Ponedjeljak, 26 Septembar 2022

Angažovano lice će, kao vanjski saradnik, raditi na poslovima i zadacima koji se odnose na realizaciju aktivnosti iz projekta „Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje – CERPOMA“. Ovi poslovi i zadaci podrazumijevaju provođenje zagovaračke kampanje kroz sastanke sa medijskim kućama, portalima i novinskim agencijama i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji sa medijskim kućama, portalima i novinskim agencijama.

Pored općih uslova (da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja poziva nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i sljedeći poseban uslov:

a) završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera, što se dokazuje kopijom diplome;

b) odlično poznavanje engleskog jezika, što dokazuje kopijom potvrde;

c) iskustvo na implementaciji projekata koje finansiraju EU i drugi donatori, što dokazuje kopijom potvrde ili ugovora o ranijim poslovima sklopljenim sa naručiocem posla.

 

Kandidati treba da dostave prijavu sa sljedećim prilozima:

- biografiju,

- dokaz o ispunjavanju navedenog posebnog uslova,

- ukupnu neto cijenu usluge za period angažmana po satu.

Prijave je potrebno dostaviti Stručnoj službi za razvoj i međunarodne projekte ZDK

adresa: Kučukovići 2, 72000 Zenica ili na

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ovaj javni poziv ostaje otvoren do 04.10.2022. godine.

Objavljeno u Javni pozivi i oglasi

Angažovano lice će, kao vanjski saradnik, raditi na poslovima i zadacima koji se odnose na realizaciju aktivnosti iz projekta „Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje – CERPOMA“. Ovi poslovi i zadaci podrazumijevaju uključivanje u pripremu i organizovanje Konferencije povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa.

Pored općih uslova (da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja poziva nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i sljedeći poseban uslov:

a) članstvo u udruženju/savezu slijepih građana.

Kandidati treba da dostave prijavu sa sljedećim prilozima:

- biografiju,

- dokaz o ispunjavanju navedenog posebnog uslova,

- ukupnu neto cijenu usluge za period angažmana po satu.

 

Prijave je potrebno dostaviti Stručnoj službi za razvoj i međunarodne projekte ZDK

adresa: Kučukovići 2, 72000 Zenica ili na

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Ovaj javni poziv ostaje otvoren do 04.10.2022. godine.

Objavljeno u Javni pozivi i oglasi

U okviru projekta „Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje – CERPOMA“ planirano je održavanje Konferencije povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa, u Zenici. Međunarodni dan bijelog štapa se obilježava svakog 15. oktobra od 1964. godine, kada je Lyndon Johnson, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, taj dan proglasio Danom bijelog štapa. Bijeli štap je zaštitni znak slijepih u saobraćaju, a ujedno im omogućava i samostalno kretanje na poznatom terenu.

U vezi sa obilježavanjem ovog dana, održan je sastanak sa predstavnicima Saveza udruženja slijepih građana Zeničko-dobojskog kantona i dogovorene su zajedničke aktivnosti. Jedna od aktivnosti koja će prethoditi konferenciji povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa, je ulična akcija, koja se organizuje sa ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima.

Facebook stranica: https://www.facebook.com/cerpoma/

Web stranica projekta: https://cerpoma.org/

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma