Oktobar 2021

Danas, 29.10.2021. godine održana je 39. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano devet tačaka dnevnog reda.

Skupština je danas donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta čime će se omogućiti da Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona prikupljena sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe troši efikasnije. Skupština je zatim zaključkom prihvatila Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu. U okviru naredne tri tačke razmatrana su tri izvještaja koji su zaključcima prihvaćeni i to:

-Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu.
-Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.
-Informacija o materijalnom, kadrovskom i finansijskom stanju Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon prihvatanja Informacije o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, donesen je i dodatni Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, da u narednom periodu pripreme detaljnu Informaciju o bezbjednosti saobraćaja na području Zeničko-dobojskog kantona s posebnim osvrtom na magistralni put M-17 koji prolazi kroz grad Zenica, te općine Žepče, Maglaj, Tešanj i Doboj-Jug i da naprave detaljan Elaborat kako poboljšati stanje u bezbjednosti saobraćaja s ciljem smanjenja broja ljudskih žrtava u saobraćajnim nesrećama.

Posljednje četiri tačke dnevnog reda su bile iz resora Ministarstva zdravstva, pa je Skupština zaključkom prihvatila Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2019. godinu koja je u poslovanju ostvarila dobit u iznosu 3.474.976 KM što je više za 2.763.262 KM u odnosu na dobit iz 2018 godine, a ovakav rezultat je ostvaren sa prihodima u iznosu 71.770.271 KM i rashodima u iznosu od 68.295.269 KM, a potom je prihvaćen i Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2020. godinu gdje je u poslovanju ostvaren negativan finansijski rezultat-gubitak u iznosu 1.174.476 KM sa prihodima u iznosu 71.175.147 KM i rashodima u iznosu  od 72.349.624 KM.

Danas je Skupština Kantona zaključkom prihvatila i Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine. U samom izvještaju se navodi da je ostvaren pozitivan finansijski rezultat u iznosu 204.423 KM koji proizilazi iz ostvarenih ukupnih prihoda od 5.652.890 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 5.448.467 KM.

U konačnici rada 39. sjednice Skupština Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu nije dobio potreban broj glasova poslanika Skupštine da bi bio prihvaćen. U Izvještaju se navodi da je ostvaren negativni finansijski rezultat-gubitak u iznosu 180.813 KM koji proizilazi iz ostvarenih ukupnih prihoda od 2.409.029 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 2.589.842 KM.

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona doznačilo je gradovima i općinama sredstva u iznosu od jedan milion KM za isplatu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Stipendije u iznosu od 485 KM dobilo svih 2.029 studenata koji su ispunili uslove konkursa.

Resorni ministar Spahija Kozlić rekao je da je iznos stipendije niži nego prošle godine, jer je značajnom broju studenata zbog pandemije virusa korona izmjenama Zakona o visokom obrazovanju omogućen bezuslovni prelazak u narednu godinu.

-I ove godine smo dali stipendije svim studentima koji su aplicirali i ispunjavali formalne uslove, tako da imamo 400 studenata više nego prethodne godine, zbog čega je iznos stipendije nešto niži - rekao je ministar Kozlić.

Vlada ZDK-a je za stipendiranje studenata ove godine izdvojila ukupno 3 miliona i 285.000 KM, a stipendije je dobilo ukupno 4.067 studenata.

Ministarstvo za boračka pitanja, koje dodjeljuje stipendije studentima iz boračke populacije, za ovu namjenu ukupno je izdvojilo 2.285.000 KM, a stipendije je po ovom osnovu dobilo 2.038 studenata.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 125. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 14.10.2021. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponude i poništenju dijela otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 2;
 4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 5. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponuda i poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 4;
 6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 5 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 7. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponuda i poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 6;
 8. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponuda i poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 7;
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 8 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 10. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponuda i poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 9;
 11. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 10 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 12. Prijedlog Odluke o dobravanju sredstava veterinarskim stanicama za nabavku veterinarske opreme i opremanje laboratorija veterinarskih organizacija;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku službenih uniformi za potrebe čuvarske službe Kantonalne uprave za šumarstvo;
 14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na pokretanje procedure raskida Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa- dijabaza sa koncesionarom „LIBOS“ d.o.o. Žepče;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici;
 16. Prijedlog Zaključka odobravanju sredstava Bečić Mehi, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu djelomičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija AICD-a uređaja;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Orlić Saninu, iz Zenice, višestrukom prvaku i viceprvaku BiH u karateu, u svrhu finansijske pomoći pri učešću na Europskom prvenstvu u karateu koje se održava u Finskoj;
 18. Mišljenja po Prijedlogu Rezolucije o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Zeničko-dobojskom kantonu, predlagača Sanje Renić, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 20. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade na ime korištenja godišnjeg odmora (regresa) za 2021. godinu.

 

Svi pokazatelji epidemiološke situacije u Zeničko-dobojskom kantonu u posljednjoj sedmici imaju povišene vrijednosti. Broj novih potvrđenih slučajeva u zadnjih sedam dana je 423, što čini kumulativnu incidencu od 118,2 na 100.000 stanovnika, a što može ukazivati na očekivani dalji porast broja oboljelih - zaključio je Krizni štab Ministarstva zdravstva (KŠ) ZDK-a.

Prema informaciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), do 24. oktobra ukupno je potvrđeno 16.961 slučajeva Covid-19, a broj aktivnih slučajeva je 509.

-U ovoj sedmici smo imali 20 smrtnih slučajeva, što je za 4 više nego prethodne sedmice, a što govori da nam se svi ovi parametri povećavaju i epidemiološka situacija usložnjava - rekao je ministar zdravstva i predsjednik KŠ ZDK dr. Adnan Jupić.

Kada je u pitanju vakcinacija, do 17. oktobra je zaprimljeno i distribuirano 186.974 doza vakcine, od čega je utrošeno 135.351 doza. Sa dvije doze je ukupno vakcinisano 60.743 građana ili oko 26 posto, a ako se tome doda i oko 10 posto građana koji su vakcinu primili u inostranstvu, kolektivni imunitet u ovom kantonu iznosi oko 36 posto.

Ministar Jupić je iznio podatak da je od 64 pacijenta smještena u bolnicama vakcinisano samo četiri, što govori da su teškim slučajevima infekcije više izložene osobe koje nisu primile vakcinu.

-Proces vakcinacije ne ide željenom dinamikom, jer moramo imati mnogo veći kolektivni imunitet. Vakcina ima dovoljno, a vakcinacija se vrši na 65 vakcinalnih mjesta tako da svaki građanin u bilo koje vrijeme može dobiti vakcinu i time sačuvati svoje zdravlje - rekao je Jupić.

Najavio je postepeno uvođenje pravila VPT (vakcinisan-prebolio-testiran) za sve javne događaje, kulturne i sportske manifestacije, a to pravilo već se primjenjuje za prisustvo utakmicama fudbalske reprezentacije BiH.

Direktor Kantonalne bolnice Zenica i član KŠ prof.dr. Rasim Skomorac najavio je skori povratak studenata na praktičnu nastavu u ovoj ustanovi, čije je izvođenje nedavno prekinuto, a studenti završnih godina pozvani da se vakcinišu. Naveo je da je u međuvremenu vakcinu primilo preko 90 posto studenata završnih godina fakulteta.

-To će biti osnova za izmjenu odluke Operativnog tima prekidu izvođenja praktične nastave. Ovakav odziv studenata Medicinskog fakulteta je za svaku pohvalu i time su studenti pokazali da su društveno odgovorni, da imaju razumijevanja za sadašnju situaciju i njihov primjer treba da bude poticaj svima drugima koji se kolebaju oko vakcinacije - rekao je dr. Skomorac.

Izrazio je nadu da će se i preostali studenti vakcinisati, najavivši da će Operativni tim razmatrati mogućnost da se studentima koji nisu vakcinisani omogući prisustvo praktičnoj nastavi uz negativan test na virus korona.

Na Infektivnom odjelu KBZ-a trenutno se nalazi 44 pacijenta, od kojih je devet u intenzivnoj njezi. Skomorac je naglasio da broj hospitaliziranih svakodnevno raste te da su preko 90 posto hospitaliziranih nevakcinisani pacijenti. To je, naglašava, još jedan pokazatelj koliko je vakcinacija neophodna kao zaštita od teške bolesti, a također i kao zaštita prenosa virusa u zajednici.

-Bez intenzivnije vakcinacije teško možemo očekivati da će situacija biti bolja i da će broj umrlih biti manje. Ovo nije teret koji može iznijeti sam zdravstveni sistem i u ovome mora učestvovati čitavo društvo. Svi moraju dati svoj doprinos i preuzeti odgovornost, stanovnici svojom savješću i vakcinacijom, a nadležni organi za nadzor i provođenje mjera - rekao je dr. Skomorac.

KŠ ZDK donio je nekoliko odluka o raspodjeli donacija u zaštitnoj opremi koje je osigurala Vlada Federacije BiH putem Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP).

Press služba ZDK

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 127. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 28.10.2021. godine (četvrtak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 126. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 21.10.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 39. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 22.10.2021. godine;
 3. Akcioni plan Zeničko-dobojskog kantona za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za period 2020-2023. godina, sa Prijedlogom Odluke;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a po osnovu uplaćenih donacija od strane Općine Maglaj;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija„ Donje Moštre, Visoko;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava na ime provođenja mjere preventivne vakcinacije životinja protiv Crnog prišta na području Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o odbravanju namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za nabavku plastenika;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju, radi nadoknade nastale štete vlasnicima životinja zbog provođenja naređenih mjera eutanazije oboljelih životinja;
 16. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Ulična rasvjeta MZ Misurići TP „Sikola 2“, općina Maglaj;
 17. Prijedlog Odluke o sufinansiranju infrastrukturnih projekata na području općine Zavidovići;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mjesnoj zajednici Donji Rakovac, općina Maglaj, za sufinansiranja projekta „Izgradnja utvrde na mostu na rijeci Megari u povratničkoj mjesnoj zajednici Donji Rakovac u dijelu naselja Luke“, sa ciljem potpore održivom povratku na područje općine Maglaj;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kobilica Đenanu, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja kćerke imenovanog;
 20. Prijedlog Zaključka kojim se daje saglasnost na Rješenje o utvrđivanju naknade za rad i prisustvo sjednicama Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona,
 21. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić

 

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

 

 

 

Objavljeno u Najave sjednica

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona potpisalo je ugovore o dodjeli subvencija sa 208 pripadnika branilačke populacije koji su proteklih godina pokrenuli biznis uz podršku ovog ministarstva. Korisnici poticaja u pojedinačnom iznosu od 1.000 KM odabrani su putem konkursa u okviru programa samozapošljavanja "Biznis plus-varijanta B".

Resorni ministar Fahrudin Čolaković rekao je da su sve ove firme pozitivno poslovale u prošloj godini, zadržale poreznu registraciju i izmirile porezne obaveze, te da su Ministarstvo za boračka pitanja i Vlada ZDK-a na ovaj način željeli pomoći da lakše prebrode krizu izazvanu pandemijom virusa korona.

Naglasio je da statistika potvrđuje da su programi zapošljavanja i samozapošljavanja koje ovo ministarstvo realizuje od 2015. godine izuzetno uspješni i korisni za branilačku populaciju.

-Prije šest godina krenuli smo sa programima zapošljavanja u poljoprivredi da bismo potom proširili poticaje na sve oblasti, tako da je posao direktno ili indirektno dobilo nekoliko hiljada članova branilačke populacije. Broj nezaposlenih boraca od 20.000 za šest godina je gotovo prepolovljen, zbog čega sam ponosan - rekao je Čolaković.

Naglasio je da ovo ministarstvo redovno izmiruje sve obaveze prema branilačkoj populaciji nakon što je u mandatu prethodne vlade saniran naslijeđeni dug od 4,2 miliona KM.

Premijer Mirnes Bašić čestitao je uspješnim poduzetnicima naglasivši da će Vlada nastaviti realizovati i podržavati projekte zapošljavanja i samozapošljavanja branilačke populacije, koji se zbog dobrih iskustava ovog kantona planiraju realizovati i u drugim kantonima u FBiH.

-Kroz program "Biznis plus-varijanta B" pomažemo poduzetnicima da lakše prebrode krizu zbog pandemije da bi nastavili raditi i baviti se registrovanim djelatnostima - rekao je Bašić.

Edina Konjić, vlasnica obrta "Eko etna" Zenica, ranije je koristila poticaje Ministarstva za boračka pitanja. Kaže da je nova pomoć od 1.000 KM došla u pravo vrijeme.

-Omladina se treba više angažovati, a država će pomoći. Sve što nam priroda daje propada, a kroz ovakve projekte država pomaže da se sve to iskoristi, kao što je pomogla i nama - rekla je Konjić.

Elvir Kanjić iz Olova, vlasnik kamenoklesarskog obrta kojeg je osnovao uz pomoć Ministarstva za boračka pitanja, rekao je da je početak u poduzetničkim vodama bio težak, ali da je sada puno lakše zahvaljuući pomoći Vlade ZDK-a.

Josip Spajić iz Žepča, vlasnik poljoprivrednog obrta koji je godinama bio na birou, rekao je da bi teško opstao bez pomoći ZDK-a te da je uz pomoć Kantona riješio egzistencijalno pitanje za svoju porodicu i zaposlio jednog radnika.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Delegacija Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona predvođena premijerom po ovlaštenju Spahijom Kozlićem prisustvovala je obilježavanju 28. godišnjice zločina nad bošnjačkim civilima sela Stupni Do kod Vareša. Delegacija je na spomen-obilježju položila cvijeće i odala počast za 38 civila ubijenih 23. oktobra 1993. godine.

Zločin u Stupnom Dolu počinile su jedinice HVO-a iz Vareša iz Kiseljaka. Među 38 ubijenih bilo petoro djece od 1 do 13 godina, starci i žene, a samo šest vojnika. Selo je opljačkano i zapaljeno.

Za zločin u Stupnom Dolu na višegodišnje kazne zatvora osuđeni su zapovjednik HVO-a u Kiseljaku Ivica Rajić, Dominik Ilijašević, Miroslav Anić i Ermin Čurtić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 8

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma