138. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 20.01.2022.

28 Jan 2022
5641 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 137. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 13.01.2022. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja premijeru Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Sporazuma o visini naknade za topli obrok, za radnike u javnim obrazovnim ustanovama i ustanovama kulture na području Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda osnivača;
 4. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite“, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Tekući transferi pojedincima, subanalitika MAD 205, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika“, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Tekući transferi pojedincima, subanalitika MAD 206, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju upisne politike na Univerzitetu u Zenici, politike stipendiranja i politike smještaja studenata u studentske centre;
 16. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona, za period juli – decembar 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta - Kantonalnoj direkciji za ceste i prihoda od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 18. Prijedlog Odluke o privremenom raspolaganju namjenskim sredstvima budžeta;
 19. Program utroška sredstava u razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova otkupa zemljišta u svrhu uspostavljanja/proširenja poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu planiranih na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma