Printaj ovu stranu

100. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 02.04.2021. godine

28 Apr 2021
2894 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 99. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.03.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 30. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.03.2021. godine;
 3. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zenica za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije „Nabavka građevina“, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije “Nabavka zemljišta”, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije “Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Rješenja o postavljenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona.