Printaj ovu stranu

107. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

14 Maj 2021
3473 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 107. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 17.05.2021. godine (ponedjeljak) u 0900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 105. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.04.2021. godine;
  2. Verifikacija Zapisnika sa 106. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 04.05.2021. godine;
  3. Verifikacija Zapisnika sa 31. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.05.2021. godine;
  4. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje ugovora, mjenica, mjeničnih ovlaštenja i drugih dokumenata potrebnih za realizaciju kredita kod Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“;
  5. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na razdjelu 21- Ministartsvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 614100 - „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX010 „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
  6. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na poziciji „Ostali transferi za zdravstvo-Tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane korona viusom-COVID-19“ , sa Prijedlogom Zaključka;
  7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava zdravstvenim ustanovama sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići koji se imenuju na kraći period;
  9. Prijedlog Rješenja o preuzimanju dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić