Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 198. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 01.10.2010. godine

27 Okt 2010
16622 puta
  1. Zaključak kojim se prima na znanje Informacija o Anexu Ugovora u zajedničkom ulaganju zaključenog između ulagača IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići
  2. Zaključak kojim Vlada ZDK ovlašćuje Premijera ZDK da pristupi potpisivanju  Anexa Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP "Krivaja" i "Ferimpex" Zavidovići, i prihvata obaveze iz istoga
  3. Zaključak kojim se Skupština, Nadzorni odbor i Uprava JP Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona obavezuju da obezbijede vršenje isporuke drvne mase