Utorak, 20 Septembar 2022

Nakon nekoliko održanih sastanaka između pregovaračkih timova, predvođenih Generalnim direktorom preduzeća, Jasminom Devedžićem ispred poslodavca i Glavnim sindikalnim povjerenikom, Mufidom Delićem ispred sindikata, a uz učestvovanje predstavnika granskog sindikata, dogovoreni su elementi novog Kolektivnog ugovora za radnike JP "ŠPD ZDK".

Najvažnije je istaći da prava radnika, ni u jednom segmentu nisu umanjena i znatno su promaknuta u odnosu na prethodni kolektivni ugovor.
Između ostalog, dogovoreno je da se svim uposlenicima, koeficijent za obračun plaće definisan grupom složenosti, uvećava za 0,20 a topli obrok će biti povećan za 22%, tako da će se po novom Kolektivnom ugovoru obračunavati 11 KM po radnom danu. Osim toga, radnici će, imati i povoljniji obračun troškova prevoza,  a sve kako bi se, uz povećanje ličnih primanja, olakšalo preovladavanje trenutnog stanja sa povećanim troškovima života uzrokovanih postojećom inflacijom.

Osim toga, prosječna plaća u preduzeća, koja je inače veća od prosjeka Federacije, dodatno će se  povećati od 01.01.2023. godine, kada bi se redovnim usklađivanjem, a u odnosu na trenutne parametre Federalnog prosjeka koji se koristi za izračunavanje osnovice za obračun plaća u preduzeću, plaće trebale povećati oko 8%.

Također, drugi dio regresa bi trebao biti uplaćen u narednih desetak dana.

Pregovori oko potpisivanja novog Kolektivnog ugovora vođeni su uz konsultacije sa resornim ministarstvom, a prije stupanja na snagu provest će se procedura dobijanja saglasnosti od Vlade ZDK. Novi Kolektivni ugovor će biti potpisan na period od tri godine.

Primjena novog, trogodišnjeg Kolektivnog ugovora sa definisanim pravima i obavezama  radnika i poslodavca, trebala bi početi od mjeseca oktobara 2022. godine.  

Predstavnici sindikata i poslodavca su saglasni da bi povećanja koja će biti zagarantovana potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora, trebala biti dodatna motivacija svim radnicima za veći angažman na poslovima koje obavljaju, kako bi se obezbijedila sredstva za isplatu planiranih sredstava po gore navedenim osnovama.

JP "ŠPD ZDK"

Objavljeno u Vijesti
Utorak, 20 Septembar 2022 13:16

173. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 173. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 22.09.2022. godine (četvrtak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verfiikacija Zapisnka sa 171. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 08.09.2022. godine;
 2. Verfiikacija Zapisnka sa 172. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 15.09.2022. godine;
 3. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2022. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava na ime podrške za registrovanu organsku poljoprivrednu proizvodnju;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrška za registrovani uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina životinja;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za registrovane farme goveda;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za nabavku plastenika;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za naknadu štete za eutanizirane životinje;
 10. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za podsticanje jesenje sjetve za 2022. godinu pozicija „Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Druge osnovne škole Zavidovići;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ u 2022. godini;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – O.Š. „Mula Mustafe Bašeskije“ Kakanj;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – O.Š. „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Srpskoj Pravoslavnoj crkvenoj opštini u Maglaju u svrhu sufinansiranja projekta izvođenja drenažnih radova u hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Gornjem Rakovcu;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi Sv. Ane Radunice, Žepče u svrhu sufinansiranja projekta rekonstrukcije župne crkve;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa, Zavidovići u svrhu sufinanciranja projekta rekonstrukcije župnog doma u Zavidovićima;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU OŠ „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hasan Kikić“ Solun, Olovo, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu Osnovne škole „Žepče“ Žepče, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 24. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“;
 25. Prijedlog Odluke o raspodjeli  prehrambenih proizvoda i proizvoda za higijenu socijalno ugroženim kategorijama stanovništva sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za „Program sufinansiranja samozapošljavanja START-UP 2022“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šabić Mirzi, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica  za građevinske radove na obzidavanju kotlovskih postrojenja;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica  za nabavku medicinske opreme – Hemodijalizne stolice  za potrebe Odjela interne medicine sa hemodijalizom;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica  za nabavku medicinske opreme – Sonda sa konektorom za potrebe Odjela za oftamologiju;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica  za usluge  održavanja i servisiranja LIS-a, modul transfuzija, laboratorija i mikrobiologija;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica  za usluge  održavanja IMPAX (PACS/RIS) sistema;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za pokriće  troškova koji su u funkciji sprečavanja širenja virusa COVID-19 i provođenja vakcinacije u 2022. godini;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje kretanja i prisustva glodara na  području Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova na privremeno korištenje;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fejzić Sejadu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja;
 37. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Obavijesti Ministarstva unutrašnjih poslova o nemogućnosti realizacije pojedinih zadataka iz Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 38. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

 

PREMIJER

Mirnes Bašić

 

 

Objavljeno u Najave sjednica

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma