Utorak, 19 Oktobar 2021

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 126. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 21.10.2021. godine (četvrtak) u 1200 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 125. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 14.10.2021. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponude i poništenju dijela otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 2;
 4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 5. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponuda i poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 4;
 6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 5 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 7. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponuda i poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 6;
 8. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponuda i poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 7;
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 8 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 10. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponuda i poništenju dijela otvorenog postupka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 9;
 11. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 10 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku vakcina;
 13. Prijedlog Odluke o dobravanju sredstava veterinarskim stanicama za nabavku veterinarske opreme i opremanje laboratorija veterinarskih organizacija;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku službenih uniformi za potrebe čuvarske službe Kantonalne uprave za šumarstvo;
 15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na pokretanje procedure raskida Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa- dijabaza sa koncesionarom „LIBOS“ d.o.o. Žepče;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici;
 17. Prijedlog Zaključka odobravanju sredstava Bečić Mehi, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu djelomičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija AICD-a uređaja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Orlić Saninu, iz Zenice, višestrukom prvaku i viceprvaku BiH u karateu, u svrhu finansijske pomoći pri učešću na Europskom prvenstvu u karateu koje se održava u Finskoj;
 19. Mišljenja po Prijedlogu Rezolucije o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Zeničko-dobojskom kantonu, predlagača Sanje Renić, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

PREMIJER PO OVLAŠTENJU

Spahija Kozlić

 

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

 

 

 

Objavljeno u Najave sjednica

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma