147. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 25.03.2022.

31 Mar 2022
2766 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 146. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 17.03.2022. godine;
 2. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2020. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2022. godinu u Zeničko-dobojskom, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Program utroška proračunskih sredstava za nabavku nedostajuće opreme za 2022. godinu, u razdjelu 25 - Kantonalna direkcija robnih rezervi, pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija o stanju popunjenosti policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar - decembar 2021. godine sa pozicije „Ostali transferi za zdravstvo - Tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane korona virusom - COVID-19“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke PCR testova za detekciju COVID-19, AG testova i potrošnog materijala za testiranje u 2022. godini;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za JU Opća bolnica Tešanj za pokriće troškova nabavke PCR testova za detekciju COVID-19, AG testova i potrošnog materijala za testiranje u 2022. godini;
 13. Informacija interresorne Radne grupe o poduzetim aktivnostima, odnosno pravnim radnjama, sa ciljem rješavanja pitanja vlasništva nad imovinom srednjih škola kao javnih ustanova u državnoj svojini čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Đački dom ”Nedžad Ibrišimović” Zenica;
 16. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskoj potrošnji sredstava za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje rada Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kozlić Elviru, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja sina imenovanog;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klempić Adnanu, iz Olova, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja sina imenovanog;
 20. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Odluke o ukidanju rezervisanja proknjiženih Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-31049/07 od 28.12.2007. godine;
 22. Prijedlog Zaključka o zaduženju Ministarstva za privredu u vezi sa knjigovodstvenim evidencijama potraživanja po osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-7767/02 od 10.04.2002. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o zaduženju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u vezi sa knjigovodstvenim evidencijama potraživanja po osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-20694/03 od 25.09.2002. godine;
 24. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnih prostorija na privremeno korištenje;
 25. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 26. Prijedlog Zaključka o zaduženju Službe za zajedničke poslove da provede proceduru ugovaranja zakupa kancelarijskog prostora na V i XII spratu poslovne zgrade „RMK promet“;
 27. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2022. godine.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma