Avgust 2019

U dane 28., 29. i 30.08.2019 godine članovi Skupštinske Komisije za ravnopravnost spolova, ljudskih prava i građanske slobode, te članovi Komisije za mlade, zajedno sa predstavnikom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona su realizirali posjete ustanovama i udruženjima koje se bave djelatnošću iz nadležnosti ovog Ministarstva.

Posjete su planirane u skladu sa Programom obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, a ovom prilikom su uručeni i prigodni pokloni. Posjete su realizirane slijedećim ustanovama i udruženjima: „Centru ženskih prava“, Udruženju „Medica“, Javnoj ustanovi „Dom porodica“, Koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom, Javnoj ustanovi „Penzionerski dom sa stacionarom“ u Zenici, Javnoj ustanovi „Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama - Dnevni centar Žepče“.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Dana 05.09.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 16.00 sati u prostorijama Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, ulica dr Aziza Aska Borića 28 B (zgrada Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, I sprat), održat će se stručni ispit za zdravstvene radnike za stručno zvanje FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR i to za sljedeće kandidate:

JU „DOM ZDRAVLJA BREZA“

 • Trako (Salem) Jasminu.

JZU BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

„AQUATERM“ OLOVO

 • Alajmović (Ramiz) Harizu.

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA

 • Mulić (Sulejman) Adisu.

 

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Vezano za informacije o poduzetim aktivnostima i izvršenom inspekcijskom nadzoru u Sportsko-rekreativnom centru Ajdinovići, općina Olovo, po prijavi o simptomima trovanja hranom kod djece, koja su boravila u navedenom objektu, obavještavamo javnost o sljedećem:

Kako smo i naveli u našim prethodnim informacijama, kantonalna sanitarna inspektorica je, dana 22.08.2019. godine, odmah po zaprimljenoj prijavi, izašla na lice mjesta i izvršila inspekcijski nadzor u navedenom objektu, u prisustvu policijskih službenika PS Olovo i predstavnika Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Tom prilikom su, po nalogu dežurnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog, za potrebe vještačenja uzeti uzorci hrane i vode, kao i ostali potrebni uzorci (brisevi sa radnih površina, opreme, pribora, ruku i odjeće uposlenika). Kantonalna sanitarna inspekcija je poduzela zakonom propisane mjere, odnosno odmah zabranila rad svim uposlenicima, koji obavljaju poslove i radne zadatke u kontaktu sa životnim namirnicama i vodom do dobivanja urednih nalaza, naredila ponovljeni sanitarni pregled za uposlenike, protuepidemijsku dezinfekciju i ponovljene briseve sa radnih površina, opreme, pribora, ruku i odjeće uposlenika, te zabranila subjektu nadzora pripremu i usluživanje hrane i pića, upotrebu vode za pripremu hrane i pića iz dovoda u objektu, u kuhinji hotela i ostalim objektima gdje se priprema i uslužuje hrana i piće (grill i pizzeria), do dobivanja izvještaja o mikrobiološkom ispitivanju uzoraka iz laboratorija i provođenja naloženih mjera.

Dana 28.08.2019. godine, kantonalna sanitarna inspektorica je izvršila inspekcijsku kontrolu postupanja po naloženim mjerama zabrane, u prisustvu policijskog službenika PS Olovo i tom prilikom utvrdila da subjekt nadzora ne postupa po naloženim mjerama kantonalne sanitarne inspekcije. Obzirom da postoji opasnost po zdravlje i život ljudi i da subjekt nadzora nije postupio po naloženim mjerama zabrane, dana 30.08.2019. godine, izvršeno je pečaćenje i zatvaranje poslovnih prostorija u kojima se priprema i služi hrana i piće (centralne kuhinje hotela, grilla i pizzerije), do dobivanja urednih laboratorijskih nalaza i provođenja naloženih mjera.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove do danas nije dobila izvještaj o mikrobiološkom ispitivanju uzoraka iz laboratorija, niti ima saznanja kada će ispitivanje uzoraka biti završeno.

 

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 01.08.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 08.08.2019. godine;
 3. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-juni 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Doboj Jug radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 6. Prijedlog Odluke o ustupanju na privremeno korištenje tri terenska vatrogasna vozila za tehničke intervencije na cestama sa pripadajućom opremom za potrebe profesionalnih vatrogasnih jedinica općinskih i gradske službe civilne zaštite;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona-Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, za period I-VI 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u plastenicima i staklenicima na ime podrške za poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i staklenicima na području Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava Opštoj poljoprivredno-proizvodno-prometnoj-uslužnoj zadruzi „Bios“ p.o. Visoko, na ime podrške za proizvodnju presadnica povrća na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na općinu Maglaj prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Sanacija cjevovoda na gradskoj vodovodnoj mreži u ulici Civilnih žrtava rata u Maglaju i ulici Zenička bb“, „Rekonstrukcija vodovoda Brza voda u MZ Jablanica - nastavak radova“, „Primarna vodovodna mreža za MZ Misurići-nastavak radova“ i „Rekonstrukcija dijela postojećeg vodovoda „Stijena“, „Šljuka“ i „Korito“ u MZ Čobe“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima organske poljoprivredne proizvodnje sa područja Zeničkog-dobojskog kantona, na ime podrške za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje na području Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Gostović“ Gostović, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini, na relaciji „Lijevča-Gostović (škola)-Lijevča“ i za osiguranje trajnog prevoza na relaciji „Kučice-Gostović (škola)-Kučice“;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hajderovići“ Hajderovići, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2019/2020. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Druga osnovna škola Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2019/2020. godini;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju strijelaca „20. Juni 92.“ Visoko, za sufinansiranje redovnih aktivnosti u 2019. godini;
 16. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Općini Zavidovići za sufinansiranje projekta „Restauracija nacionalnog spomenika Stara džamija u selu Rujnica, općina Zavidovići“, s ciljem pružanja potpore povratku;
 17. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Razvojnom programu Ujedinjenih naroda-UNDP, za nastavak sufinansiranje projekta „Oporavak od poplava intervencija na stambenoj izgradnji/obnovi“;
 18. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Općini Breza za sufinansiranje projekta „Izgradnja dijela saobraćajnice u naselju Podgora, dionica raskrsnica-Plošnik, općina Breza“, s ciljem pružanja potpore povratku;
 19. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Općini Usora za saniranje šteta na stambenim objektima nakon poplava 2018. i 2019. godine;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju programskih ciljeva i zadataka Saveza u 2019. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Senadu, povratniku u Bijele Vode, općina Kakanj, kao pomoć za sanaciju štete prouzokovane požarom na poljoprivrednom dobru za uzgoj voća, a s ciljem stvaranja uslova održivog povratka;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Heco Mirsadu iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje troškova liječenja u inostranstvu;
 23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu, a skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa na Sporazum o međusobnoj saradnji na realizaciji Programa sufinsniranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja programa organizacije i obilježavanja Dana ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Tešanj za sufinasiranje doživotnog stambenog zbrinjavanja specifičnih slučajeva boračke populacije;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Kakanj za izgradnju Spomen obilježja Zlatnim ljiljanima općine Kakanj;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo za završetak izgradnje Centralnog spomen obilježja - pokrivanje i uređenje platoa;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići za završetak izgradnje Centralnog spomen obilježja 1992/1995 III faza projekta Spomen sobe sa nabavkom eksponata, uređenja prilaznih staza i rampe za invalidna lica;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Doboj-Jug za sufinansiranje unutrašnjeg uređenja nekretnine/objekta Spomen sobe i prostorija boračkih udruženja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Kulturno umjetničko društvo „Bulbul“ Breza, na ime finansijske podrške za dalji rad udruženja.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić posjetio je danas kompaniju "ECOCOMFORT" d.o.o. ZENICA, gdje je sa vlasnikom Fikretom Ramovićem razgovarao o poziciji na međunarodnom tržištu ove kompanije koja je 100% izvozno orijentisana.

ECCOMFORT se bavi proizvodnjom tekstilnih odjevnih predmeta i ima izuzetno veliki trend rasta, te ambiciozne planove za budućnost. Svoje proizvode trenutno plasira na tržišta Danske, Njemačke, Italije, Slovenije i Turske zadovoljavajući stroge standarde navedenih zemalja i EU. 

Prilikom obilaska proizvodnih pogona bila je u toku proizvodnja veoma zahtjevnih odjevnih kompleta za policiju i sigurnosne snage Kraljevine Danske.

Također, primjetno je da kompanija nastoji angažovati mladi radi kadar koji u ovoj kompaniji i ima priliku za osposobljavanje i usavršavanje u struci.

Vlada je u proteklom periodu odobravanjem sredstava za potrebe podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu, obuke radne snage, promocija i sajmovi, standardi i kontrola kvalitete, patenti) osigurala mogućnost kroz javne pozive za podršku ovakvim i sličnim kompanijama. 

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Povodom Dana ZDK održana je svečana sjednica kantonalne Skupštine na kojoj su dodijeljena javna priznanja. Priznanje Počasni građanin ZDK dobio je akademik Ferid Muhić, a Plaketa Zeničko-dobojskog kantona dodijeljena je penzionisanom generalu ARBiH Sakibu Mahmuljinu, Aldinu Kajmakoviću, Semiru Osmanagiću, Amiru Brki i posthumno profesoru Salihu Jalimamu. Prigodan umjetnički program izveli su članovi Kamernog simfonijskog orkestra Zenica.

Premijer Mirza Ganić u svom obraćanju uputio je građanima čestitke povodom Dana ZDK, koji je ustanovljen 2013. godine, a obilježava se 29. avgusta na dan kada je 1189. godine potpisana Povelja Kulina bana, kojom se regulišu prava dubrovačkih trgovaca koji su se kretali teritorijem srednjovjekovne Bosne. Povelja je najstariji sačuvani pisani dokument i potvrda državnosti bosanske države, jezika i kulture.

"Stanje u kojem se danas nalazi Zeničko-dobojski kanton je politički stabilno. Zato nam današnji dan nalaže da se sa puno samokritike i što manje sujete suočimo sami sa sobom, sa svojim učinkom kada je ova zemlja u pitanju i odgovorimo sebi na pitanje: Koliko i šta smo učinili da nam bude bolje? Dan Kantona je novina u političkoj praksi. Iskoristimo ga upravo za traženje pravog puta i pravnog odgovora na pitanje kako dalje. A kako ga mijenjati - moramo naći način, i to da s ciljem boljitka, ponekad uklonimo stranačke barijere i nacionalne interese, da zarad općeg dobra činimo ono što je najbolje za sve nas", kazao je premijer ZDK.

Naša obaveza, dodao je Ganić, je da u svemu što radimo istovremeno promovišemo i evropske vrijednosti i da što prije i što hrabrije uđemo u proces reformskih promjena kojem članice Evropske unije i cjelokupna međunarodna zajednica daju jasnu i nedvosmislenu podršku.

"Mi tražimo poštivanje ustavnih nadležnosti na svim nivoima vlasti. Moja poruka sa ovog mjesta je da samo činjenjem dobra i dobrih djela možemo da izgradimo bolje okruženje, bolju budućnost i bolju Bosnu i Hercegovinu, svoju jedinu domovinu", zaključio je Ganić, uputivši čestitke i građanima Visokog koji danas također slave Dan grada Visoko.

U okviru obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona, delegacije Skupštine i Vlade ZDK jutros su položile cvijeće i odale počast poginulim braniocima Armije Republike BiH i svim civilnim žrtvama rata na centralnom spomen obilježju Kameni spavač u Zenici. Potom je upriličen svečani prijem predsjedavajućeg Skupštine i premijera ZDK za predstavnike boračkih organizacija, civilnih žrtava rata i predstavnika Saveza logoraša.

Premijer Ganić i predsjedavajući Ćazim Huskić prisustvovali su i svečanosti povodom 830. godišnjice izdavanja Povelje Kulina bana, koju je Forum građana Zenice organizirao u zeničkom Parku Kulina bana, a svečanosti su prisustvovali i članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 6

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma