Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 184. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 22.06.2010. godine

05 Okt 2010
12419 puta
 1. Zaključak o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
 2. Rješenje o imenovanju Komisije matičara za osnivanje Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
 3. Zaključak o zaduženju Ministrice za obrazovanje, nauku, kultutu i sport da se informiše o matičaru iz oblasti građevinarstva
 4. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 5. Zaključak o odobravanju sredstava Centru borilačkih sportova Tešanj, Kickboxing centar na ime pokroviteljstva na II. internacionalnom kupu „Tešanj open 2010“
 6. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju muzičke omladine - Omladinski hor Zenica na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Omladinski hor – trajanje kroz sevdah 2010“
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Islamskoj vjerskoj zajednici u Bosni i Hercegovini – Uredu muftije zeničkog na ime materijalne podrške za realizaciju vjersko-kulturne manifestacije „Lastavica 2010“
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Fondaciji Sanela Redžepagić iz Sarajeva na ime sponzorstva na memorijalnom koncertu u povodu 2. godine smrti operske pjevačice
 9. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „RM-LH“ d.o.o. Zenica na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 9001:2008
 10. Zaključak o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica
 11. Zaključak o odobravanju isplate veterinarskim stanicama na ime isplate poticaja u finasiranju mliječnih kartona za I. kvartal 2010. Godine
 12. Odluka o odobravanju sredstava za sufinsiranje Projekta izgradnje jedanaest stambenih jedinica na lokaciji Bravčići, za raseljene osobe kojima su potvrđena stanarska prava u stanovima u srušenoj stambenoj zgradi Park 9, općina Žepče
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Haljinići, općina Kaknj na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju izgradnje ulične rasvjete u naselju,  sa ciljem podrške održivog povratka
 14. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj kao pomoć u održivom povratku porodici Kožulović Joze, povratnika u Galovac, općina Maglaj
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju gluhih i nagluhih Zenica kao pomoć za realizaciju programskih zadataka udruženja u 2010. Godini
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju invalida rada općinskih udruženja Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za realizaciju programskih zadataka udruženja u 2010. Godini
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Smajlović Zijadu iz Maglaja kao pomoć u dijelu troškova za liječenje brata
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Mlivić Nerminu, raseljenom licu iz Žepča namijenjenih za izdavanje dokumetacije potrebne za izgradnju stambenog objekta
 19. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Tešanj kao pomoć u gradnji kuće Dugalić Sejfudina iz Tešnja
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Mamić Dragici iz Žepča na ime pomoći za ublažavanje teške materijalne situacije prouzorokovane bolešću sina i supruga
 21. Zaključak o prihvatanju Informacije o stipendiranju studenata pripadnika branilačke populacije u studijskoj 2009/10. godini, Ministarstva za boračka pitanja kao obrađivača
 22. Zaključak o odobravanju sredstava JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u svrhu poticaja aktivnih mjera zapošljavanja demobilisanih branilaca
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Sevleti Oruč iz Visokog, demobilisanom braniocu i licu u stanju socijalne potrebe, za izgradnju stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo na ime sufinansiranja završetka izgradnje Spomen obilježja u Olovu
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Mersudinu Klisura iz Zenice, 50% ratnom vojnom invalidu VII grupe, na ime kupovine stana, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Velić Senadu iz Breze, demobilisanom braniocu, na ime sanacije stambenog objekata, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Musa Ahmedu iz Vareša, roditelju poginulog branioca, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Čajić Rediji iz Zenice, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stana, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Jasminu Šariću iz Zenice, ratnom vojnom invalidu IV grupe, na ime kupovine stana sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Sediji Makarević iz Zenice, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stana sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Salkić Nedžadu iz Zenice, ratnom vojnom invalidu V grupe i nosiocu zlatne olimpijske medalje u sjedećoj odbojci za reprezentaciju BiH, na ime kupovine stana sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 32. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“
 33. Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, od donatora "Save the Children Norwey"
 34. Rješenje o razrješenju Bečirović Fetanete sa mjesta člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole Zenica
 35. Rješenje o razrješenju Brkić Ramiza sa mjesta člana Školskog odbora Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“ Visoko
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Samiru Lemeš iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Almi Bajtarević iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Denisu Spahiću iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Semiru Šut iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Amelu Memiću iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Lordanu Iličiću iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Demir Emiru iz Kaknja za odbranu magistarskog rada
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Mireli Smailbegović iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Edinu Selimoviću iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Miroljubu Mijatoviću iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Muharemu Plasto iz Kaknja za odbranu magistarskog rada
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Jasminu Mušanoviću iz Kaknja za odbranu magistarskog rada
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Adrijani Nikić-Katić iz Usore za odbranu magistarskog rada
 49. Zaključka o odobravanju sredstava Nusretu Imamoviću iz Zavidovića za odbranu magistarskog rada
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zenica u svrhu liječenja Bilanović Zikreta, demobilisanog borca u Mariboru, Slovenija
 51. Zaključak kojim se utvrđuje raspodjela trećeg dijela projekata  infrastrukture sa ESROW računa
 52. Zaključak o izuzimanju Općine Visoko iz raspodjele trećeg dijela projekata infrastrukture sa ESCROW računa
 53. Zaključak kojim se ovlašćuje Minstrica za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministar za prostorno uređenje da mogu vršiti preraspodjelu sredstava uz saglasnost načelnika općine
 54. Rješenje o utvrđivanju naknade za rad u Komisiji za izbor na upražnjene pozicije članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona