Četvrtak, 19 Mart 2020

Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona postavila je danas trijažni punkt sa sanitarnim upitnicima na ulaznoj kapiji Kantonalne bolnice Zenica. Prema riječima direktora ove uprave Džavida Aličića, namjera je da se kontrolama svih osoba spriječi unošenje koronavirusa u zdravstvene ustanove.

"Federalni štab civilne zaštite izdao je danas naredbu kantonalnim i općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima, prije ulaska u zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite. Mi smo prije ove naredbe postavili šatore u krugu Doma zdravlja Žepče, a sutra planiramo montirati šator za trijažni punkt u Varešu", kazao je Aličić.

Press-služba ZDK

Objavljeno u Info-COVID-19

Žena iz Zenice, rođena 1963. godine, peti je slučaj infekcije novim koronavirusom u Zeničko-dobojskom kantonu. Žena je 12. marta došla iz Sjeverne Italije, gdje je bila zaposlena, te je zbog sumnje da je inficirana odmah stavljena u samoizolaciju.

Nakon što se pojavila klinička slika odlučeno je da se uradi dijagnostika, a testiranjem briseva na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu danas je potvrđena infekcija koronavirusom COVID-19. Trenutno ima blage simptome bolesti.

Odmah će biti smještena u izolatorij Kantonalne bolnice Zenica, gdje se od ranije nalaze četiri osobe, tri iz Zenice i jedna iz Tešnja. Svi ovi slučajevi se mogu smatrati importovanim slučajevima te se može konstatirati da do sada nije bilo prijenosa bolesti unutar Zeničko-dobojskog kantona.

Od iznimne je važnosti da se građani pridržavaju naredbi i preporuka Kriznog štaba za praćenje novog koronavirusa, kao i najefikasnijih mjera kojima mogu zaštiti sebe i druge od respiratornih infekcija. Također, iznimno je važno da osobe koje su doputovale iz država zahvaćenim korona virusom, ostanu u kućnoj izolaciji kako bi se spriječilo širenje infekcije.

Krizni štab za praćenje novog korona virusa ZDK

Objavljeno u Info-COVID-19

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 48. sjednici, održanoj 13. marta 2020. godine, donijela više odluka kojima je, na osnovu iskazanih potreba i intenzivnih kontakata sa zdravstvenim ustanovama, izvršena preraspodjela budžetskih rashoda i rezervi te na taj način osigurala sredstva u iznosu od 2,55 miliona KM za potrebe zdravstvenog sektora u borbi protiv širenja novog koronavirusa COVID-19.

Na 5. vanrednoj sjednici, održanoj 17. marta, Vlada je iz navedenih sredstava odobrila prvih 500.000,00 KM, od čega je JU Kantonalna bolnica Zenica odobreno 400.000,00 KM na ime troškova opremanja izolatorija u zgradi Stacionara, u koji je 09. marta smještena i prva zaražena osoba, dok je 100.000,00 KM odobreno JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za nabavku zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava za potrebe svih zdravstvenih ustanova u ovom kantonu.

Zdravstveni sistem ZDK na vrijeme je preduzeo potrebne mjere kako bi se pratilo i spriječilo širenje pandemije koronavirusa, pa je tako još krajem januara, nakon pojave prvih slučajeva infekcije koronavirusom COVID-19 u Evropi, formirano Koordinaciono tijelo za zarazne bolesti, koje je 05. februara prestrukturirano u Krizni štab za praćenje novog koronavirusa pri Ministarstvu zdravstva ZDK. Krizni štab je donio više naredbi i preporuka za građane i institucije s ciljem usporavanja širenja pandemije, a rad zdravstvenih ustanova, posebice Kantonalne bolnice Zenica, prilagođen je novonastaloj situaciji. Također, angažirani su i službenici policije koji u saradnji sa kantonalnim sanitarnim inspektorima intenzivno vrše kontrolu osoba kojima su izdata rješenja o samoizolaciji.

Zbog svega navedenog, Vlada Zeničko-dobojskog kantona odbacuje izjave gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, iznesene nakon jučerašnje prve vanredne sjednice Štaba civilne zaštite Grada Zenice, da je Zeničko-dobojski kanton izdvojio samo 500.000 KM za sprječavanje širenja koronavirusa, što je jednako izdvajanju Grada Zenica, jer to apsolutno nije tačno. Kako smo naveli, za ovu namjenu trenutno su na raspolaganju sredstva od 2,55 miliona KM, a u obzir treba uzeti i dosadašnje značajne troškove funkcionisanja zdravstvenog sistema ovog kantona u borbi protiv pandemije koronavirusa. Napominjemo da će Vlada učiniti sve da pronađe i dodatne izvore za finansiranje troškova suzbijanja pandemije, ako se za to ukaže potreba na terenu.

Pozivamo gradonačelnika Kasumovića da ova teška i izazovna vremena ne koristi za političku samopromociju i zlonamjerne izjave usmjerene ka omalovažavanju rada institucija Zeničko-dobojskog kantona, koji, na naše zadovoljstvo, nadležne institucije Federacije BiH navode kao školski primjer kvalitetnog postupanja u okolnostima pandemije. Ako je već propustio skoro dva mjeseca intenzivne borbe zdravstvenog sistema ZDK i tek unazad nekoliko dana aktivirao institucije Grada Zenice, pozivamo gradonačelnika Kasumovića da energiju zajedno usmjerimo ka suzbijanju pandemije koronavirusa i zaštiti građana Zenice i Zeničko-dobojskog kantona.

Press-služba ZDK

Objavljeno u Info-COVID-19

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport prof.dr. Spahija Kozlić razgovarao je danas sa hfz.dr. Mevludinom ef. Dizdarevićem, muftijom zeničkim i prof.dr. Muharemom Adilovićem, dekanom Islamskog pedagoškog fakulteta, koji djeluje kao pridružena članica Univerziteta u Zenici, o obrazovnom procesu u Zeničko-dobojskom kantonu, kao i izazovima širenja globalne pandemije koronavirusa.

"Islamska zajednica komunicira sa velikim brojem ljudi i vrlo je bitan kohezivan faktor te faktor diseminacije određenih ideja i procesa. U tom pogledu smo već uradili što smo mogli uraditi u svom kapacitetu. Trudimo se da edukujemo i informišemo ljude o dešavanjima i već smo, uvažavajući trenutnu situaciju, donijeli za nas vrlo tešku odluku da se zabrani javno obavljanje dnevnih namaza i džume namaza u džamijama. Ta odluka je izraz naše odgovornosti i želje da sačuvamo zdravlje ljudi", kazao je muftija Dizdarević, pozivajući sve građane da se ponašaju ozbiljno i odgovorno kako bismo lakše prebrodili nastalu situaciju.

Istaknuto je da je obrazovanje oblast u kojoj se preklapaju aktivnosti ovog ministarstva i Islamske zajednice u BiH, te da će i buduće odluke biti harmonizirane kako bi se što efikasnije doprinijelo suzbijanju pandemije koronavirusa.

Ministar Kozlić je rekao da su obrazovne vlasti i Islamska zajednica pred velikim iskušenjem te da zajedno moraju naći rješenje da se održi kontakt sa učenicima i studentima, odnosno sa muslimanskim vjernicima. Izrazio je zadovoljstvo načinom na koji su osnovne i srednje škole u ZDK organizirale i realiziraju onlajn nastavu.

„Koristim ovu priliku da građane pozovem da poštuju sve one mjere koje su utvrđene naredbama kriznih štabova. To je od presudnog značaja kako bi se izborili sa ovim neprijateljem kojeg ne vidimo. Sada smo u situaciji da se odvajamo jedni od drugih da ne budemo zajedno, a s druge strane moramo zadržati solidarnost. Vjerujem da možemo naći modele solidarnosti, iako se u ovom periodu ne možemo tako intenzivno družiti", kazao je ministar Kozlić.

Press-služba ZDK

Objavljeno u Info-COVID-19

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području Zeničko-dobojskog kantona;
 2. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2019. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje projekta „Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu“;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, za sufinansiranje rada Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pejinović Franji povratniku u Bistricu, općina Žepče, na ime pomoći za sanaciju i adaptaciju porodičnog stambenog objekta, s ciljem potpore održivom povratku i jačanju povratničkih zajednica na područje općine Žepče;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Duraković Hamidu iz Kaknja sredstva, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetnog sina;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžić Arifu iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje sanacije krova stambenog objekta;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Tešanj u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje novog objekata JU Osnovne škole „9. septembar“ Tešanj;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Zenica, sredstva uplaćena od strane Međunarodnog aerodroma Sarajevo;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Krivaja“ Zavidovići, na ime finansijske podrške za organizaciju 6. Memorijalnog turnira „Vedad Muminović-Vedo“.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 44. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 20.02.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 45. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 24.02.2020. godine;
 3. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 04-1)
 5. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 05-1)
 6. Prijedlog Rješanja o ocjeni policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, za rad i postignute rezultate rada u 2019. godini;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta za projekte Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta za nabavku opreme veterinarskih laboratorija Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2020. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 16. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za korištenje mineralne i izvorske vode na lokalitetu Matina - Ponijevo, općina Žepče;
 17. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona, za period juli-decembar 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec februar 2020. godine;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetske korisnike Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Prva gimnazija Zenica, na lični zahtjev;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo, iz reda lokalne zajednice, na lični zahtjev;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Alija Nametak“ Visoko, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU SMŠ „Mladost“ Zenica, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Zavidovići, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu. za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hajderovići“ Zavidovići, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 29. Prijedlog Zaključka o poništavanju i ponovnom oglašavanju upražnjenog mjesta člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, iz reda osnivača;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera, za radnike JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica;
 31. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka oglašavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 32. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka oglašavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Akcionog plana transformacije JU „Dom porodica“ Zenica za period 2020-2024. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona, na ime finansijske pomoći za održavanje sjednice Upravnog odbora i izvještajne sjednice Skupštine;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju gluhih i nagluhih sportista u Zeničko-dobojskom kantonu, na ime finansijske podrške za socijalno uključivanje gluhih i nagluhih osoba i učašća u sportskim aktivnostima;
 36. Izvještaj o izvršenju namjenskih sredstava Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite, za period januar-decembar 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 37. Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2020. godinu u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 38. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 39. Plan robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 40. Program utroška sredstava iz Plana robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, razdjel 25 - Kantonalna direkcija robnih rezervi, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, ekonomski kod 821 400, analitički konto 821 411, pozicija “Nabavka robnih rezervi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 41. Program utroška budžetskih sredstava za nabavku nedostajuće opreme za 2020. godinu, razdjel 25 - Kantonalna direkcija robnih rezervi, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, ekonomski kod 821 300, pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 42. Plan javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Odluke o usvajanju.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Program utroška budžetskih sredstava u 2020. godini - Ministarstva za privredu, pozicija Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-ESCROW, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH, na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u prvom polugodištu 2020. godine;
 4. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj, sredstva uplaćena od strane JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za javne-humanitarne kuhinje Zeničko-dobojskog kantona, za period januar – decembar 2020. godine;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju „Medica“ Zenica za nastavak implementacije projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona” za period januar – decembar 2020. godine;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Javnim ustanovama Centari za socijalni rad i nadležnim općinskim službama socijalne zaštite sa područja Zeničko-dobojskog kantona, za jednokratne i privremene novčane pomoći za finansiranje dodatnih interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera za 2020. godinu;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Biciklističkom klubu „Rotacija-spin“ iz Zenice, na ime finansijske pomoći klubu;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jasmini Džafić iz Zavidovića, za postignute rezultate u toku školovanja;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju kardiologa u Bosni i Hercegovini, na ime finansijske pomoći za organizaciju Međunarodnog simpozijuma o aterosklerozi u Zenici;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju ljekara i medicinskih radnika „Bohema“ iz Zenice, na ime finansijske pomoći za organizaciju „2. radionice za skleroterapiju vena“ u Zenici;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Vis“ Kosova, općina Maglaj, na ime finansijske pomoći za aktivnosti kluba u 2020. godini.
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma