Vlada Zeničko-dobojskg kantona  na 142. Sjednici održanoj 25.04.2018. godine je, u skladu sa usvojenim Programom utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu na   poziciji “Kapitalni transferi  drugim nivoima vlasti – za zdravstvo”, donijela odluke o odobravanju sredstava sljedećim  zdravstvenim  ustanovama:

  1. “Dom zdravlja” Zavidovići za nabavku ultrazvučnog color doper aparata - iznos 50.000,00 KM,
  2. “Dom zdravlja” Usora za nabavku sanitetskog vozila - 35.000,00 KM,
  3. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za nabavku uređaja za digitalizaciju RTG aparata - 30.000,00 KM,
  4. “Dom zdravlja” Žepče za nabavku medicinske opreme  - 25.000,00 KM i
  5. “Dom zdravlja” Zenica za nabavku medicinskih aparata -15.000,00 KM.

Ministarstvo zdravstva

 

 

Vlada Zeničko-dobojskg kantona usvojila je Izvještaj o utrošku sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu na poziciji ”Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo”.Po osnovu kapitalnih transfera za zdravstvo u 2017. godini utrošeno je 2.829.991,10 KM, što je  za 482.145,97 KM više nego u 2016. godini.

Najveći dio sredstava za kapitalne transfere za zdravstvo odnosio se na izdvajanja za JU Kantonalna bolnica Zenica, koja su u 2017. godini iznosila 2.700.032,10 KM, od čega se na nabavku medicinske opreme i rezervnih dijelova odnosi 2.435.262,83 KM, investiciono održavanje i građevinsko zanatske radove 177.575,02 KM i nabavku ostale nemedicinske opreme u iznosu 87.194,25 KM.

Za ostale javne zdravstvene ustanove iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu izdvojeno je 129.959,00 KM, i to: za nabavku ultrazvučnog aparata u Domu zdravlja Vareš (40.000,00 KM), automatskog biohemijskog analizatora u Domu zdravlja Visoko (49.959,00 KM) i uređaja za digitalizaciju  u Domu zdravlja Zenica (40.000,00KM).

Također je usvojen Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu  na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi”, koji  obuhvata  izdvajanja po osnovu “Tekućih transfera drugim nivoima vlasti” u iznosu 1.568.351,53 KM i “Tekućih transfera neprofitnim organizacijama “ u iznosu 9.000,00 KM.

Najveći dio troškova po osnovu “Tekućih transfera drugim nivoima vlasti” odnosio se na “Transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica” za koju je u 2017. godini izdvojeno 1.143.317,13 KM za pokriće troškova tekućeg održavanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Ostala izdvajanja se odnose na nabavku vakcina  protiv gripe i bjesnila (57.669,30 KM),  troškove   obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije (90.000,00 KM), djelimično finansiranja Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona (108.000,00 KM), finansiranje projekata javno- zdravstevne djelatnosti  Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (62.500,00 KM), finansiranje projekata javno-zdravstvene djelatnosti medicine rada i zdravstvene zaštite sportaša  Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona (99.000,00KM), dok se iznos od 7.865,10 KM odnosio na refundaciju troškova Općini Visoko za isplaćene naknade mrtvozornicima u 2016. godini.

Po osnovu transfera neprofitnim organizacijama izdvojeno je 9.000,00 KM za Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

Press služba

 

 

Zeničko-dobojski kanton, posjetio je Nazif Kapić, minisatr zdravstva Unsko-sanskog kantona i sastao se sa Dragoljubom Brenjom, ministrom zdravstva.

U toku posjete razmijenjena su iskustva o trenutnom stanju u oblasti zdravstva u Federaciji BiH, predstojećim izmjenama zakonske legislative, kolektivnim granskim ugovorima, novim listama esencijalnih lijekova i drugim temama iz ove oblasti.

Ministar Kapić je posebno akcentirao rješavanje finansijskih dugovanja Kantonalne bolnice u Bihaću, imajući u vidu prednacrt Zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Oba ministra su posjetili Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, gdje su sa direktorom Instituta, Senadom Huseinagićem i saradnicima, razmatrana pitanja iz programa prevencije i promocije zdravlja te organizacijom mreže ambulanti porodične medicine na području Zeničko-dobojskog kantona.

Dogovoreno je da se zajednička saradnja nastavi posjetom Unsko-sanskom kantonu od strane ministra Dargoljuba Brenje i direktora Instituta za zdravlje i sigurnost hrane ,Senada Huseinagića.Press služba

Miralem Galijašević, premijer Zeničko - dobojskog kantona sa saradnicima je u Kantonalnoj bolnici Zenica prisustvovao prezentaciji Projekta rekonstrukcije KBZ iz sredstava kredita EBERD-a od 10 miliona eura. Stručnom kolegiju KBZ je prezentirano da su dogovoreni svi elementi za realizaciju Projekta energetske efikasnosti i dogradnje 2800 m2, koji će se koristiti za izmještanje bolničkih odjela smještenih u podrumskim prostorima, izgradnju intezivne njege i rekonstrukciju termo bloka sa utopljavanjem svih postojećih objekta, uklanjanje krova sa azbestnim pločama i postavljanje ekološkog krova.

Premijer je izrazio svoje zadovoljstvo što će realizacija ovog projekta uskoro započeti i što će pacijenti sa prostora Zeničko-dobojskog kantona imati bolji nivo usluga a zaposlenici KBZ bolje uvjete za rad i pružanje usluga pacijentima.

Naglasio je da je Vlada koju predvodi bila predana realizaciji ovog projekta koji je od izuzetnog značaja za sve građane Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba

Danas je u Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog Kantona potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u zdravstvu na području Zeničko-dobojskog kantona između Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Zeničko-dobojskog kantona i Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Kolektivni ugovor su potpisali u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ministar zdravstva dr. Dragoljub Brenjo i Zaim Begić, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Zeničko-dobojskog kantona.

Ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona dr. Dragoljub Brenjo je izrazio zadovoljstvo zbog uspješnog okončanja pregovora i potisivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u zdravstvu na području Zeničko-dobojskog kantona.

Zaim Begić predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Zeničko-dobojskog kantona se zahvalio pregovaračkom timu Vlade na razumijevanju i rješavanju zahtjeva sindikata.

 

Press  služba

Danas je u Uredu Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog kantona, potpisan Sporazum o usaglašavanju okvirnog Kolektivnog ugovora sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH-KP na području Zeničko-dobojskog kantona.

Sporazum su potpisali Miralem Galijašević, premijer Kantona i Zaim Begić, predsjednik ovog sindikata. Potpisivanju Sporazuma je prisustvovao Dragoljub Brenjo, ministar zdravstva i članovi pregovaračkog tima Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBIH-KP na području Zeničko-dobojskog kantona.

Premijer Galijašević je izjavio: “Izražavam zadovoljstvo zbog postignutog dogovora i sa ovim sindikatom koji će doprinijeti poboljšanju socio-ekonomskog statusa svih zaposlenika u zdravstvenim ustanovama.“

 

 

Press služba

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona, koji je predvodio Dragoljub Brenjo,  ministar zdravstva i Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH –KP ZDK  su nakon pregovora postigli dogovor o svim bitnim elementima Kolektivnog ugovora između ovog sindikata i Vlade ZDK.

U četvrtak, 21.12.2017. godine u 13,00 sati, u Uredu Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog Kantona će biti upriličeno potpisivanje Sporazuma o usaglašavanju teksta Kolektivnog ugovora između Vlade ZDK i Nezavisnog strukovnog  sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH –KP ZDK.

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona je izrazio zadovoljstvo što je postignut sporazum i sa  Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH –KP ZDK, nakon što je već potpisan Kolektivni ugovor sa Samostalnim strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije.

Na ovaj način Vlada ZDK je ispunila obećanje da će u mandatnom periodu poboljšati socio-ekonomski status zaposlenih u zdravstvu kao i uvjete rada.

 

 

 

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma