Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje vanjskih stručnih usluga fizičkih lica-projekat CERPOMA–Konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog Dana bijelog štapa

26 Sep 2022
238 puta

Angažovano lice će, kao vanjski saradnik, raditi na poslovima i zadacima koji se odnose na realizaciju aktivnosti iz projekta „Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje – CERPOMA“. Ovi poslovi i zadaci podrazumijevaju uključivanje u pripremu i organizovanje Konferencije povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa.

Pored općih uslova (da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja poziva nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i sljedeći poseban uslov:

a) članstvo u udruženju/savezu slijepih građana.

Kandidati treba da dostave prijavu sa sljedećim prilozima:

- biografiju,

- dokaz o ispunjavanju navedenog posebnog uslova,

- ukupnu neto cijenu usluge za period angažmana po satu.

 

Prijave je potrebno dostaviti Stručnoj službi za razvoj i međunarodne projekte ZDK

adresa: Kučukovići 2, 72000 Zenica ili na

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Ovaj javni poziv ostaje otvoren do 04.10.2022. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma