22. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

31 Maj 2023
2487 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 22. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 02.06.2023. godine (petak) u 0800 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.05.2023. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2023. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Gradu Zenica za sufinansiranje izgradnje Doma Gorske službe spašavanja na Smetovima;
 4. Informacija sa inicijativom za osiguranje skladišnog prostora za potrebe Kantonalne direkcije robnih rezervi i Kantonalne uprave civilne zaštite, a koje koriste i drugi organi uprave Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava učenicima, u svrhu finansijske pomoći za odlazak na 7. Evropsku olimpijadu iz fizike i 53. Međunarodnu olimpijadu iz fizike;
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2024. - 2026. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika Kantonalna direkcija za ceste i Kantonalna uprava civilne zaštite;
 10. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika: Kantonalna direkcija za ceste, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo zdravstva;
 11. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu dato po Inicijativi poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Elmina Šabanovića, a vezano za izmjenu člana 16. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Uputstvo za dodjelu sredstava po Programu utroška budžetskih sredstava u 2023. godini (Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima), sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Doboj Jug u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Kakanj u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Gradu Zenici u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Gradu Zavidovići u svrhu sufinansiranja kapitalnih projekata za 2023. godinu;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za podršku radu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Visoko“ Visoko i MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - O.Š. „Ahmed Muradbegović“ Kakanj;
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 26. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Društvu fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine za sufinansiranje učešća učenika iz Zeničko-dobojskog kantona na 7. Evropskoj olimpijadi iz fizike i 53. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za nerealizovane zahtjeve iz prethodnog perioda;
 29. Prijedlog Odluke odobravanju sredstava JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje projekata javno - zdravstvene djelatnosti medicine rada;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje zdravstvene zaštite sportista u 2023. godini;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje projekata u 2023. godini;
 32. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Upravnog odbora JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Srce za djecu oboljelu od raka”, iz Sarajeva, na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bliznović Fatimi, iz Zenice;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Starčević Dženanu, iz Zavidovića;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme – usisivača, za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku klima uređaja, za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje;
 39. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju liste kandidata za članove komisije radi sprovođenja oglasa za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER
Amra Mehmedić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma