Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 187. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 21.07.2010. godine

05 Okt 2010
12190 puta
 1. Zaključak o odobravanju isplate J.P. „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razliku između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići, za juni 2010. Godine
 2. Zaključak o odobravanju isplate J.P. „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razliku između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP „Stupčanica“ d.d. Olovo u stečaju, za juni 2010. Godine
 3. Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2009. Godini
 4. Zaključak kojim se utvrđuje Akcioni plan otlanjanja nedostataka i poboljšanja stanja u radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
 5. Odluka o raspodjeli sredstava uplaćenih za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede izvršene od ovlaštenih veterinarskih inspektora
 6. Zaključak kojim se zadužuje OGPKA da razmotri visinu naknade za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i opravdanost postojanja iste
 7. Odluka o odobravanju sredstava za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Karaulsko polje, MZ Donji Kakanj
 8. Odluka  o odobravanju finansijskih sredstava za dovršetak asfaltiranja puta na dionici Kamenolom - Brnj, općina Kakanj
 9. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu "Kamelija" d.o.o. Doboj-jug na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 10. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava - regresa privrednom društvu "AR ZVIJEZDA" d.o.o. Vareš
 11. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava - regresa privrednom društvu "STRONG" d.o.o. Breza
 12. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava - regresa privrednom društvu "SECOM" d.o.o. Visoko
 13. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta Fejzić Vahidinu vlasniku obrtničke radnje "VART WOOD" iz Zavidovića
 14. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu "ALMA RAS" Olovo
 15. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 privrednom društvu JP "Toplana" Tešanj
 16. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu "Madi" d.o.o. Tešanj
 17. Zaključak o odobravanju sredstava nezavisnoj televiziji "IC" Kakanj u svrhu finansiranja projekta medijskog predstavljanja značaja uvođenja ISO standarda u firmama Zeničko-dobojskog kantona
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju novinara iz Maglaja za rad Udruženja
 19. Odluka o rapodjeli sredstava za klubove političkih stranaka za III kvartal 2010. Godine
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Vareš u svrhu sufinansiranja  izrade projektne dokumnetacije vanjskog uređenja spomen-obilježja u haremu Čaršijske džamije u Varešu
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Zajednici udruga HVIDRa Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja projekta održavanja sportskih igara  ratnih vojnih invalida HVO
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Kikić Vinku, demobilisanom borcu iz Usore, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 23. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju gluhih i nagluhih u Zeničko-dobojskom kantonu kao pomoć za rad Udruženja
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Žepče u svrhu pomoći za dogradnju stambenog  objekta Blagojević Nike iz Radovlja
 26. Rješenje o razrješenju Razić Amera sa mjesta člana Školskog odbora OŠ “Meša Selimović” Zenica
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Uniji studenata Univerziteta u Zenici na ime dijela troškova organizacije studentskog festivala “Zenica zove”
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Knjižari i antikvarnici “Nur” iz Sarajeva na ime otkupa knjige “Mile i Moštre - ilirsko-gotski korijeni bosanske vladarske dinastije, stećaka i crkve bosanske”,  autora Pašić Ibrahima
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Srpskom prosvjetnom kulturnom društvu “Prosvjeta” iz Zenice
 30. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku humanog antirabičnog imunoglobulina (HRIG);
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju taksista u Zeničko-dobojskom kantonu za realizaciju projekta “Podrška uspostavljanju radio-taksicentra na području Zeničko-dobojskog kantona”;
 32. Zaključak o dopuni Zaključka o korištenju službenih vozila u vlasništvu Zeničko-dobojskog kantona,  broj 02-14-1594/10 od 27.04.2010. godine