Printaj ovu stranu

101. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 07.04.2021. godine

11 Jun 2021
2126 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

(svi usvojeni akti - ZIP dokument)

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Breza;
 2. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“, Breza;
 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU OŠ „21. mart“ Matuzići, Doboj Jug;
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „15. april“ Kakanj;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“, Kakanj;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bešeskija“ Kakanj;
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Brnjic Kakanj;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Maglaj“;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Maglaj;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikic“ Solun Olovo;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Olovo“ Olovo;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „9 septembar“ Medakovo, Tešanj;
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedic“ Miljanovci, Tešanj;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Gazi Ferhad-beg“ Jablanica, Tešanj;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Huso Hodžić“ Tešanj;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Tešanjka, Tešanj;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Visoko;
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno, Visoko;
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, Visoko;
 28. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Zavidovići;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Gostović“ Zavidovići;
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Kovači“ Zavidovići;
 31. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vozuća“ Zavidovići;
 32. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Zavidovići;
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica;
 34. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Zenica;
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Arnauti“ Arnauti, Zenica;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 38. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 39. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 40. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica;
 41. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 42. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Meša Selimović“ Zenica;
 43. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 44. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 45. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica;
 46. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica;
 47. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica;
 48. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza;
 49. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 50. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 51. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovite srednje škole Kakanj;
 52. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 53. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 54. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 55. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 56. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 57. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 58. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „NORDBAT-2“ Vareš;
 59. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazije „Visoko“ Visoko;
 60. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 61. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 62. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Zavidovići;
 63. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 64. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Đačkog dom „Nedžad Ibrišimović“ Zenica, Zenica;
 65. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Druge gimnazije u Zenici, Zenica;
 66. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Ekonomske škola Zenica, Zenica;
 67. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Medicinske škole Zenica, Zenica;
 68. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Mješovite srednje škole Zenica;
 69. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovite srednje industrijske škole Zenica, Zenica;
 70. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Prve gimnazije u Zenici, Zenica;
 71. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 72. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Srednje muzičke škole Zenica, Zenica;
 73. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 74. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Tehničke škole Zenica, Zenica;
 75. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Medicinska škola Zenica