Ponedjeljak, 20 Maj 2019

Zeničko-dobojski kanton dugi niz godina izdvaja značajna finansijska sredstva za medicinsku rehabilitaciju branitelja i članova njihovih porodica. Ministarstvo za boračka pitanja je 2018. godine sa tri banjska lječilišta - JZU Banjsko-rekreativni centar "Aquaterm" Olovo, JU Rekreativno-rehabilitacioni centar "Reumal" Fojnica i JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac, potpisalo trogodišnji ugovor vrijedan 900.000 KM.

"Sve je veća potreba braniteljske populacije za medicinskom rehabilitacijom, jer je usljed starenja povećan broj oboljenja na lokomotornom sistemu. Prošle godine je za rehabilitaciju 364 korisnika utrošeno 296.410 KM, što predstavlja izvršenje godišnjeg plana od 98,8 posto. Očekujemo da ćemo i ove godine utrošiti planirani iznos od 300.00 KM", kazao je resorni ministar Fahrudin Čolaković.

Ističe kako su korisnici zadovoljni nivoom zdravstvenih i drugih usluga, posebno u "domaćem" olovskom "Aquatermu", koji svake godine povećava broj pacijenata, a u to lječilište je prošle godine upućena polovina ukupnog broja korisnika programa medicinske rehabilitacije iz ZDK-a. U RRC "Reumal" upućuju se teško pokretni ili potpuno nepokretni pacijenti, dok se u banju "Ilidža" Gradačac upućuje najmanji broj pacijenata, oko 15 posto ukupnog broja, i to uglavnom pripadnici braniteljske populacije iz općina koje geografski gravitiraju tom lječilištu.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić uputio je pismo premijeru FBiH Fadilu Novaliću i federalnom ministru zdravstva Vjekoslavu Mandiću u kojem traži da se još jednom razmotri inicijativa da se Kantonalnoj bolnici Zenica dodijeli status univerzitetske bolnice.

Zastupnica u Parlamentu FBiH prof.dr. Belma Pojskić uputila je nedavno inicijativu za usklađivanje Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univezitetska bolnica sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH, nakon što je Vlada FBiH odbila da zeničkoj bolnici dodijeli ovaj status, uz obrazloženje da ne ispunjava uvjete iz navedenog pravilnika.

"U KBZ se već provodi praktičan rad za studente Zdravstvenog fakulteta, i to bez problema ali, nažalost, zbog odredbi navednog Pravilnika to nije moguće za studente Medicinskog fakulteta. S obzirom da je veliko interesovanje mladih za upis na Medicinski fakultet i stalna potreba naših zdravstvenih ustanova za upošljavanjem doktora medicine, apeliramo da ponovo razmotrite naš zahtjev za usklađivanjem Pravilnika sa zakonom, što bi omogućilo KBZ da bude nastavna baza za studente fakulteta zdravstvenog smjera, odnosno kako bi se na zakonit način reguliralo zvanje univerzitetske bolnice, te kako bi se omogućio rad velikom broju stručnjaka iz KBZ da rade na Medicinskom fakultetu i KBZ-u u skladu sa važećim zakonskim propisima", navodi u pismu premijer Ganić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Ponedjeljak, 20 Maj 2019 15:05

SAOPĆENJE SA 8. SJEDNICE SKUPŠTINE

Skupština Zeničko-dobojskog kantona danas je održala 8. sjednicu za koju je predložen i utvrđen dnevni red od jedne tačke dnevnog reda. U okviru prve i jedine tačke tačke dnevnog reda zastupnici su po hitnom postupku donijeli Zakon o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona.

Ovim dopunama će biti omogućeno finansiranje svih potreba Uprave policije, jer je Zakonom o unutrašnjim poslovima policijski komesar ovlašten da odlučuje o svim pitanjima koja se odnose na raspolaganje budžetskim sredstvima za Upravu policije, (plaće, naknade i druga materijalna prava zaposlenih u Upravi policije, nabavke potrebnih sredstava i opreme za rad, školovanje kadeta i sl.), a u Budžetu za 2019. godinu nisu planirana sredstva za Upravu policije.

S tim u vezi predložene dopune Zakona o unutrašnjim poslovima je bilo potrebno donijeti u hitnom postupku, a kojima se uređuju odnosi i pitanja za koje postoji neodložna potreba radi spriječavanja štetnih posljedica u smislu nesmetanog funkcionisanja Uprave policije, kao i posljedica koje bi mogle nastupiti u slučaju donošenja predloženih dopuna Zakona u redovnom postupku.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Poništava se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“, dana 16.05.2019. godine.  

_

 

Objavljeno u Javni pozivi i oglasi

OBAVIJEST O   DOPUNI  PRIJEDLOGA DNEVNOG  REDA  9. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA 27.05.2019. GODINE      

 

Obavještavam vas da je Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 20.05.2019. godine tokom usmenih konsultacija putem telefona, koje je po ovlaštenju predsjedavajuće Skupštine, shodno odredbi člana 17. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, obavio sekretar Skupštine, prihvatio zahtjev poslanice Skupštine Amire Hadžić za dopunu prijedloga dnevnog reda 9. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazane za 27.05.2019. godine, kojim je predložena dopuna dnevnog reda navedene sjednice Skupštine u smislu da se prijedlog dnevnog reda iste sjednice dopuni dodavanjem nove 6. tačke dnevnog reda pod nazivomPrijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine“, tako da dopunjeni prijedlog dnevnog reda 9. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,  glasi:

D N E V N I  R E D

  1. Nacrt (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica-Utvrđivanje mišljenja Skupštine -
  1. Prednacrt (federalnog) Zakona o lovstvu-Utvrđivanje mišljenja Skupštine-

      3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

  1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine

NAPOMENA: Akt pod T/6 prijedloga dnevnog reda naknadno će biti dostavljen u skupštinsku proceduru i dostavljen svim poslanicima Skupštine, nakon što isti utvrdi Komisija za izbor i imenovanja, koja će u pauzi održavanja 9. sjednice Skupštine dana 27.05.2019. godine, koja će uslijediti nakon okončanja 5. tačke dnevnog reda i nakon izbora novog predsjedavajućeg Skupštine, održati svoju sjednicu na kojoj bih utvrdila Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine i istu će odmah uputiti u skupštinsku proceduru shodno odredbi člana 152. stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona po kojoj se izuzetno, prijedlozi određenih vrsta akata (među koje spadaju i prijedlozi odluka), mogu podnositi i na samoj sjednici ukoliko za to postoji neodložna potreba.

          PREDSJEDAVAJUĆA  

          Amira Hadžić, s.r.

 

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 9. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 27.05.2019. godine /ponedjeljak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 11:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Nacrt (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica-Utvrđivanje mišljenja Skupštine -
  1. Prednacrt (federalnog) Zakona o lovstvu-Utvrđivanje mišljenja Skupštine-

      3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

  1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine

 

S poštovanjem!

                PREDSJEDAVAJUĆA   

                Amira Hadžić, s.r.

Objavljeno u Najave sjednica

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma