Printaj ovu stranu

JAVNIM OTVARANJEM BLAGOVREMENO PRISTIGLE DOKUMENTACIJE PRIJEVOZNIKA ZAPOČEO POSTUPAK USKLAĐIVANJA REDOVA VOŽNJE ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA NA KANTONALNIM AUTOBUSNIM LINIJAMA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2018/2021. GODINU

24 Jul 2018
1831 puta

Na adresu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, u ostavljenom roku u javnom pozivu za usklađivanje redova vožnje, pristiglo je 15 koverata sa dokumentacijom prijevoznika koji su se prijavili na usklađivanje redova vožnje za linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobusnim linijama na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018-2021. godina, koje je Komisija otvorila i pred prisutnim predstavnicima prijevoznika pročitala dostavljenu dokumentaciju u skladu sa propisima koji regulišu ovu materiju.

Javnom otvaranju dokumentacije, koje je provedeno dana 24.07.2018.godine, prema objavljenoj satnici, u zgradi Zeničko-dobojskog kantona, prisustvovali su predstavnici prijevoznika: Jelah-bus d.o.o. Tešanj, SP Automerc d.o.o. Doboj Jug, Bosnaexpres d.d. Doboj Jug, Centrotrans-eurolines d.d. Sarajevo, Seni-bus d.o.o. Maglaj, Ner-Tours d.o.o. Tešanj, Prevoz putnika d.o.o. Zavidovići, Mega Travel d.o.o. Kakanj, Bećirović d.o.o. Žepče, Dizik d.o.o. Žepče, Faz-tour d.o.o. Žepče, Jukić d.o.o. Žepče, Sjaj d.o.o. Maglaj, Prometnik d.o.o. Žepče i Babić-Bisstours d.o.o. Zenica.

Galerija slika