Pregled materijala sa 157. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 26.11.2009. godine

09 Nov 2010
23466 puta
 1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava od koncesija Ministarstva za privredu za period I-VI.2009. godine
 2. Zaključak o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona povodom inicijative Asima Čajlakovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. Odluka o odobravanju sredstava – subvencioniranje privrednom društvu “Ugarak – Produkt” d.o.o. Visoko na ime uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN 14351-1:2006 za dobijanje Ce-znaka za proizvod “Aluminijski klizni prozor”
 4. Odluka o odobravanju sredstava – subvencioniranje privrednom društvu “Bex” d.o.o. Novi Šeher, Maglaj, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 5. Odluka o odobravanju sredstava – regresa privrednom društvu “Pero” d.o.o. Zenica na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 6. Odluka o utvrđivanju konačne liste kanditata za upražnjene pozicije u Nadzornom odboru privrednog društva “Nova trgovina” d.d. Žepče
 7. Rješenje o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići
 8. Zaključak o odobravanju dodatnih sredstava za izgradnju vodovoda za naselja Lupoglav i Milišići, općina Žepče
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo za sufinansiranje projekta čišćenja korita rijeka Stupčanica, Bioštica i Krivaja
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Mufidu Mustafiću iz Maglaja, RVI 90% na ime pomoći za nabavku ortopedskog pomagala (stopako Re Fleh low profile)
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Visoko na ime troškova sanacije stambenog objekta raseljene porodice Selimović Akifa iz Sokoca, korisnika privremenog smještaja po modelu “plaćanje stanarine” u Visokom
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Žepče na ime troškova obnove stambenog objekta – zgrada Orlovik 10, sa ciljem zbrinjavanja raseljene porodice iz Žepča, korisnika privremenog smještaja po modelu “plaćanje stanarine”
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Đokić Nenadu, povratniku u općinu Žepče, na ime nabavke i ugradnje materijala za stambeni objekat, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Vareš kao pomoć za sanaciju uništene kapele na groblju u selu Kopijari, općina Vareš
 15. Zaključak o odobravanju sredstava grupi lica kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera
 16. Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje teške bolesti ili teške tjelesne povrede
 17. Odluka o promjeni naziva “Javna ustanova Specijalna srednja škola Zenica” u naziv "Javna ustanova Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica”
 18. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Univerzitet u Zenici (donatorska sredstva od Stichting Spark Amsterdam)
 19. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Univerzitet u Zenici (donatorska sredstva od Bjorge Eureka Tanager)
 20. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Univerzitet u Zenici (donatorska sredstva od Ministarstva civilnih poslova BiH)
 21. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Vladimir Nazor”, Zenica
 22. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora JU Srednja stručna škola u Zavidovićima
 23. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Srednja stručna škola u Zavidovićima
 24. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Prve gimnazije u Zenici
 25. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Prve gimnazije u Zenici
 26. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Medicinske škole u Zenici (Kovačević Jadranko)
 27. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Medicinske škole u Zenici (Hasanbegović-Tokalić Munevera)
 28. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Medicinske škole u Zenici (Džidić Indir)
 29. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole Zenica
 30. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu
 31. Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona
 32. Odluka o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu koje prelaze iznose odobrene u Budžetu za 2009 godine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma