Printaj ovu stranu

111. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

29 Jun 2021
2248 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 111. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 01.07.2021. godine (četvrtak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za podršku vjerskim zajednicama u 2021. godini;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fetić Ajni, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šehić Hani, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Varupa Emiru, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bejdić Dženanu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smaka Harunu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kićo Edni, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smriko Harunu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kaknjo Harunu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujčinović Aidi, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Malkoč Muhamedu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bećirović Amaru, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Ahmedu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujezinović Amini, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanović Amini, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muratović Farisu, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Spahić Zerini, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Varupa Enisi, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 20. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 22. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 23. Dokument okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2022.-2024. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 615100- „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme – Linearni akcelerator Compact proizvođača „Elekta“;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fresenius“;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ – Ultrazvučni aparati (4 komada);
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja gama kamere proizvođača „Picker“;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge verifikacije mjerila medicinskih uređaja;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja IMPAX (PACS/RIS) sistema;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja LIS-a, modul transfuzija, laboratorija i mikrobiologija;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja softvera;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja liftovskih postrojenja;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene novčane pomoći;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje rada Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora“;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje programskih aktivnosti Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nastavak sufinansiranja implementacije projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Srce za djecu oboljelu od raka”, iz Sarajeva, na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bulajić Dragani, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za adaptaciju stambenog prostora;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muharemović Seldinu, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje kćerke imenovanog;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pašanbegović Elmiru, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje kćerke imenovanog;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ekmeščić Jasmini, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Heganović Uzeiru, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje kćerke imenovanog;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Čelenka Bekiru, roditelju poginulog branioca Armije RBiH iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 48. Prijedlog Zaključka o dobravanju sredstva Kovač Esadu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija CRT uređaja.;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Husanović (Maše) Smaji, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mehić (Hasana) Šerifu, 20% ratnom vojnom invalidu iz Žepča, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mandžuka (Hamida) Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 52. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Odluke o potvrđivanju.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić