Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 69. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 26.06.2008. godine

07 Jan 2011
11971 puta
  1. Zaključak o obezbjeđenju isporuke drvne mase novom privrednom društvu, nastalom nakon privatizacije IP “Krivaja” d.d. Zavidovići, a putem Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići.