83. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 06.11.2020. godine

04 Jan 2021
3956 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 82. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.10.2020. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021. - 2027. godina;
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021. - 2027. godina;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme u 2020. godini;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednom subjektu za subvencioniranje 50% najniže neto plate 11 uposlenika za mart 2020. godine;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva „Regionalnoj deponiji Mošćanica” d.o.o. Zenica, za sufinansiranje projekta izgradnje odlagališne kasete druge faze na „Regionalnoj deponiji Mošćanica” d.o.o. Zenica;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „21. mart“ Matuzići – Doboj Jug sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Džemal Bijedić“ Tešanj sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Novi Šeher“ Maglaj, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Rešad Kadić“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Zavidovići, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hasan Kikić“ Olovo, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Begov Han“ Žepče, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva uplaćena od strane donatora Evropske unije i Savezne Republike Njemačke;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Huso Hodžić“ Tešanj, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na odluku Školskog odbora JU Osnovna škola „ Hasan Kikić“ Solun, Olovo o prodaji dijela školskog zemljišta, za potrebe izgradnje izletišta u sklopu realizacije Strategije razvoja općine Olovo;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Denjalić Amiru, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Anatomija čovjeka“;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jašarević Sabahudinu, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Upravljanje proizvodnjom“;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujčinović Nermani, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Selvedinu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šestić Muniri, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bjelopoljak Ahmedu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jarić-Bašić Aneli, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Oruč Mirzi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čizmić Mirsadu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćurković Ameli, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Semantik der Präpositionen im Deutschen“;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klisura Fuadu, na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na 21. Međunarodnom simpoziju o kvaliteti, „Kvaliteta-jučer, danas, sutra“;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Agić Dragani, na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na 21. Međunarodnom simpoziju o kvaliteti, „Kvaliteta-jučer, danas, sutra“;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lemeš Samiru, na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na Regionalnom simpoziju „Planiranje kvaliteta zaraka u gradovima“;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajtarević Amni, na ime finansiranja troškova učestvovanja na 5. Međunarodnoj naučnoj konferenciji COMETa 2020 - Primijenjene tehnologije u mašinskom inženjerstvu;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kasapović Ademu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja - nabavke implantanta defibrilatora AICD i ugradnje aparata;
 35. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2020. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalne uprave za šumarstvo, sa Prijedlogom Zaključka;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva poljoprivrednim proizvođačima na ime podrške za držanje koka nosilja;
 37. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, na razdjelu 20 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, pozicije: „Tekući transferi pojedincima“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i „Kapitalni transferi pojedincima“;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju interventnih sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju kardiologa u Bosni i Hercegovini iz Sarajeva, na ime finansijske pomoći za održavanje predavanja o preventivnim mjerama u tretmanu kardiovaskularnih oboljenja u novim uslovima života;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Luković Ajši za uspješno položene ispite na I (prvom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 9,90 u toku dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Imamović Damiru za uspješno položene ispite na II (drugom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10,00 u toku magistarskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Radončić Dženani za uspješno položene ispite na III (trećem) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10,00 u toku doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 43. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2020. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma