149. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

05 Apr 2022
2907 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 149. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 07.04.2022. godine (četvrtak) u 1000 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 148. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 31.03.2022. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021 godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Plan obrazovanja odraslih Zeničko-dobojskog kantona za period 2022 - 2024. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Meša Selimović“ Zenica;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica;
 6. Informacija o naknadi troškova dženaza/sahrana branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jedinstvenoj organizaciji boraca „Unija veterana“ Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja obilježavanja značajnog datuma „Dan Armije RBiH“;
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine - olova, cinka i barita, na proširenom ležištu „Rupice-Borovica“ i „Veovača-Orti-Selište-Mekuše“, u Općini Vareš;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ - CT aparat Somatom Emotion 6;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ – Ultrazvučni aparati (4 komada);
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme na Radioterapiji – LINAK full održavanje;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja Gama kamere proizvođača „Picker“ ;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge verifikacije mjerila - medicinskih uređaja;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fresenius“;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja softvera;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja IMPAX (PACS/RIS) sistema;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja liftovskih postrojenja;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja LIS-a, modul transfuzija, laboratorija i mikrobiologija;
 21. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Merisi, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje izgradnje invalidne rampe i pristupa stambenom objektu imenovane;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krnjić Ahmedu, iz Kaknja, profesionalnom prvaku Europe WAKO PRO organizacije, prvaku Balkana te višegodišnjem prvaku Bosne i Hercegovine u kikboksu, u svrhu finansijske pomoći za učešće na sportskim takmičenjima;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pjanić Mirzi, iz Zenice, u svrhu finansijske pomoći za pripreme kikboksera, Krnjić Ahmeda, za sportska takmičenja.

 

PREMIJER

Mirnes Bašić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma