Evidencija prijava korupcije i drugih nepravilnosti

26 Apr 2021
9197 puta

04.11.2021. - Informacija o postupanju po anonimnoj prijavi o sumnji na sukob interesa u OŠ "21.mart" Matuzići

 U vezi sa podnesenom anonimnom prijavom vezanom za navode o postojanju sukoba interesa predsjednika Školskog odbora JU OŠ “21. Mart” Matuzići, ujedno i Predsjednika Sportskog saveza u Općini Doboj-Jug, kao korisnika sportske dvorane navedene osnovne škole putem “Škole fudbala BiH Barca”, (čiji je vlasnik), ovim putem obavještavamo podnosioca anonimne prijave kao i sva druga zainteresovana pravna i fizička lica o sljedećem potrebnom postupanju, i to:

Odmah po zaprimanju navedene prijave, Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za prevenciju i borbu protiv korupcije je uputio prijavu na nadležno postupanje istovremeno na sljedeće adrese: JU OŠ „21 Mart” Matuzići, Školski odbor  JU OŠ „21 Mart” Matuzići i Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je svojim aktom broj: 10-05-34-8754-2/21, od 17.09.2021. godine, (putem obrazovne inspekcije), naložilo obavezu provjere navoda iz prijave i izjašnjenje organa upravljanja i rukovođenja u ovoj javnoj obrazovnoj ustanovi. Školski odbor  JU OŠ „21 Mart” Matuzići, se očitovao dana 24.09.2021. godine, dopisom broj: 16-1064/21, kao i direktorica škole, dopisom broj: 16-1065/21, u kojima su se izjasnili na sve navode iz podnesene prijave, te priložili i ostalu potrebnu dokumentaciju, (pisano očitovanje predsjednika Školskog odbora na kojeg se i odnosila anomnimna prijava, kopije zaključenih ugovora sa školom o korištenju sportske dvorane za djecu-polaznike škole fudbala i drugih sportskih asocijacija na podrućju Općine Doboj-Jug), čime je osigurana potrebna transparentnost, odnosno pravo na jednak pristup školama kao javnim obrazovnim ustanovama u državnoj svojini svim registrovanim i aktivnim sportskim asocijacijama na području Kantona, a u skladu sa važećim pravilnikom resornog ministarstva.

04.11.2021. - Odgovor na anonimnu prijavu nepravilnosti u visokom obrazovanju

Postupajući po anonimnoj prijavi korupcije u vezi sa diplomama privatnih fakulteta za koje postoji sumnja da nisu akreditovani za rad, Tim za prevenciju i borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona zatražio je odgovor od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine.

S obzirom da je predmet prijave obrazovna ustanova koja djeluju ne području Distrikta Brčko, iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona su naveli da kantonalna inspekcija za obrazovanje i nauku vrši nadzor nad ustanovama koje obavljaju djelatnost obrazovanja i odgoja na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona, te nisu nadležni za nadzor u ovom slučaju.

U Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine su potvrdili da se samo jedna visokoškolska ustanova iz Distrikta Brčko nalazi u Državnom registru akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i to Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija. Takođe iz Agencije navode da su nadležni samo za vođenje Državnog registra, a ne za postupanje po prijavama koje se odnose na izdavanje, odnosno priznavanje diploma.

01.04.2021. - Prijava korupcije u Domu zdravlja Olovo

Tim za prevenciju i borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona je 01.04.2021. godine putem pošte zaprimio anonimnu prijavu sumnje na korupciju i organizovani kriminal u Domu zdravlja Olovo.

Kako je prijava istovremeno dostavljena, između ostalog, Ministarstvu unutrašnjih poslova i nadležnim tužilaštvima, Tim je navedenu prijavu dostavio nadležnom Ministarstvu zdravstva na postupanje.

20.03.2021. - Prijava kršenja ljudskih prava i sloboda u preduzeću Prevent Visoko d.o.o.

Tim za prevenciju i borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona je 20.03.2021. godine putem e-maila zaprimio prijavu u vezi sa, kako je navedeno, kršenjem ljudskih prava i sloboda u preduzeću Prevent Visoko d.o.o.  

Na online sastanku Tima, održanom 24.03.2021. godine, odlučeno je da se prijava proslijedi Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona.

Postupajući po navedenoj prijavi, kantonalni inspektor rada nije utvrdio nepravilnosti koje se odnose na navode iz prijave, što je naveo i u svom inspekcijskom nalazu.

Prijava korupcije u preduzeću "MARKET-KOMERC" DD Zenica

Tim za prevenciju i borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona je posredstvom Ambasade SAD, zaprimio prijavu, kako je navedeno, kriminalnih i koruptivnih radnji u vezi sa otkupom dionica u preduzeću "MARKET-KOMERC" DD Zenica.

Na sastanku Tima, održanom 30.08.2021. godine, donesen je zaključak da se prijava proslijedi Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Prijava na rad pravosuđa

Iz Ambasade SAD, Timu za prevenciju i borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona, proslijeđena je prijava nepravilnosti u radu pravosuđa u Zenici.

Na sastanku Tima, održanom 30.08.2021. godine, odlučeno je da se prijava proslijedi Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Prijava koruptivnih aktivnosti u KPZ ZT Zenica

Tim za prevenciju i borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona je posredstvom Ambasade SAD, zaprimio prijavu koruptivnih aktivnosti prilikom zapošljavanja i napredovanja službenika u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica.

Na sastanku Tima, održanom 30.08.2021. godine, donesen je zaključak da se prijava proslijedi Ministarstvu pravde Federacije BiH.

Prijava sukoba interesa u Osnovnoj školi "21. Mart" Matuzići

Tokom augusta 2021. godine zaprimljena je anonimna prijava o mogućem postojanju sukoba interesa u Osnovnoj školi "21. Mart" Matuzići, Doboj Jug. Prijava je proslijeđena Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, odnosno Inspekciji za obrazovanje i nauku na dalje postupanje.

Prijava korupcije u visokom obrazovanju

Putem kontakt forme na web stranici, Timu za prevenciju i borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona dostavljena je anonimna prijava korupcije u vezi sa diplomama privatnih fakulteta za koje postoji sumnja da nisu akreditovani za rad. Prijava je proslijeđena na dalje postupanje Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, odnosno Inspekciji za obrazovanje i nauku, kao i Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. 

 

Više iz kategorije: Prijavite korupciju »

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma