Mart 2021

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 100. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 02.04.2021. godine (petak) u 0900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 99. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.03.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 30. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.03.2021. godine;
 3. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zenica za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije „Nabavka građevina“, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije “Nabavka zemljišta”, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2020. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije “Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Rješenja o postavljenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić

Objavljeno u Najave sjednica

Imajući u vidu pogoršanu epidemiološku situaciju u Zeničko-dobojskom kantonu, ali i sve veći pritisak na zdravstvene ustanove, prevashodno Kantonalnu bolnicu Zenica i Opću bolnicu Tešanj, Vlada ZDK-a na današnjoj vanrednoj sjednici donijela je, na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, set novih mjera s ciljem suzbijanja širenja pandemije koronavirusa.

Vlada je produžila naredbu koja se odnosi na zabranu rada vrtića, s tim da je ovim ustanovama omogućeno da nastave rad nakon što od Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) dobiju pozitivno mišljenje o ispunjavanju biosigurnosnih mjera.

- INZ će već danas započeti kontrolu, tako da je moguće da predškolske ustanove koje budu ispunjavale uslove počnu s radom za nekoliko dana - rekao je premijer ZDK Mirnes Bašić, napominjući da je naredbom obustavljen rad igraonica za djecu.

Naredbom je zabranjen rad kladionica, izuzev online klađenja. Zabranjeno je izvođenje muzike "uživo" u ugostiteljskim objektima i posluživanje nargila-šiša. Zabranjene su sportsko rekreativne aktivnosti u zatvorenom prostoru, izuzev treninga i takmičenja sportskih klubova koji učestvuju na takmičenjima na državnom, federalnom i kantonalnom nivou.

Naredbe ostaju na snazi 14 dana, za koliko je produženo važenje ranije donesenih naredbi koje se odnose na ograničenje kretanja, ugostitelje, te obaveze policije i inspekcije.

Bašić je istakao da je Vlada razmatrala i mogućnost uvođenja još restriktivnijih mjera, uključujući zabranu rada ugostiteljskih objekata i tržnih centara, ali da se zasad insistira na poštivanju postojećih mjera.

- Ukoliko se situacija ne poboljša bit ćemo primorani da uvedemo potpuno zatvaranje, ali sam optimista i vjerujem da ukoliko se naši građani budu pridržavali minimalnih propisanih mjera i ukoliko policijski i inspekcijski organi budu kontrolisali provođenje mjera, nećemo doći u tu situaciju i da naš zdravstveni sistem s ovim mjerama neće doći u kolaps - rekao je Bašić.

Naglasio je da je Vlada spremna i da će iznaći sredstva da nadoknadi štetu svim subjektima kojima je zabranjen rad ovim naredbama.

Vlada je naložila privatnim zdravstvenim ustanovama da higijensko-epidemiološkim službama domova zdravlja na području kantona svakodnevno vrše prijavu novih potvrđenih slučajeva oboljenja, kako bi se upotpunila evidencija koju vodi javni sektor.

Svim vjerskim institucijama naloženo je da se prilikom održavanja vjerskih obreda pridržavaju procedura i higijensko-epidemioloških mjera izdatih od INZ-a, koje su objavljene na službenoj web stranici www.inz.ba, kao i da se striktno pridržavaju procedura i preporuka za dženazu/sahranu osoba preminulih od COVID-19 izdatih od INZ-a, koje su također objavljene na službenoj web stranici www.inz.ba.

Ministar zdravstva i predsjednik Kriznog štaba ZDK-a dr. Adnan Jupić rekao je da je epidemiološka situacija u ovom kantonu još uvijek nepovoljna, sa stalnim blagim povećanjem broja novooboljelih.

Naveo je da u prethodnoj sedmici usporen brzi rast broja novooboljelih i smrtnih ishoda, što ukazuje da su mjere koje je donijela Vlada imale efekta, ali da je pritisak na KBZ i Opću bolnicu Tešanj još uvijek veliki.

- Idemo postepeno sa uvođenjem mjera. Mjera zabrane rada predškolskih ustanova već je dala određene rezultate, ali to nije dovoljno i u skladu sa epidemiološkom situacijom predložili smo nove mjere, koje je Vlada usvojila - rekao je Jupić.

Press služba ZDK

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu - skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja prema Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“
 4. Prijedlog Odluke o razrješenju ministra Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 6. Inicijativa Jasmina Duvnjaka, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za davanje autentičnog tumačenja člana 90. Zakona o visokom obrazovanju
 7. Izvještaj o radu i ostvarivanju Programa rada Skupštine za period I-XII mjesec 2020. godine

AKTI DONESENI NA 32. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni ostali akti:

 • Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

Doneseni zakoni:

 • Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

Donesene odluke:

 • Odluka o dopuni Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja prema Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“
 • Odluka o razrješenju ministra Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona
 • Odluka o izmjenama Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana, 29.03.2021. godine je održana 32. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda. Zbog trenutne epidemiološke situacije sjednica je održana on-line.

Skupština je u skraćenom postupku razmatrala i donijela Bužet Kantona za 2021. godinu u iznosu od 401.266.900 KM. Budžet je za cca 7,3 mil. KM veći u odnosu na Budžet iz 2020. godine. U proceduri donošenja Budžeta podneseno je ukupno 20 amandmana. Vlada Kantona je predhodno razmatrala sve podnesene amandmane, gdje su formalno-pravno neispravni odbačeni, a preostali nisu prihvaćeni. U konačnoj skupštinskoj proceduri našlo se 14 amandmana koje Vlada Kantona nije prihvatila, a od kojih Skupština nije prihvatila niti jedan. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2021. godinu nije moguća.

U okviru treće tačke, Skupština je donijela Odluku o dopuni Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja prema Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“. Prihvaćenim dopunama otklonjene su prepreke za nastavak realizacije kreditnog zaduženja za ovaj regionalni projekat. Naime, budući da Vlada ZDK nije mogla obezbijediti instrument osiguranja povrata sredstava od Fonda za zaštitu okoliša FBiH, dopunama odluke definisano je da će Fond u otplati dijela svojih obaveza učestvovati kao donator, a ne dužnik. Ovom Odlukom Skupštine o prihvatanju zaduženja, Zeničko-dobojski kanton se kreditno zadužio u ukupnom iznosu od 14.300,000,00 EUR-a, odnosno 65% ukupnog kreditnog zaduženja za finansiranje navedenog Projekta.

U nastavku sjednice, Skupština je povodom podnesene ostavke, donijela Odluku o razrješenju ministra ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, a potom i Odluku o izmjenama Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kojom je za premijera Kantona imenovan dosadašnji ministar Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Mirnes Bašić, zbog čega je isti prethodno podnio ostavku na tu poziciju, dok je za novog ministra Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu imenovan Mirsad Hadžić iz Tešnja. Premijer Bašić je u kratkom ekspozeu istakao i poručio da će glavna zadaća u okolostima pandemije biti stabilizacija punjenja budžeta i održavanje budžetske likvidnosti, te da će prioriteti Vlade Kantona biti zdravstvo, privreda, poljoprivreda, socijalna politika i boračka zaštita.

U okviru šeste tačke dnevnog reda Skupština se trebala izjašnjavati o Inicijativi Jasmina Duvnjaka, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za davanje autentičnog tumačenja člana 90. Zakona o visokom obrazovanju, koju je predlagač povukao prije otvaranja rasprave po istoj. U konačnici rada, predloženi zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i ostvarivanju Programa rada Skupštine za period I-XII 2020. godine, nije dobio potrebnu većinu glasova za donošenje.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja prema Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat "Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda", čime su uklonjene pravne prepreke za realizaciju ovog regionalnog projekta.

Dopune Odluke predložila je Vlada ZDK-a nakon niza sastanaka sa predstavnicima Evropske komisije (EK) te Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Premijer ZDK Mirnes Bašić naglašava da je projekat "Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda" generacijski projekat za Zenicu i ZDK, te da Vlada bezrezervno podržava njegovu realizaciju. Međutim, zbog nemogućnosti da ZDK dobije garancije za osiguranje povrata sredstava od Fonda za zaštitu okoliša FBiH, bilo je neophodno promijeniti Odluku, što je Vlada učinila a Skupština jučer jednoglasno usvojila.

- Izmjenom Odluke, iz člana 8. izuzet je Fond za zaštitu okoliša FBiH u smislu da u kreditnom zaduženju učestvuje kao donator, tako da nema obavezu da dostavi garancije ZDK-u. Naredni korak je da Vlada ZDK-a potpiše ugovor za sredstva CEB-a i dostavi mjenice Federalnom ministarstvu finansija - rekao je Bašić.

Podsjeća da je Vlada ranije potpisala ugovor sa EBRD-om, te da su sada stvoreni uslovi da dostavi FBiH mjenice i za ovaj kredit.

Zeničko-dobojski kanton se, odlukom Skupštine iz 2017. godine, kreditno zadužio za iznos od 14 miliona i 300 hiljada eura, odnosno 65% ukupnog kreditnog zaduženja za finansiranje navedenog projekta. Zaduženje se ne odnosi samo na dio zajma koji je obavezan vraćati ZDK (17,50%), već i za dio kredita koji su u obavezi vraćati Grad Zenica i Fond za zaštitu okoliša FBiH.

- Dogovorili smo da ćemo aktivnosti oko izmjene Odluke o kreditnom zaduženju završiti do kraja marta. To smo uradili i sada očekujemo sljedeće korake - rekao je premijer ZDK.

Naglašava da Vlada već izvršava svoje kreditne obaveze, te da je do sada izvršila uplatu četiri rate kredita.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Utorak, 30 Mart 2021 09:11

Mirsad Hadžić

Objavljeno u Članovi Vlade

Skupština Zeničko-dobojskog kantona većinom glasova usvojila je Odluku o izmjenama Odluke o potvrđivanju Vlade ZDK-a, kojom je za premijera ovog kantona imenovan dosadašnji vršilac dužnosti premijera i ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Mirnes Bašić, kandidat Stranke demokratske akcije.

Premijer Bašić je u ekspozeu istakao je da će nastaviti raditi na programskim ciljevima ove Vlade, koja je imenovana u martu 2019. godine, poručivši da će glavna zadaća u okolostima pandemije biti stabilizacija punjenja budžeta i održavanje budžetske likvidnosti.

- Prioriteti će biti zdravstvo, privreda, poljoprivreda, socijalna politika i boračka zaštita. Smatram da u uslovima pandemije dobro radimo, a za svoj rad dobijamo pohvale međunarodnih zvaničnika i domaćih visokopozicioniranih političara. Pandemija je zahvatila cijeli svijet i mi uspijevamo da vlastitim sredstvima i snagama suzbijamo posljedice krize - rekao je premijer Bašić.

Za ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu imenovan je Mirsad Hadžić iz Tešnja, također iz SDA.

Aktuelnu Vladu Zeničko-dobojskog kantona podržava skupštinska većina koju čine SDA, HDZ BiH, A-SDA i nezavisni zastupnici.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar zdravstva i predsjednik Kriznog štaba Zeničko-dobojskog kantona dr. Adnan Jupić rekao je da je epidemiološka situacija u ovom kantonu i dalje nepovoljna, uprkos činjenici da se posljednjih dana bilježi blagi pad broja novooboljelih i umrlih od virusa Covid-19.

- To nikako ne smije da bude razlog za opuštanje i nepoštivanje mjera Vlade ZDK-a, jer je priliv pacijenata sa teškom kliničkom slikom u zdravstvene ustanove i dalje veliki, a slaba karika bolnica je nedostatak stručnog osoblja - rekao je Jupić nakon današnje sjednice Kriznog štaba.

Krizni štab je, uz informaciju o epidemiološkoj situaciji, usvojio set novih protivpandemijskih mjera koje će predložiti Vladi ZDK-a, a pored ostalog, predviđaju zabranu izvođenja vanškolskih aktivnosti, zabranu rada igraonica, kladionica, usluživanja nargila, kao i niz drugih mjera koje su do sada bile fakultativne. Naredba o zabrani rada vrtića ostaje na snazi dok vrtići ne ispune uslove koje su utvrdili stručnjaci Instituta za sigurnost hrane u Zenici (INZ).

- Mislim da naredbe i preporuke Vlade daju rezultate, da su donesene pravovremeno i da je zaravnjivanje krivulje broja oboljelih i preminulih pozitivan pokazatelj koji treba rezultirati postepenim izlaskom iz trećeg vala pandemije - rekao je Jupić.

Najavio je donošenje naredbe kojom će privatne zdravstvene ustanove biti obavezane da nadležnim javnim službama prijavljuju nove potvrđene slučajeve zaraze.

Kada je u pitanju vakcinacija, Jupić je rekao da se distribucija vakcina vrši bez poteškoća, u skladu sa planom imunizacije donesenim na nivou FBiH, i to vakcinama Pfizer i AstraZeneca koje su dostupne u EU, te da su u toku pripreme za osiguravanje hladnog lanca za prihvat vakcina Sputnjik-X.

Prema podacima INZ-a, u ZDK-u je od 24. do 28. marta zabilježen 181 novi slučaj zaraze. U Kantonalnoj bolnici Zenica nalazi se 139 pacijenata, od kojih su dva na respiratornoj podršci. U protekla 24 sata u ovoj ustanovi preminulo je 8 osoba. U Općoj bolnici Tešanj smješteno je 55 kovid-pozitivnih, a preminule su dvije osobe.

Direktor KBZ-a prof.dr.sc. Rasim Skomorac rekao je da su bolnički kapaciteti još uvijek izloženi snažnom pritisku, jer iz pojedinih domova zdravlja i dalje pristižu teški pacijenti koji nisu prošli nikakvu dijagnostičku obradu prije dolaska u bolnicu, posebno u popodnevnim satima i u dane vikenda, što značajno opterećuje ionako opterećen zdravstveni kadar.

- Nadam se da će u svim domovima zdravlja angažirati svoje dodatne snage da nam se ove stvari ubuduće ne dešavaju, da nas rasterete poslova koji se mogu obavljati u domovima zdravlja da se ne obavljaju u bolnici - rekao je Skomorac.

Naveo je da je u prvoj fazi vakcionom "Astra Zeneca" vakcinisano 600 zaposlenih u KBZ-u te da se sada očekuje određena količna vakcina "Pfizer" i "Astra Zeneca". Naglasio je da će bolnica završiti vakcinaciju i revakcinaciju svojih radnika koji su se izjasnili da žele biti vakcinisani, a nakon toga vakcinacija će se vršiti u nadležnim domovima zdravlja.

Press služba ZDK

Stranica 1 od 7

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma