Pregled materijala sa 152. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 21.10.2009. godine

09 Nov 2010
12752 puta
 1. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
 2. Odluka o odobravanju prodaje oružja po sistemu "staro za novo"
 3. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o srednjoj školi
 4. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava - regresa privrednom društvu  "ENKER" d.d. Tešanj na ime regresiranja kamata na investicijski
 5. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta "Albex- Groupe" d.o.o. Visoko
 6. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime troškova za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti za period oktobar-decembar
 7. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Obrtničkoj komori Zeničko-dobojskog kantona na ime izmirenja troškova zakupa poslovnog prostora u zgradi "RMK-promet" Zenica
 8. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za sufinansiranje projekta rekonstrukcije puta u MZ Hausovići, općina Kakanj
 9. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za sufinansiranje projekta rekonstrukcije puta u MZ Bijele Vode, općina Kakanj
 10. Zaključak o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama na ime poticaja u finansiranju mliječnih kartona
 11. Zaključak o odobravanju isplate otkupljivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobjskog kantona u drugom kvartalu 2009. godine
 12. Zaključak o odobravanju isplate prerađivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobjskog kantona u drugom kvartalu 2009. godine
 13. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja oboljele stoke i pčela
 14. Zaključak o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima na ime poticaja za nabavku plastenika i staklenika
 15. Zaključak o odobravanju isplate sredstava proizvođačima maline na ime poticaja za proizvodnju maline
 16. Zaključak kojim se odobravaju sredstva općini Visoko kao pomoć u provođenju aktivnosti organizovanja Izložbeno-prodajnog sajma poljoprivredno-prehrambenih proizvoda "Jesen u Visokom"
 17. Rješenje o razrješenju Memagić  Džemanine sa dužnosti Direktor Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć
 18. Rješenje kojim se Nedžija Talić određuje da obavlja poslove Direktora Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć do okončanja postupka javnog oglašavanja
 19. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu za 2009. godinu između korisnika Ministarstvo finansija i Kantonalno tužilaštvo, radi nužnog  funkcionisanja tužilaštva
 20. Odluka o redovnom godišnjem popisu imevine, obaveza ipotraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2009. godne
 21. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2009.
 22. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem na dan 31.12.2009. godine
 23. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2009. godine
 24. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2009. godine
 25. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara kod kantonalnih ministarstava i uprava sa stanjem na dan 31.12.2009. godine
 26. Rješenje o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2009. godine
 27. Rješenje o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2009. godine
 28. Odluka o odobravanju sredstava za implementaciju projekta "Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja Zeničko-dobojskog kantona" za period septembar 2009.g. - decembar 2010. godine
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Srpskom građanskom vijeću, Pokret za ravnopravnost Zeničko-dobojskog kantona za izgradnju pomoćnog objekta kapele Brizovina,Mošćanica Zenica i stavljanja u funkciju devastiranog vodovoda u cilju potpore povratka
 30. Zaključak o odobravanju učešća  Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju Projekta humanitarne organizacije Catholic Relief Services- CRS "Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja u BiH"
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Tači Bersimu, raseljenom licu iz Han Pijeska nastanjenom u Zenici za nabavku građevinskog materijala za pokrivanje nedovršene kuće i izgradnju kupatila u cilju stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu penzionera/umirovljenika Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za provođenje planiranih programskih aktivnosti u 2009.godini
 33. Zakjučak o odobravanju sredstava Udruženju paraplegičara  i oboljelih od dječije paralize Zenica kao pomoć za obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom
 34. Zaključak o odobravanju sredstava za organizaciju sastanka svih kantonalnih ministarstava i ureda za raseljene osobe i izbjeglice u Federaciji
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Hodžić Emiru, 40% RVI, u svrhu izgradnje stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Čišić Šerifu, demobilisanom borcu  iz Tešnja, u svrhu kupovine i sanacije stana, te trajnog rješavanja stambenog pitanja
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Dugalić Sejfudinu, demobilisanom borcu u svrhu izgradnje stambenog objekta, te trajnog rješavanja stambenog pitanja
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Ćosić Adili, supruzi umrlog demobilisanog borca, u svrhu sanacije stambenog objekta, te trajnog rješavanja stambenog pitanja
 39. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa pozicije "Transfer za ustanove kulture" Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 40. Zaključak o odobravanju sredstava nezavisnoj televiziji IC Kakanj za pokrivanje troškova distribucije dokumentarnog filma "Traženje koje duše smiruje"
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Suljičić Amiru iz Zavidovića za odbranu doktorske disertacije
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Općoj biblioteci u Zenici za pokrivanje dijela troškova otvaranja odjeljenja u Radakovu
 43. Zaključak o imenovanju Nađe Mišić kao punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva "ŽGP Zenica" d.d. Zenica zakazanu za 22.10.2009. godine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma