96. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

05 Mar 2021
3831 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 96. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 08.03.2021. godine (ponedjeljak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 95. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.02.2021. godine;
 2. Informacija Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona za praćenje korona virusa o trenutnim aktivnostima vezanim za koronavirus;
 3. Prijedlog Odluke o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Zaključak o naknadi članovima Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport doneseno po po Inicijativi zastupnika Jasmina Duvnjaka, a vezano za za usvanjanje-donošenje Zakona o estradnoj djelatnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Zaključka o objedinjavanju Radnih tijela za pripremu prijedloga projekta Javno – privatnog partnerstva;
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga projekta Javno – privatnog partnerstva;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška  budžetskih  sredstava od koncesija Ministarstva za privredu/gospodarstvo za  period  I–XII  godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicija članova Nadzornog odbora privrednog društva t.p. „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Gender akcionog plana za osnaživanje ravnopravnosti spolova u Zeničko-dobojskom kantonu;
 13. Prijedlog Rješenja o uspostavljanju Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i imenovanju njegovih članova;
 14. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona, za period juli-decembar 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka.

 

PREMIJER (po Odluci predsjedavajućeg Skupštine)
Mirnes Bašić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma