Pregled materijala sa 91. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 29.10.2008. godine

07 Jan 2011
23456 puta
 1. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost – societas humanitatis“ iz Zenice kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u implementaciji projekta „Izgradnja zgrade Centra za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama” u Zenici;
 2. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu uZeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Prva osnovna škola, Maglaj;
 3. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu uZeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Srednja tehnička škola, Zenica;
 4. Zaključak o odobravanju sredstava “Bookline” d.o.o. Sarajevo na ime publikovanja knjige “Društveno-etički pojmovnik”, autora Mustafe Spahića;
 5. Zaključak o odobravanju sredstava Centru za pravnu  pomoć ženama Zenica na ime organizovanja radionice na temu zaštite ljudskih prava;
 6. Zaključak o odobravanju sredstava Općini VIsoko kao pomoć za organizaciju sajma poljoprivrednih proizvoda “Jesen u Visokom”;
 7. Zaključak o odobravanju sredstava RTV d.o.o. Zenica na ime nastavka projekta “Omladinski coctail”;
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Lovačkim udruženjima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime izrade Lovno-gospodarskih osnova;
 9. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju priprema za zaštitu ljudi i dobara od prirodnih i drugih nesreća;
 10. Zaključak o primanju na znanje Informacije o ostvarenim javnim prihodima za period I-IX. 2008. godine i zaduženja resornih ministara;
 11. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova porodica;
 12. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Zakona o organizaciji organa uprave u Zeničko-dobojskom kantonu;
 13. Zaključak o zadacima Ministarstva za pravosuđe i upravu u vezi Informacije o ostvarenim javnim prihodima za period I-IX. 2008. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma