Novembar 2021

Usvojeni dnevni red 40. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održane dana 29.11.2021. godine

D N E V N I    R E D

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu-skraćeni postupak
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu - skraćeni postupak
  3. Inicijativa JP „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d. Sarajevo – Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica za autentično tumačenje odredbi Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/08)
  4. Inicijativa Euroherc osiguranja i grupe 15 drugih osiguravajućih društava iz Zenice, za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 9/09 i 13/11-autent. tum.)
  5. Inicijativa Efendić Merime iz Zenice, za davanje autentičnog tumačenja Zakona o porezu na promet nekretnina – član 6., a u vezi sa članom 3. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 6/13 i 6/18)
  6. Inicijativa Jasmina Duvnjaka, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za usvajanje-donošenje Zakona o estradnoj djelatnosti u Zeničko-dobojskom kantonu.

 

AKTI DONESENI NA 40. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni ostali akti:

  • Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

Doneseni zakoni:

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

 

                                                                                                 Stručna služba Skupštine ZDK

U Kraljevoj Sutjesci u općini Kakanj svečano je pušten u promet novi most preko rijeke Trstionice na regionalnom putu R446, čiju je izgradnju sa 450.000 KM finansirala Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Svečanu vrpcu presjekli su premijer Mirnes Bašić, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnel Isak i načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

Premijer Bašić je rekao da su sredstva za izgradnju mosta osigurana prošle godine, ali je izgradnja bila usporena zbog tenderskih procedura. Naglasio je da je ponosan što je u njegovom rodnom Kaknju izgrađen most koji ne povezuje samo dvije obale rijeke Trstionice, nego je i važna putna komunikacija između općina Kakanj i Vareš.

Istakao je da je opredjeljenje Vlade ravnomjeran razvoj svih općina i gradova, što pokazuje konkretnim razvojnim i infrastrukturnim projektima.

-Danas smo u Kaknju, sutra možda u Zavidovićima, Visokom, Zenici, tako da se i u vrijeme pandemije radi u svim općinama i gradovima. Bez obzira na pandemiju nismo zapostavili ni projekte iz vodoprivrede, školske infrastrukture, izvršavamo sve druge zakonske i ustavne obaveze, tako da sam zadovoljan što se tiče projekata, izvršenja budžeta i svih planskih ciljeva Vlade - rekao je premijer Bašić.

Ministar Isak je rekao da je izgradnja mosta bila prioritet mještana Kraljeve Sutjeske, a da je razlog više za donošenje odluke o odobravanju sredstava bila činjenica da se most nalazi na putu prema Kraljevskom gradu Bobovcu.

-Morali smo da izgradimo novi most, jer je stari bio oronuo i nesiguran za saobraćaj. Ponosan sam što smo uspjeli da uspješno okončamo ovaj projekat - rekao je ministar Isak.

Načelnik Bajtarević je zahvalio Vladi i resornom ministarstvu što su osigurali sredstva, naglasivši da će novi most olakšati život mještana Kraljeve Sutjeske i sela u tom kraju, a regionalni put R446 je i alternativni putni pravac prema planini Ponijeri.

-Jako je bitno da ljudi koji posjećuju Bobovac koriste ovaj most. Neka ovo bude most prijateljstva svih ljudi koji će obići Kraljevu Sutjesku i koji će nastaviti dalje prema drugim mjestima u općini Kakanj - rekao je Bajtarević.

Svečanosti u Kraljevoj Sutjesci prisustvovali su Nermin Mandra, poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH, ministri u Vladi ZDK-a Dario Pekić, Zlatko Jelić i Josip Lovrić, operni velikan Ivica Šarić, vjerodostojnici te brojni građani.

Prije svečanosti, delegacija Vlade posjetila je sjedište Općine Kakanj gdje je s općinskim načelnikom Mirnesom Bajtarevićem i saradnicima razgovarala o zajedničkoj saradnji na novim razvojnim projektima važnim za ovu općinu.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na 40. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 29.11.2021. godine u skraćenom postupku je razmatran Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu. Skupština je donijela Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, a istim izmijenjeni prihodi iznose 420.577.340 KM, dok ukupni izmijenjeni rashodi iznose 414.268.000 KM sa pozitivnim tekućim bilansom budžeta u iznosu od 6.309.340 KM, odnosno istim je predviđen tekući suficit. Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu uvećavaju Budžet na prihodovnoj strani za 19.310.440 KM i rashodovnoj strani za 13.210.661 KM. Skupština je potom, takođe u skraćenom postupku, razmatrala i donijela Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, kako bi se omogućilo izvršenje donesenih izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

U okviru treće tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala Inicijativu JP „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d. Sarajevo – Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica za autentično tumačenje odredbi Zakona o komunalnim djelatnostima. Nakon diskusije u okviru ove tačke dnevnog reda ni jedan predloženi zaključak nije dobio potreban broj glasova da bi bio prihvaćen. U prethodno dostavljenom Mišljenju Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i Vlade Kantona ocijenjeno je i navedeno da inicijativa nije osnovana, a ni Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona nije utvrdila osnovanost inicijative za davanje autentičnog tumačenja odredbi navedenog zakona.

Predloženi Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Inicijativu Euroherc osiguranja i grupe 15 drugih osiguravajućih društava iz Zenice, za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon nije dobio potreban broj glasova zastupnika da bi bio prihvaćen.

U okviru pete tačke dnevnog reda zastupnici su razmatrali Inicijativu Efendić Merime iz Zenice, za davanje autentičnog tumačenja Zakona o porezu na promet nekretnina Predloženi zaključci po ovoj tački dnevnog reda nisu dobili potreban broj glasova zastupnika da bi bili prihvaćeni. U prethodno dostavljenom Mišljenju Ministarstva finansija i Vlade Kantona ocijenjeno je i navedeno da je inicijativa neprihvatljiva i neosnovana, a ni Zakonodavno-pravna komisija nije utvrdila osnovanost inicijative za davanje autentičnog tumačenja odredbi navedenog zakona.

U konačnici rada u okviru šeste tačke dnevnog reda, Inicijativa Jasmina Duvnjaka, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za usvajanje - donošenje Zakona o estradnoj djelatnosti u Zeničko-dobojskom kantonu, nije dobila potreban broj glasova zastupnika da bi bila prihvaćena.

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Završena je ugradnja novih kotlovnica u Prvoj osnovnoj i Srednjoj tehničkoj školi u Zavidovićima za što je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona izdvojilo sredstva u iznosu od 190.000 KM.

Resorni ministar Spahija Kozlić rekao je da je utopljavanje škola i zamjena starih kotlovskih postrojenja na ugalj kotlovima na eco friendly goriva, kao što je pelet, jedna od ključnih politika ove vlade.

-Naša strategija je da gdje je god moguće izbacimo iz upotrebe fosilna goriva. To činimo postepeno vlastitim sredstvima ili zajedničkim ulaganjima sa našim partnerima. Na taj način smanjujemo zagađenje okoliša, ostvarujemo uštede i stvaramo bolje uslove za boravak i učenje - rekao je ministar Kozlić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je većinom glasova prijedloge Izmjena i dopuna Budžeta i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

Usvojenim izmjenama budžet je na prihodovnoj strani uvećan za 19.310.000,00 KM, a na rashodovnoj strani za 13.210.000,00 KM, tako da u konačnici budžet ovog kantona za 2021. godinu iznosi 420.577.000,00 KM.

Kako je obrazložio ministar finansija Josip Lovrić, prihodi od poreza povećani su sa 237 na 294 miliona KM, neporezni prihodi sa 61.590.000,00 KM na 70.293.000,00 KM. Istovremeno, tekući transferi, odnosno donacije su sa predloženih 68 miliona smanjeni na 36.742.000,00, jer makrofinansijska pomoć Evropske unije nije realizirana niti je izvjesno da će biti doznačena do kraja godine.

-Kada je u pitanju zaduženje, imali smo plan od 34 miliona, a do kraja godine bi s komercijalnim bankama trebali biti zaključeni ugovori u visini od 19 miliona. Rashodovna strana je povećana sa 365 miliona na 376 miliona, od čega nabavka stalnih sredstava sa 14,3 na 16,9 miliona, izdaci za otplatu dugova sa 21 na 21,15 KM, a predviđeno je i uvećanje sredstava za pokriće ostvarenog deficita u iznosu od 6,3 miliona KM - rekao je ministar Lovrić.

Rebalansom budžeta za privredu je opredijeljeno dodatnih 2,1 miliona KM, od čega se 500.000 KM odnosi na subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, dok je kapitalni transfer drugim nivoima vlasti, odnosno subvencije općinama za poslovne zone utvrđen u iznosu od 1,6 miliona KM.

Kantonalnoj direkciji za ceste za rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva opredijeljeno je dodatnih 1,4 miliona, dok su kapitalni transferi drugim nivoima vlasti povećani za 1,6 miliona. Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport povećani su za 1,31 milion KM, a za nabavku opreme za dodatnih 80.500 KM. Za rekonstrukciju i investiciono održavanje osnovnih i srednjih škola opredijeljeno je dodatnih 343.000 KM.

Subvencije za podsticaj razvoja poljoprivredne proizvodnje povećane su za 445.000 KM, dok su sredstva posebnih vodnih naknada uvećana za 2,63 miliona KM.

Premijer Mirnes Bašić rekao je da je na početku 2021. godine ispunjenje budžetskog bilo potpuno neizvjesno, ali da je domaćinskim odnosom svih ministara spram javnih sredstava i korektnu saradnju kantonalnih zastupnika Vlada uspjela ispuniti sve što je zacrtala.

-Sa 01.10. imamo izvršenje budžeta 100 posto, a likvidnost sa 11. mjesecom. Isplaćene su stipendije, vodne naknade, transferi iz oblasti socijalne politike i boračke zaštite. Vlada je donijela odluku da ide sa isplatom 12,3 miliona KM za izmirenje pravosnažnih presuda - rekao je premijer Bašić.

Naveo je da je u toku izrada nacrta budžeta za 2022. godinu, koji bi trebao biti usvojen do kraja kalendarske godine, a koji će biti planiran u većem iznosu od ostvarenja u 2021. godini.

-U BiH i Federaciji BiH desilo se dosta toga dobrog i da nije tako mi ne bismo imali prihode kakve imamo od sredine godine do danas. Hrabre prati sreća, a i Bog nas je pogledao u ovoj situaciji pandemije, krize i turbulencija u državi da imamo jednu stabilnu finansijsku situaciju i jedno dobro i možda najbolje plansko izvršenje Vlade ZDK-a - rekao je premijer Bašić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 10

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma