Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 49. stav 3. i 4. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 29. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  15.12.2020. godine /utorak/, sa početkom u 10:00 sati, koja će se održati „online“ uz korištenje online konferencijskog sistema „CISCO Webex.“    

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona -skraćeni postupak
 2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2021. godine
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
  • Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
  • Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 5. Elaborat o opravdanosti pokretanja studijskog programa Zaštita na radu i Zaštita od požara, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Zaštita na radu i Zaštita od požara, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u  Zenici
  • Prijedlog Odluke o  pokretanju studijskog programa Zaštita na radu i Zaštita od požara,  prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici
 6. Elaborat o opravdanosti pokretanja studijskog programa Inženjerstvo zaštite okoliša, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o  usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Inženjerstvo zaštite okoliša, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o  pokretanju studijskog programa Inženjerstvo zaštite okoliša, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici
 7. Elaborat o opravdanosti pokretanja studijskog programa Doktorski studij iz Lingvistike, trećeg ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Doktorski studij iz Lingvistike, trećeg ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • Prijedlog Odluke o  pokretanju studijskog programa Doktorski studij iz Lingvistike, trećeg ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 49. stav 3. i 4. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 28. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 24.11.2020. godine /utorak/, sa početkom u 10:00 sati, koja će se održati „online“ uz korištenje online konferencijskog sistema „CISCO Webex.“    

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prednacrt (federalnog) Zakona o vijeću zaposlenika,
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 2. Nacrt (federalnog) Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 3. Prijedlog Odluke o razrješenju Mirze Ganića, premijera Zeničko-dobojskog kantona,
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju Ureda za pritužbe javnosti,
 5. Informacija o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

Na osnovu člana 51. stav 1. a u vezi sa članovima 49. stav 3. i 4. i 50. stav 3. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 27. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 30.10.2020. godine /petak), koja će se održati telefonskim putem, sa početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju -skraćeni postupak

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

OBAVIJEST O  PROMJENI TERMINA ODRŽAVANJA 26. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA  ZAKAZANE ZA DAN 14.09.2020. GODINE U 10,00 SATI I ODREĐIVANJU NOVOG TERMINA ODRŽAVANJA SJEDNICE

Obavještavamo vas da je Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 09.09.2020. godine, tokom usmenih konsultacija putem telefona, koje je po ovlaštenju predsjedavajućeg Skupštine, shodno odredbi člana 17. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, obavio sekretar Skupštine, većinom glasova zauzeo stav da se termin održavanja 26. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazane za dan 14.09.2020. godine u 10,00 sati, PROMIJENI za dan 29.09.2020. godine (utorak) sa početkom u 10,00 sati.

Razlog promjene zakazanog termina održavanja 26. sjednice Skupštine su informacije koje je dobio predsjedavajući Skupštine, da su pojedini poslanici Skupštine pozitivi na corona virus ili se zbog sumnje na postojanje istog nalaze u samoizolaciji.

Ranije predloženi dnevni red i mjesto održavanja 26. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ostaju nepromijenjeni, s tim da se i u Protokolu za održavanje 26. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona prvobitno zakazane za dan 14.09.2020. godine u 10,00 sati, mijenja termin održavanja sjednice za dan 29.09.2020. godine u 10,00 sati.

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 26. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  14.09.2020. godine /ponedjeljak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Kantonalnog pravobranioca Zeničko-dobojskog kantona
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni  Odluke o izboru stalnih radnih tijela  8. saziva  Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 
 3. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01. do 31.12.2019. godine
 4. Informacija o koncesijama na vodama za 2019. godinu
 5. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2019. godinu                                                                             

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, te poštivanja važećih naredbi nadležnih organa, tokom cijelog trajanja 26. sjednice Skupštine obavezno se treba pridržavati mjera socijalne distance i koristiti ličnu/osobnu zaštitu (nositi zaštitnu masku za lice).

PROTOKOL ZA ODRŽAVANJE  26. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA DAN 14.09.2020. GODINE U 10:00 SATI U SALI/DVORANI 301 III SPRAT ANEX-A ZGRADE SJEDIŠTA KANTONA

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

 

Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 50. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 25. (svečanu) sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 31.08.2020. godine /ponedjeljak / sa početkom u 11:00 sati, u Velikoj sali Bosanskog narodnog pozorišta Zenica u Zenici, Trg Bosne i Hercegovine broj 3.

SVEČANA SJEDNICA U POVODU 29. AVGUSTA “ DANA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA” ĆE BITI ODRŽANA SA SLJEDEĆIM SADRŽAJEM:

DNEVNI RED:

I dio:

 • Intoniranje himne Bosne i Hercegovine
 • Uvodno (pozdravno) obraćanje predsjedavajućeg Skupštine
 • Odavanje počasti žrtvama rata
 • Prigodan govor premijera Kantona

II dio:

 • Dodjela javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona - Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona
 1. Dodjela Plakete Zeničko–dobojskog kantona Mirsadu Čizmi
 2. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona Šemsudinu Gegiću
 3. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona Mahmutu Karaliću
 4. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona prim. dr. Dželalu Imamoviću
 5. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 •  Umjetnički program (izvođenje muzičke numere)

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, te poštivanja važećih naredbi i preporuka nadležnih organa, tokom cijelog trajanja 25. (svečane) sjednice Skupštine obavezno se treba pridržavati mjera socijalne distance i koristiti ličnu/osobnu zaštitu (nositi zaštitnu masku za lice). - U prilogu Protokol za održavanje sjednice.

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 24. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 28.07.2020. godine /utorak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini po Sporazumu o Dodatnom finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH za period 2020.-2024. godina
 3. Prijedlozi Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona:
  1. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Mirsadu Čizmi
  2. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Šemsudinu Gegiću
  3. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  4. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Mahmutu Karaliću
  5. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona prim. dr. Dželalu Imamoviću
 4. Prednacrt (federalnog) Zakona o vijeću zaposlenika
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 5. Nacrt (federalnog) Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, te poštivanja važećih naredbi i preporuka nadležnih organa, tokom cijelog trajanja 24. sjednice Skupštine obavezno se treba pridržavati mjera socijalne distance i koristiti ličnu/osobnu zaštitu (nositi zaštitnu masku za lice).

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

PROTOKOL ZA ODRŽAVANJE 24. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA 28.07.2020. GODINE U 10:00 SATI U SALI/DVORANI 301 III SPRAT ANEX-A ZGRADE SJEDIŠTA KANTONA 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma