina/gradova, smještenih u šest kantona - ukupno oko 375 porodica. Delegacija Evropske unije je za realizaciju ovih aktivnosti u BiH odobrila budžet u iznosu od oko 5 miliona eura, uz obavezu podrške i kofinansiranja lokalnih vlasti.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je novčana sredstva za dva projekta koji su usmjereni ka jačanju kompetencija odnosno poticanju samozapošljavanja mladih osoba.

Privrednoj komori ZDK odobreno je 30.000 KM za sufinansiranje druge faze projekta "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK", dok je Općini Kakanj odobreno 25.000 KM kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije projekta samozapošljavanja "Pokreni svoj posao u Kaknju".

Projekt "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK" kantonalna Privredna komora implementira u okviru Programa "Prilika Plus" podržanog i sufinansiranog od Vlade Švicarske. U 2017. godini, u kojoj je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice učestvovalo u sufinansiranju projekta sa 27.000 KM, obuku je završilo ukupno 60 mladih osoba, i to 20 za zvanje certificirani zavarivač, deset za zvanje CNC programer i operater i 30 za zvanje šivač. Nakon završene obuke posao je dobilo 57 osoba. U drugu fazu projekta koja se implementira u ovoj godini, pored institucija ZDK, bit će uključene srednje škole iz Zenice i Zavidovića, Metalurški institut Kemal Kapetanović te kompanije iz metaloprerađivačkog sektora i sektora tekstila, kože i obuće sa područja ZDK.

Projekt "Pokreni svoj posao u Kaknju", za koji je Općina Kakanj izdvojila 120.000 KM, usmjeren je ka poticanju samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba koje imaju poslovne ideje i predispozicije da kroz pokretanje vlastitog posla riješe svoj radno-pravni status. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja, objavljen u mjesecu martu, bit će otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najduže do 30. novembra 2018. godine. Poticajna sredstva namijenjena su za refundaciju obaveznih doprinosa za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za period od 24 mjeseca te sufinansiranje troškova pokretanja registrovane djelatnosti - nabavku mašina, opreme i repromaterijala u iznosu do 3.000 KM. Korisnici su obavezni registriranu djelatnost održavati najmanje 24 mjeseca. Prvi ciklus projekta "Pokreni svoj posao u Kaknju" realiziran je u maju ove godine, a Općina Kakanj je već zaključila ugovore sa devet odabranih korisnika.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je Opštoj poljoprivredno-proizvodno-prometno-uslužnoj zadruzi "Eko Tvrtkovac" Zenica sredstva u iznosu od 10.000 KM za implementaciju projekta "Proizvodnja prirodnog soka od voća i povrća".

Iako programom utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu nije bila predviđena ova podrška, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK ocijenilo je da je projekt od značaja za razvoj poljoprivrede na području ZDK s obzirom da "Eko Tvrtkovac" obavlja uslužnu djelatnost proizvodnje prirodnih sokova od voća koje je uzgajano na parcelama poljoprivrednih proizvođača. Proizvodna linija za čiju nabavku su odobrena sredstva je kapaciteta 50 litara na sat.

 

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma