Pregled materijala sa 180. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 12.05.2010. godine

05 Okt 2010
17705 puta
 1. Uredba o izmjenama Uredbe o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u banjsko-klimatskim lječilištima
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova dženaze/sahrane branilaca i članova njihovih porodica
 3. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Ze-do kantona, Organizaciji PŠiPB Ze-do kantona i JOB „Unija veterana“ Ze-do kantona u svrhu finansiranja projekta ljetovanja djece ratnih vojnih invalida, porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, te djece demobiliziranih branilaca
 4. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku kolica i antidekubitalnih jastuka za  potrebe RVI-paraplegičara
 5. Zaključak  o odobravanju sredstava Mensuru Fazlić u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja
 6. Zaključak o odobravanju sredstava Aidi i Jasminu Boliću, djeci poginulog branioca i dobitnika značke „Zlatni ljiljan“ i Ordena za vojne zasluge sa zlatnim mačevima iz Olova u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Mirnesi Selimović iz Zenice u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Husejnu Sinanović iz Žepča u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Ademu Memčić iz Žepča u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Ivanu Jukić iz Vareša u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj u svrhu završetka izgradnje spomen-obilježja u MZ Kosova, općina Maglaj
 12. Zaključak o odobravanju sredstava izdavačkoj kući „Superinfo“ d.o.o. Zenica u svrhu pripreme i objave aktuelnih tema iz oblasti edukacije građana i promocije domaće proizvodnje
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju „Ljevari BiH“ Zenica u svrhu pripreme, prijevoda i štampanja časopisa „Ljevarski glasnik“
 14. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“
 15. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nadoknade štete zbog provođenja naređenih mjera ubijanja ovaca, krava i pčelinjih društava
 16. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za Osnovnu školu „Omer Mušić“ Kakanj, od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 17. Zaključak o odobravanju sredstava JU Službi za zapošljavanje  u svrhu poticanja aktivnih mjera zapošljavanja demobiliziranih boraca za februar 2010. Godine
 18. Rješenje o razrješenju Arnaut Safeta sa mjesta člana Školskog odbora Osnovne škole „Arnauti“ Zenica
 19. Rješenje o konačnom imenovanju Arnaut Elvedine za člana Školskog odbora Osnovne škole „Arnauti“ Zenica
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana Moto klub „Tica“ Zenica za organizaciju manifestacije „Motorijada 2010“
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Ajni Hasanbegović iz Zenice za učešće na muzičkim festivalima
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Hasanu Avdušinoviću za odbranu doktorske disertacije
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Aneli Hasanagić za odbranu doktorske disertacije
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici „Odmut“ iz Zenice za organizaciju turnira u malom nogometu
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Atletskom klubu „Zenica“ za organizaciju Međunarodnog atletskog mitinga „Zenica 2010“
 26. Zaključak o odobravanju sredstava preduzeću „Prevoz putnika“ d.o.o. Zavidovići za prevoz učenika na Federalno takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike
 27. Zaključak o odobravanju sredstava preduzeću „Centrotrans-eurolines“ d.d. Sarajevo za prevoz učenika na Federalno takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu historičara iz Zenice za sufinansiranje naučno-istraživačkog rada „Historija školstva u Zenici“
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Izdavačkoj kući „Vrijeme“ iz Zenice za objavljivanje knjige „Priče iz Napulja“, italijanske spisateljice Valerije Parele
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana „Gradski mješoviti hor“ iz Maglaja za koncert pod nazivom od „Bacha do sevdaha“ i koncerta povodom Kurban Bajrama
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Ljekarskoj komori Zeničko-dobojskog kantona za izdavanje časopisa „Medicinski glasnik“
 32. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Tešanj kao pomoć u gradnji kuće Hojkurić Zijada iz Tešnja
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Jorgić Srećku iz Žepča kao pomoć u poboljšanju stambenih uvjeta
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Ajdin Lejli iz Breze kao pomoć u snošenju dijela troškova liječenja
 35. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove
 36. Zaključak o oglašavanju upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 37. Rješenje o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma