87. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 10.12.2020. godine

06 Jan 2021
4363 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o rasporedu prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta - Kantonalnoj direkciji za ceste - ekonomski kod 717131 i prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine - ekonomski kod 717114;
 4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ured Premijera;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Mišljenje Ministarstva za privredu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW za period I-VI 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o realizaciji programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Ostale subvencije preduzećima za saniranje štete u privredi uzrokovanih pandemijom COVID-19 za period I-VI 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva TP “Nova Trgovina” d.d. Žepče;
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva “rmk promet” d.d. Zenica; (TAČKA POVUČENA TOKOM SJEDNICE-NIJE RAZMATRANA)
 12. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, po prijedlogu Službe za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća Visoko za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, po prijedlogu Stručne službe Općinskog vijeća Zavidovići za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za period januar-juni 2020. godine, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o ustupaju stalnih sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Sterilizator NW 50, inventarnog broja: 10854 i Sterilizator NW 15, inventarnog broja: 10855 - Kantonalnoj bolnici Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o ustupaju stalnog sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Sterilizator NW 15, inventarnog broja: 10856 - Općoj bolnici Tešanj;
 17. Prijedlog Odluke o ustupaju stalnog sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Sterilizator NW 15, inventarnog broja: 10857 - Domu zdravlja Visoko;
 18. Prijedlog Odluke o ustupaju stalnog sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Sterilizator NW 5, inventarnog broja: 10858 - Domu zdravlja Zavidovići;
 19. Izvještaj o realizaciji Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Medicinska škola Zenica, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU SMŠ „Mladost“ Zenica, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Lisica Alanu, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Proizvodni menadžment“;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Gavran Larisi, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Metodologija istraživačkog rada u medicinskim znanostima“.
 25. Informacija o stanju u oblasti raseljenih lica i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čobo Elmi iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovane u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Salihagić Selimu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovanog u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Okanović Alemu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovanog u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hercegovac Mirnesu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje imenovanog u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujkić Zajki iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za izgradnju krova stambenog objekta imenovanog jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čizmić Elviru iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za uređenje pristupnog puta stambenom objektu osobi sa invaliditetom koja se nalazi u stanju socijalne potrebe;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima mlijeka;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za uzgoj brojlera;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Malak Invest d.o.o. Sarajevo - Podružnica Malak Farma, Kakanj, radi nadoknade štete nastale zbog provođenja naređene mjere eutanazije goveda oboljelih od zarazne bolesti bruceloza;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona, radi sufinansiranja dijagnostičkog ispitivanja i kontrole zdravlja vimena;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava otkupljivačima jagodičastog voća koji vrše zamrzavanje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava registrovanim organizatorima otkupa jagodičastog voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za provođenja mjere ispitivanja konja na zaraznu bolest Infektivna anemija konja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 39. Prijedlog Zaključka za preispitivanje/ocjenu sistema upravljanja kvalitetom od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Fudbalskom klubu „Rudar“ iz Kaknja, na ime finansijske pomoći za realizaciju projekta Omladinskog kupa „Kakanj 2020“;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Adilović Fahrudinu iz Visokog, na ime finansijske pomoći za odlazak na takmičenja u taekwondou;
 42. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
 43. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za Kantonalnu upravu civilne zaštite.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma