Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 186. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 09.07.2010. godine

05 Okt 2010
12806 puta
 1. Zaključak o primanju na znanje korigovanog Izvještaja o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju  Zeničko-dobojskog kantona za 2009. Godinu
 2. Odluka o odobravanju produženja vremena dodjele kocesije za istraživanje mineralne sirovine dijabaza na lokalitetu Donji Rakovac, općina Maglaj
 3. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Općini Kakanj za realizaciju projekta «Vanjske rasvjete» za MZ Mramor, podružnica Subotinje
 4. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava - subvencije privrednom društvu «Vimes» d.o.o. Visoko na ime uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom
 5. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu «COMPANY JUSUF BEY» d.o.o. Visoko
 6. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu «VIMES» d.o.o. Visoko
 7. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu «INOŠPED» d.o.o. Tešanj
 8. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu «AL-EX» d.o.o. Zenica
 9. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu «MALBIH» d.o.o. Breza
 10. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Očuz Mirzetu iz Visokog
 11. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti Investitor «Mašinska obrada motora» vlasništvo Šarić Sejada, Zenica
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Halep Almiru iz Zenice u svrhu otkupa knjige «Tehnička dijagnostika i monitoring u industriji»
 13. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Gradskom klubu vodenih sportova «Zenica» iz Zenice na ime odlazak na pripreme i državno prvenstvo u Trebinju
 14. Zaključak o izmjeni Programa utroška sredstava u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija “Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, pod nazivom “Program kapitalnih ulaganja u vodne objekte za 2010. godinu”
 15. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju projekta Izgradnja vodovoda za dio MZ Ravne (Mačak, Hajde i Janjoši), općina Vareš
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Pašić Zehridu iz Olova, kao pomoć za štetu nastalu uginućem krave
 17. Zaključka Vlade o davanju ovlaštenja ministru Ministarstva za boračka pitanja da u ime Vlade izvrši notarske obrade ugovora o prijenosu vlasništva na pet stanova u Olovu
 18. Zaključak o odobravanju sredstava MZ Vijaka, općina Vareš, za izgradnju kapele na groblju Krčevine, sa ciljem potpore održivog povratka
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Hrvatskoj udruzi logoraša domovinskog rata u BiH, Podružnica u Zeničko-dobojskom kantonu Žepče, kao pomoć za izradu jedinstvene baze podataka i opremanje ureda Podružnice i ogranaka u Varešu, Zenici i Kaknju
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana penzionera općine Tešanj sa ciljem pokroviteljstva manifestacije “Grahijada”
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Jurišić Jasminki iz Zenice, kao pomoć za liječenje sina
 22. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Srednja stručna škola Kakanj
 23. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Ruvić Amira na mjesto direktora Gimnazije “Edhem Mulabdić” u Maglaju
 24. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Muminović Nedžada na mjesto direktora Prve osnovne škole u Zavidovićima
 25. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Džanović Besima na mjesto direktora Osnovne škole “Kulin ban” Tešanjka
 26. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Elezović Miralema na mjesto direktora Osnovne škole “Vareš-Majdan” Vareš
 27. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Gazija Mevludin na mjesto direktora Osnovne škole “Meša Selimović” Zenica
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Općoj biblioteci Zenica za pokrivanje dijela troškova projekta “Ljeto u biblioteci”
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Novinsko-izdavačko-prometnom društvu “Naša riječ” iz Zenice na ime dijela troškova štampanja knjige “Bijelo na crno” autora Jarić Abida iz Zenice
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu za promet i usluge “Welling studio” d.o.o. Zenica na ime dijela troškova štampanja romana “Društvo tragača” autora Jašarević Adnadina iz Zenice
 31. Zaključak o odobravanju sredstava SR “EUROCOPY” na ime otkupa knjige “Diabetes mellitus”  autora dr. Alajbegović, dr. Muminagić i dr. Denjalić
 32. Zaključak o odobravanju sredstava NVO “Alternative” iz Kaknja na ime dijela troškova realizacije projekta “Dva međunarodna volonterska kampa u podnožju srednjovjekovnog grada Bobovac”
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Mijatović Igoru iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Sučić Mati iz Žepča za odbranu magistarskog rada
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Širić Mariu iz Žepča za odbranu magistarskog rada
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Buljeta Ivici iz Žepča za odbranu magistarskog rada
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Polić Adisu iz Zavidovića za odbranu magistarskog rada
 38. Zaključka o odobravanju sredstava Gavrić Teofilu iz Kaknja za odbranu magistarskog rada
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Pidro Elviri iz Zenice za odbranu magistarskog rada