Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 45. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 22.01.2008. godine

07 Jan 2011
11770 puta
  1. Zaključak o stavu Vlade po Amandmanima poslanika Mehmeda Bradarića, Suada Agića i Komisije za prostorno uređenje na Prijedlog Zakona o zaštiti od buke;
  2. Zaključak o stavu Vlade po Amandmanima Suada Agića na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građenju;
  3. Zaključak o stavu Vlade po Amandmanu I Jasmina Smailbegovića na Prijedlog Zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada;
  4. Zaključak o stavu Vlade po Amandmanu I Mehmeda Bradarića na Prijedlog Zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgada;
  5. Zaključak o izmjenama Programa potrošnje na razdjelu 20, pozicije „Transfer pojedincima“, „Transfer neprofitnim organizacijama“ i „Kapitalni grantovi općinama“ Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2007. godinu;
  6. Zaključak o stavu Vlade po Amandmanu I Zakonodavno-pravne na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju;
  7. Zaključak o stavu Vlade po Amandmanima na Prijedlog Zakona o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno poslovnih zgrada.