Petak, 30 Septembar 2022

Svjetski dan učitelja, 5. oktobar, obilježen je večeras Bosanskom narodnom pozorištu Zenica prigodnom akademijom koju su organizirali Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona te kantonalne organizacije Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture FBiH i Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH

Resorni ministar za obrazovanje Spahija Kozlić čestitao je prosvjetnim radnicima ovaj dan, rekavši kako oni imaju jednu od najodgovornijih zadaća u društvu i rade jedan od najplemenitijih poslova.

-Odgovornost prosvjetnog radnika i učitelja je velika i vi ste svjesni težine svog zadatka. To sam više puta isticao na sjednicama Vlade kada sam rekao da prosvjetni radnici ne mogu za svoj trud i odgovornost nikad biti adekvatno plaćeni. Ne postoji plata kojom se može nadoknaditi ono što vi činite. Zato smo obrazovanje i vaš materijalni položaj stavili među najvažnije prioritete Vlade te ga značajno unaprijedili u posljednje četiri godine - rekao je ministar Kozlić.

Naglasio je da Vlada i resorno ministarstvo to pokazuju i značajnim ulaganjima u školsku infrastrukturu. U obnovu škola i fakulteta uloženo je 20 miliona KM, a planirano je ulaganje dodatnih 10 miliona, tako da će biti obnovljeno ukupno 70 školskih objekata.

Također, dodao je, u probnoj fazi je i primjena inoviranih nastavnih planova i programa, a planirana je i reforma nastavnih programa srednjih stručnih škola, uvođenje dualnog obrazovanja i prilagođavanje programa srednjih škola potrebama tržišta rada, kao i zaokruživanje nabavke besplatnih udžbenika za sve razrede osnovne škole.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Međunarodni dan starih osoba, uz prigodan program, obilježen je u JU "Penzionerski dom sa stacionarom" Zeničko-dobojskog kantona.

Međunarodni dan starih osoba, 1. oktobar, obilježava se od 1990. godine, odlukom Generalne skupštine UN-a, kako bi se naglasila važnost osiguranja uvjeta životne sredine prilagođene potrebama i mogućnostima starih osoba.

JU "Penzionerski dom sa stacionarom" trenutno broji 172 korisnika koji su, zajedno s brojnim gostima proslavili ovaj značajan datum. Kroz program, organiziran u suradnji s dječijim vrtićem "Sindibad", UG "Budimo prijatelji", UG "Medica", KUD-om "BosniaFolk" i "Mošćanica" iz Zenice, stavljen je naglasak na jačanje svijesti mlađih generacija o značaju i ulozi osoba treće životne dobi i poticanju "zdravog starenja".

Ovom prilikom dodijeljene su zahvalnice najznačajnijim suradnicima koji pomažu rad ove ustanove, posebno u prethodnom razdoblju: Azri Sinanović, ministrici za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Ivi Tadiću, dopredsjedatelju Skupštine ZDK, Josip Lovriću, ministru financija ZDK, "Rotary Clubu" Zenica, Udruženju građana slovenskog porijekla "Encijan" Zenica te dr. Anesi Smailbegović.

JU Penzionerski dom sa stacionarom ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verfiikacija Zapisnka sa 170. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 01.09.2022. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o robnim rezervama Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Prijedlog Odluke o prihvatanju kredita Kreditanstalt fur Wiederaufbau/KfW putem revolving fonda za energijsku učinskovitost Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar - juni 2022. godine, sa prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo zdravstva i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 10. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi koja se odnosi na proglašenje zaštićenog područja VI kategorije Zaštićeno područje planina Zvijezda sa održivim korištenjem prirodnih resursa na području Općine Vareš, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, sa prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Izgradnja javne rasvjete na području MZ Ribnica“ grad Zavidovići;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija mjesnog doma u naselju Krivaja, MZ Krivaja – Smailbašići“ grad Zavidovići;
 15. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 16. Prijedlog Zaključka o dobravanju sredstava Džinić Emiru iz Zavidovića kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sanaciju stambenog objekta jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 17. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilizirane branioce;
 18. Prijedlog Uredbe o dopuni Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica;
 19. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za donošenje dopuna Pedagoških standarda za osnovnu školu;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za donošenje dopuna Pedagoških standarda za srednju školu;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Edhem Mulabdić” Maglaj;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „ Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 26. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Sokolica“, Grad Zavidovići;
 27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju rude hroma na području Duboštica-Tribija, Općina Vareš;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju dijela troškova organizacije sajmova i manifestacija;
 29. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu Ministarstva zdravstva „Transferi drugim nivoima vlasti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Izvještaj o izvršenju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčana sredstva Fetić Murisu, iz Zenice, u svrhu pomoći za troškove liječenja bolesne majke.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma