Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 125. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 12.05.2009. godine

09 Nov 2010
11526 puta
  1. Zaključak kojim se prihvata Amandman I Zakonodavno pravne komisije na Prijedlog Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon
  2. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I zastupnika Suada Agića na Prijedlog Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon
  3. Zaključak kojim se utvrđuje Amandman I na Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima