Printaj ovu stranu

97. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

10 Mar 2021
3745 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 97. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 12.03.2021. godine (petak) u 0900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 96. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 08.03.2021. godine;
  2. Informacija o naknadi troškova dženaza/sahrana branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
  3. Informacija o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
  4. Izvještaj o provedenim aktivnostima i rezultatima Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta „Energijska učinkovitost u osnovnim školama – faza 1“, sa Prijedlogom Zaključka;
  5. Izvještaj o provedenim aktivnostima i rezultatima Radnog tijela za pripremu prijedloga potencijalnih JPP projekata koji se nalaze u Katalogu potencijalnih projekata Javno privatnog partnerstva Vlade Zeničko-dobojskog kantona za srednjeročni period 2019-2021. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
  6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola Maglaj;
  7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vuković Vehidu, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nabavku invalidskih kolica kao ortopedskog pomagala;
  8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karić Emini, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nabavku ortopedskog pomagala sinu;
  9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hamzić Almiri, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje kćerke;
  10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćerimagić Sedini, iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje liječenja kćerke.

 

PREMIJER (po Odluci predsjedavajućeg Skupštine)
Mirnes Bašić